Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý cấu hình và hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên

I>MỤC ĐÍCH

Xây dựng thiết kế phần mềm hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên

Khoa THKT, tích hợp hệ thống ,thực hiện Test sơ bộ và xây dựng tài liệu mô tả chức năng phần mềm .

II> MÔ TẢ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG .

1.Lập kế hoạch.

Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên khoa THKT gồm 10 lớp sinh viên với 650 sinh viên từ năm thứ 1 đến năm thứ 4.Thực hiện các công việc quản lý sau:

+ Nạp hồ sơ thí sinh (gồm các trường họ tên , quê quán , ngày, tháng năm sinh, hoàn cảnh xuất thân của gia đình , đối tượng học(chính quy, tại chức , văn bằng hai,.)).

+Vào điểm cho sinh viên cuối mỗi kỳ thi , tính điểm TB.

+In ra danh sách sinh viên được học bổng , được lên lớp, lưu ban , phải ngừng học , phải buộc thôi học hàng năm .

+In ra các giấy chứng nhận tạo điều kiện học tập và rèn luyện cho sinh viên ( như thủ tục đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe máy , làm thẻ sinh viên .).

+In ra bảng điểm tổng hợp trong 4 năm học của mỗi sinh viên .

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý cấu hình và hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.Hồ SƠ 1: QUảN Lý CấU HìNH. Mă hiệu tài liệu: 01/TKPM/THKT. Lần ban hành: 1. Ngày có hiệu lực: 30/10/2002. I>MụC ĐíCH. Nghệ thuật phối hợp việc phát triển phần mềm để tối thiểu hoá... sự lẫn lộn được gọi là “quản lý cấu hình”.Quản lý cấu hình là nghệ thuật xác định, tổ chức và kiểm soát những thay đổi cho phần mềm đang được xây dựng bởi một nhóm lập trình.Mục tiêu là làm tối đa năng suất bằng cách tối thiểu các sai lầm.Quản lý cấu hình phần mềm được áp dụng để xác định danh mục&mă hiệu của cấu hình, kiếm soát các phiên bản của cấu hình&lập báo cáo tổng hợp về trạng thái của cấu hình sử dụng trong thiết kế phần mềm. Tài liệu thiết kế là hồ sơ chính thức trong qui trình thiết kế phần mềm quản lý sinh viên khoa Tin Học Kinh Tế. II>CáC DấU HIệU. *Danh mục cấu hình: chứa tất cả các thông tin được tạo ra. -Khoa THKT có 10 lớp sinh viên( gồm 650 sinh viên) từ năm thứ 1 đến năm thứ 4.Các công viẹc quản lý: +Nạp hồ sơ của thí sinh( gồm các thông số: họ tên, quê quán, ngày, tháng, năm sinh, hoàn cảnh xuất thân của gia đình, đối tượng học). +Vào điểm cho sinh viên sau cuối kỳ thi& tính điểm trung bình. +In ra danh sách sinh viêb được học bổng, danh sách sinh viên được lên lớp hàng năm, danh sách sinh viên phải lưu ban, phải ngừng học, phải buôc thôi học. +In ra các giấy chứng nhận để sinh viên làm các thủ tục đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe máy, làm thẻ sinh viên. +In ra bảng điểm tổng hợp trong 4 năm học của mỗi sinh viên. *Kiểm soát các thay đổi: Với một nỗ lực phát triển phần mềm lớn, những thay đổi không kiểm soát được nhanh chóng dẫn tới sự hỗn loạn.Kiểm soát thay đổi tổ hợp các thủ tục con người và các công cụ tự động hoá để đưa ra một cơ chế cho việc kiểm soát thay đổi. Có hai cách kiểm soát sự thay đổi: Kiểm soát thâm nhập và kiểm soát đồng bộ. Khi tiến hành nạp hồ sơ của thí sinh có thể xảy ra trường hợp sinh viên trùng họ tên, ngày tháng năm sinh... vì vậy viêc quản lý đầu tiên nạp hồ sơ là quan trọng. Nếu hồ sơ thí sinh đã được đồng bộ ,chuẩn thì nó sẽ rất thuận lợi cho các công việc vào điểm và in sau đó. Khoa THKT sẽ cử 1 người chuyên phụ trách về hồ sơ các sinh viên. Kĩ sư có quyền thâm nhập và thay đổi các thông tin cập nhật cho thí sinh một cách đúng nhất.Việc theo dõi ,quản lý các sinh viên thương xuyên sẽ giúp cho nhà trường và gia đình có một cách quản lý tốt nhất. Kĩ sư phần mềm phân chia danh sách các sinh viên theo từng khoa(THKT), khoá, lớp, họ tên... Khi danh sách các thí sinh đã đi vào dần ổn định thì chỉ cần căn cứ vào kết quả học tập của các thí sinh trong từng kỳ để thực hiện việc in ra số lượng các thí sinh được học bổng, danh sách sinh viên lưu ban, ngừng học, thôi học... Từ những thay đổi đó ta sẽ quay lại hồ sơ sinh viên để cập nhật những thay đổi và mỗi năm thì số lượng các thí sinh của từng lớp thay đổi.Để thực hiện thay đổi thì các kĩ sư phần mềm cần có sự chấp thuận của khoa, giáo viên chủ nhiệm, của mỗi thí sinh. Việc kiểm soát đồng bộ hoá giúp đảm bảo những thay đổi song song. *Quản lý các phiên bản cấu hình. Viẹc quản lý sinh viên khoa tin học kinh tế có thể lưu trữ các thông tin bằng 1 máy tính, có RAM và Pentium mới nhất. Quản lý các phiên bản cấu hình cần trả lời các câu hỏi sau: +Thay đổi đã xác định có được tiến hành không?Những sửa đổi phụ có được tổ hợp vào không? +Các chuẩn kỹ nghệ phần mềm có được tuân thủ đúng không? +Sự thay đổi có làm sáng tỏ trong quản lý cấu hình không? +Các thủ tục để lưu ý sự thay đổi, ghi lại sự thay đổi, và báo cáo thay đổi có được tuân thư đúng không? +Tất cả các danh mục có được cập nhật đúng không? Mở Đầu III>lưu đồ. Lập kế hoạch quản lý cấu hình Đánh giá trạng thái CCH Báo cáo tổng hợp Lưu trữ cấu hình Kiểm soát cấu hình Xác định danh mục cấu hình Kết thúc IV>Thông số. Thông số Mô tả Yêu cầu 1.Thông số chung Người thực hiện Cán bộ quản lý cấu hình Nguyễn Thị Phương Hảo. Nắm vững phần cứng tổng quan về máy tính sử dụng, phần mềm tổng quan sử dụng như Visual Foxpro, sử dụng máy in... Điều kiện bắt đầu Thông qua kế hoạch quản lý cấu hình nêu ở trên. Hội đồng khoa THKT phê duyệt Điều kiện thực hiện Cấp đầy đủ các công cụ quản lý cấu hình Được phê duyệt Điều kiện kết thúc Kết thúc dự án quản lý sinh viên khoa THKT. Có biên bản ghi nhận 2.Input Kế hoạch +Kế hoạch ban đầu: Quản lý hồ sơ sinh viên, vào điểm sau cuối kỳ thi& tính điểm trung bình, in ra danh sách sinh viên hoc bổng, lưu ban, lên lớp,ngừng học, thôi học. +Kế hoạch bổ sung:là căn cứ để lập ra các phương hướng học tập và giảng dậy để nâng cao chất lượng học tập. Các yêu cầu *Các tài liệu dự án: Cập nhật thông tin của từng sinh viên( họ tên, quê quán...), điểm thi, các mẫu yêu cầu cần thiết cho mỗi sinh viên. *Yêu cầu nâng cấp: nâng cấp ổ cứng, phần mềm ứng dụng. Được phê duyệt Yêu cầu khác *Tiêu chuẩn cấu hình tốt, phù hợp. *Tiêu chuẩn tổ chức thư mục đảm bảo sự thống nhất. Được phê duyệt. 3.Output Kế hoạch Đưa ra kế hoạch quản lý cấu hình. Được phê duyệt Danh mục cấu hình *Danh mục cấu hình . *Phát hành cấu hình Được phê duyệt Báo cáo *Báo cáo danh mục: +Hồ sơ sinh viên +Điểm thi , điểm trung bình của từng kỳ học. +In ra danh sách xét duyệt cho sinh viên. +In ra giấy chứng nhận cho sinh viên. +In ra bảng điểm tổng hợp. 4.Đánh giá chất lượng Theo các tiêu chuẩn cấu hình đã nêu ra. 100%. 5.Quá trình liên quan *Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên khoa tin học kinh tế. *Tiến hành lập trình:(2 lập trình viên): Đinh Thế Song. Lê Quyết Thắng. *1 cán bộ Test:Trần Thị Xuân Phượng *1 cán bộ triển khai:Trần Đình Khâm. *2 cán bộ quản trị phần mềm: Phạm Ngọc Dậu. Nguyễn Thị Thu Hiền. Được hội đồng khoa phê duyệt. V>PHÂN ĐOạn và hoạt động Số thứ tự Điều kiện thực hiện Bắt đầu Kết thúc 1 Lập kế hoạch quản lý cấu hình. Bắt đầu quá trình quản lý. Được phê duyệt. 