Đề tài Thiết kế dây chuyền sản xuất oleum – axit sunfuric 240.000 tấn/năm

 

MỤC LỤC

 

Trang

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Tính chất lí hóa của axit sunfuric 1

1.2. Ứng dụng của axit sunfuaric. 1

1.3. Tình hình sản xuất, tiêu thụ axit sunfuaric tại Việt nam và thế giới 1

1.4. Nguyên liệu sản xuất axit sunfuaric.

1.4.1. Quặng pirit. 2

1.4.2. Lưu huỳnh nguyên tố. 4

1.4.3. Thạch cao 4

1.4.4. Các chất thải có chứa lưu huỳnh 4

1.5. Các qui trình công nghệ.

1.5.1. Giới thiệu chung 6

1.5.2. Cơ chế lí hóa trong các qui trình 6

1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng 14

1.5.4. Các qui trình công nghệ sản xuất axit sunfuric. 26

Chương 2. NĂNG SUẤT THIẾT KẾ – ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY.

2.1. Năng suất thiết kế 32

2.2. Địa điểm xây dựng nhà máy 32

Chương 3. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

3.1. Lựa chọn qui trình công nghệ sản xuất

3.1.1. Lập luận chọn lựa qui trình công nghệ sản xuất. 34

3.1.2. Biện luận dây chuyền thiết bị. 34

3.1.3. Thuyết minh qui trình công nghệ . 38

3.2.Cân bằng vật chất và năng lượng.

3.2.1.Cân bằng cho bể nấu chảy lưu huỳnh. 39

3.2.2. Cân bằng cho lò đốt lưu huỳnh. 42

3.2.3.Tính tháp tiếp xúc chuyển hóa từ SO2 thành SO3 . 50

3.2.4. Tính tháp sấy không khí 73

3.2.5. Tính tháp hấp thu 76

Chương 4. TÍNH CƠ KHÍ

4.1. Tháp sấy không khí 82

4.2. Tháp hấp thụ

4.2.1.Tháp oleum. 86

4.2.2.Tháp axit 89

4.3. Tháp chuyển hóa từ SO2 thành SO3 .

4.3.1. Thời gian của quá trình chuyển hóa 92

4.3.2. Tính lượng xúc tác các lớp 99

4.3.3. Kích thước thiết bị và trở lực lớp tiếp xúc. 101

4.3.4. Tính toán cơ khí 102

4.4. Bề mặt truyền nhiệt.

4.4.1. Bề mặt truyền nhiệt các dòng khí 106

4.4.2. Dàn làm lạnh oleum và axit 114

4.5. Các thiết bị phụ

4.5.1.Quạt gió 118

4.5.2. Bơm 119

4.5.3. Bồn chứa 125

Chương 5. TÍNH KINH TẾ.

5.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế theo 4 chỉ tiêu của doanh nghiệp. 126

5.2. Tính điện 126

5.3.Tính nước 128

5.4. Giá thành sản phẩm 128

5.5. Năng suất lao động 129

5.6. Thời gian thu hồi vốn 130

Chương 6. BIỆN PHÁP XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG 131

Chương 7. NGUYÊN TẮC AN TOÀN 132

Kết luận 134

Tài liệu tham khảo 135

 

doc31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5373 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế dây chuyền sản xuất oleum – axit sunfuric 240.000 tấn/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doccbvcnlxong.doc
 • dwgcanbangvathichhop.dwg
 • wmfcanbangvathichhop.wmf
 • docchuong 2.doc
 • docChuong6.doc
 • docchuong7.doc
 • docchuyenhoa.doc
 • dwgdothichck.dwg
 • dwghinh 3-21.dwg
 • wmfhinh 3-21.wmf
 • docket luan.doc
 • dwgLOGO.dwg
 • doclv1.doc
 • dwgmatbang.dwg
 • docMO DAU & muc luc.doc
 • dwgqtcn.dwg
 • dwgqtmini.dwg
 • dwgQTSXAcid.dwg
 • doctinh kinh te.doc
 • xlsTINH TOAN.xls
 • docTinhck.doc
 • docTom tat luan van.doc
 • dwgthaptiepxuc.dwg
 • dwgthaphapthu.dwg
Tài liệu liên quan