Đề tài Thiết kế mô hình mạng với NS-2 và đánh giá hiệu năng

Từ biểu đồ 3D cho biết lượng packets dropped ở các Nodes cùng với với thông số giả lập ở bảng phía trên ta thấy:

• Các packets chỉ drop ở Node chuyển tiếp là Node 4 (chính là Node 1 ở thử lần 1)

• Node 4 forwarded được 3807 packets, dropped đi 280 packets = số lost packets

• Độ lớn nhỏ nhất của packets = 40bytes, lớn nhất = 1040bytes, và trung bình là 266.8777bytes

• Các Node có packets gửi đến bị dropping = 4, cũng = 4 Node gửi.

Vậy lượng packets drop đạt tỷ lệ 0.068 so với lượng gửi đi, độ trễ trung bình đạt khoảng 0.04s, mạng có phần kém hiệu năng hơn so với lần 1.

 

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế mô hình mạng với NS-2 và đánh giá hiệu năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Thầy Võ Thanh Tú SVTH: Lê Quốc Huy Nguyễn Anh Bôn Ngô Thị Giang Lớp: K13TMT THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG VỚI NS-2 VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG Buổi học thứ 3+4 (BT – Chương 4 bài 1): 1.0.Thông số mô phỏng Topology: Trong đó các node dùng hàng đợi DropTail, max size (kích thước lớn nhất) = 10. 1.1. NS-2: Topology qua NS-2 Lúc packets bị drop 1.2.Trace Graph: Tổng lũy tiến số packets dropped Ta thấy gần 35packets bị dropped nhanh trong 1.5s đầu tiên, và sau đó khoảng 10packets bị dropped chậm dần trong khoảng 2.5s đến 3.5s Thông lượng packets dropping Thông lượng bits gửi và độ trễ trung bình Thông lượng bits nhận và độ trễ trung bình Độ trễ bắt đầu tăng đều lúc các bit nhận OR gửi đạt ở khoảng 9x10^5bits và đạt lớn nhất là 0.037s khi các bit nhận OR gửi đạt hơn 16x10^5bits Độ lớn packets và độ trễ trung bình Độ trễ tỷ lệ thuận với độ lớn của packets, độ trễ tăng đều và đạt lớn nhất khi packets có độ lớn khoảng 1100bytes Lượng packets bị drop ở các Nodes Xem biểu đồ 3D cho ta thấy Node 1 drop khoảng 12 packets trong tổng số packets nhận từ Node 3, và Node 1 drop khoảng 30 packets trong tổng số packets nhận từ Node 2 Thông số giả lập 1.3.Kết luận: Từ biểu đồ 3D cho biết lượng packets dropped ở các Nodes cùng với với thông số giả lập ở bảng phía trên ta thấy: Các packets chỉ bị drop ở Node chuyển tiếp là Node 1 Node 1 forwarded được 2651 packets và dropped mất 47 packets cũng là số lost packets Độ lớn các packets lưu thông là 40-1040bytes, trung bình là 278.9963 Tổng cộng lượng bytes send: 753990, Node 1 forwarded được 733330bytes, làm drop mất 20660bytes Vậy lượng packets drop đạt 0.017 so với lượng lưu thông, có độ trễ trung bình 0.037s mạng chạy ổn định. 2.0.Thay đổi thông số mô phỏng topology: Thêm vào 2 Node 5 và 6, Node 5. Duplex link của Node 5 và 6 với Node 3 có cùng bandwidth (băng thông) = 2Mbps và delay = 20ms. Các Node dùng hàng đợi droptail, maxsize = 10. Agent TCP gắn với Node 5 có thể tạo packets với max size = 1Kbytes, Agent UDP gắn với Node 6 có thể tạo packets với max size = 1Kbytes. Bộ khởi tạo lưu lượng FTP và CBR lần lượt gắn với Agent TCP, UDP. FTP có thời gian bắt đầu 1.3s, kết thúc lúc 4.8s, còn CBR có thời gian bắt đầu 1.6s, kết thúc lúc 5.1s. Chú ý: Các Nodes còn lại vẫn giữ nguyên thông số cũ. 2.1.NS-2: Topology qua NS-2 Lúc packets bị drop 2.2.Trace Graph Tổng lũy tiến số packets dropped Thông lượng packets dropping Ta thấy trước 2.5s số packets dropped tăng nhanh cho đến khoảng 160packets, và sau đó tốc độ drop giảm dần cho đến khoảng 4s thì thêm hơn 100packets nữa bị dropped. Thông lượng bits gửi và độ trễ trung bình Thông lượng bits nhận và độ trễ trung bình Độ lớn packets và độ trễ trung bình Độ trễ trung bình tăng khi độ lớn packets tăng, đạt ổn định với packets có độ lớn nằm trong khoảng 200-gần 1000bytes, và tăng trở lại khi các packets có độ lớn khoảng 1000bytes trở lên. Lượng packets bị dropped ở các Nodes Chỉ có node 4 nhận packets và drop packets. Thông số giả lập 2.3.Kết luận: Từ biểu đồ 3D cho biết lượng packets dropped ở các Nodes cùng với với thông số giả lập ở bảng phía trên ta thấy: Các packets chỉ drop ở Node chuyển tiếp là Node 4 (chính là Node 1 ở thử lần 1) Node 4 forwarded được 3807 packets, dropped đi 280 packets = số lost packets Độ lớn nhỏ nhất của packets = 40bytes, lớn nhất = 1040bytes, và trung bình là 266.8777bytes Các Node có packets gửi đến bị dropping = 4, cũng = 4 Node gửi. Vậy lượng packets drop đạt tỷ lệ 0.068 so với lượng gửi đi, độ trễ trung bình đạt khoảng 0.04s, mạng có phần kém hiệu năng hơn so với lần 1. 3.Bảng tổng kết: Lần 1 Lần 2(thêm node) Thời gian giả lập 4.5s 5.1s (các Node thêm chạy sau) Số Nodes 4 6 Số Nodes gửi 3 5 Số Nodes nhận 3 2 Số packets đã gửi 2698 4087 Số packets Node 4 forwarded 2651 3807 Số packets Node 4 dropped 47 280 Tỷ lệ drop tính được 0.017 0.068 Độ trễ trung bình 0.037s 0.04s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaiTap2.doc
  • docBaiTap3.doc
  • rarNhom6_Code.rar
  • rarNhom6_Trace.rar