Đề tài Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh

Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần 1: Tổng quan về đo nhiệt độ 2

1.1 Các vấn đề cơ bản về kỹ thuật đo lường 2

1.1.1 Khái niệm 2

1.1.2 Các đại lượng đặc trưng của kỹ thuật đo lường 3

1.1.3 Thiết bị đo và các phương pháp đo 4

1.1.4 Các đại lượng đặc trưng cơ bản 6

1.2 Đặc điểm về đo nhiệt độ 8

1.2.1 Khái niệm về nhiệt độ 8

1.2.2 Thang đo nhiệt độ 9

1.2.3 Phân loại hệ thống đo nhiệt độ 11

Phần 2 : Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc

của các phần tử trong sơ đồ khối 29

2.1 Sơ đồ khối – chức năng của từng khối 29

2.1.1 Sơ đồ khối

2.1.2 Chức năng của từng khối 30

2.2 Giới thiệu từng phần tử trong sơ đồ khối 31

2.2.1 Khối cảm biến 31

2.2.2 Khối khuếch đại trung gian 32

2.2.3 Khối tạo xung điều khiển 34

2.2.4 Khối nguồn 38

2.2.5 Khối chỉ thị 38

2.2.6 Khối so sánh tín hiệu 39

2.2.7 Khối tương tự số 40

2.2.8 Khối chuyển và nhớ kênh 42

2.3 Tính chọn các phần tử trong hệ thống đo nhiệt đ 45

2.3.1 Tính chọn khối nguồn 45

2.3.2 Khối khuếch đại trung gian 47

2.3.3 Khối xung điều khiển 48

2.3.4 Khối chỉ thị 49

2.3.5 Khối so sánh 50

Phần 3 : Sơ đồ và nguyên lý làm việc

Tính toán khối nguồn 51

3.1 Sơ đồ nguyên lý 51

3.2 Nguyên lý làm việc 52

3.2.1 Sơ đồ 52

3.2.2 Nguyên lý làm việc 53

3.2.3 Tính toán khối nguồn 56

3.2.4 Tính toán máy biến áp nguồn 59

Kết luận 66

Tài liệu tham khảo 67

 

docChia sẻ: lethao | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh.doc