2 Kiểm soát Sau bước 1 Được phê duyệt. 3 Lưu trữ Sau bước 2 Được phê duyệt. 4 Đánh giá trạng thái Sau bứơc 3 Được phê duyệt. 5 Báo cáo quản lý cấu hình Sau bứơc 4 Được phê duyệt. Mỗi hoạt động trong 5 hoạt động trên sẽ được chi tiết thành các bước cụ thể: STT Mô tả hoạt động Sản phẩm Người thực hiện Tài liệu hướng dẫn 1 Lập kế hoạch quản lý cấu hình Kế hoạch quản lý sinh viên khoa THKT. Nguyễn Quang Huy Danh sách sinh viên từng lớp, mẫu bảng điểm, mẫu các giấy chứng nhận tạo điều kiện cho sinh viên( làm thẻ sinh viên, đăng ký xe máy...) 2 Kiểm soát bản, kiểm soát thay đổi. Phần mềm quản lý sinh viên hợp lý . Hoàng Ngọc Đảng Dựa vào kết quả học tập của từng sinh viên qua mỗi kỳ thi từ đó kiểm soát sự thay đổi về danh sách viên của từng lớp, khoá học. 3. Lưu trữ Sản phẩm phần mềm được cất giữ. Bùi Anh Tú Sử dụng các công cụ phần mềm để lưu và đặt mật khẩu. 4 Đánh giá trạng thái Báo cáo trạng thái Nguyễn Hồng Hà Tiến hành trả lời các câu hỏi:Điều gì xảy ra? Ai làm điều đó?Nó xảy ra khi nào? Cái gì khác sẽ bị ảnh hưởng.Việc báo cáo trạng thái cấu hình là phương pháp trao đổi và cập nhật thông tin một cách hiệu quả nhất cho những người thực hiện. 5. Báo cáo QLCH Xem xét tổng hợp quá trình quản lý Đưa ra báo cáo phần mềm quản lý sinh viên khoa THKT Phạm Ngọc Dậu Nguyễn Thị Thu Hiền Báo cáo các danh mục cấu hình và trạng thái, tình hình sinh viên khoa THKT, kết quả rèn luyện của mỗi sinh viên. VI>Tài liệu liên quan. Số thứ tự Tên tài liệu Mã tài liệu Cấp qui định 1 Báo cáo trạng thái CH 01/TKPM/THKT Khoa THKT 2 Tiêu Chuẩn 02/TKPM/THKT Khoa THKT 3 Phiên bản sản phẩm 05/TKPM/THKT Khoa THKT 4 Hướng dẫn QLCH 03/TKPM/THKT Khoa THKT 5 Danh mục cấu hình 04/TKPM/THKT Khoa THKT 6 Sổ tay chất lượng 06/TKPM/THKT Khoa THKT VII>Hồ sơ. STT Tên hồ sơ Người lập Người duyệt Mức quản trị 1 Kế hoạch quản lý cấu hình Cán bộ quản lý cấu hình: Nguyễn Thị Phương Hảo Quản trị dự án: Phạm Ngọc Dậu Trung Bình 2 Danh mục đơn vị cấu hình Nguyễn Thị Phương Hảo Phạm Ngọc Dậu Trung bình 3 Danh mục các phiên bản sản phẩm Nguyễn Thị Phương Hảo Nguyễn Thị Thu Hiền Trung Bình 4 Báo cáo các thay đổi về tình hình sinh viên Nguyễn Thị Phương Hảo Phạm Ngọc Dậu Trung Bình 5 Báo cáo tổng quan về sinh viên khoa THKT Nguyễn Thị Phương Hảo Phạm Ngọc Dậu Trung Bình Người Duyệt Người Kiểm Tra Người Lập Phạm Ngọc Dậu Trần Thị Xuân Phượng Nguyễn Thị Phưong Hảo Chủ Nhiệm Khoa Hàn Viết Thuận B.Hồ sơ 2: Hồ sơ chi tiết về lập trình. Mã hiệu: 02/TKPM/THKT. Lần ban hành: 1 Ngày có hiệu lực: 01\11\2002. I>MụC ĐíCH Xây dựng thiết kế phần mềm hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên Khoa THKT, tích hợp hệ thống ,thực hiện Test sơ bộ và xây dựng tài liệu mô tả chức năng phần mềm . II> mô tả cơ chế hoạt động . 1.Lập kế hoạch. Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên khoa THKT gồm 10 lớp sinh viên với 650 sinh viên từ năm thứ 1 đến năm thứ 4.Thực hiện các công việc quản lý sau: + Nạp hồ sơ thí sinh (gồm các trường họ tên , quê quán , ngày, tháng năm sinh, hoàn cảnh xuất thân của gia đình , đối tượng học(chính quy, tại chức , văn bằng hai,...)). +Vào điểm cho sinh viên cuối mỗi kỳ thi , tính điểm TB. +In ra danh sách sinh viên được học bổng , được lên lớp, lưu ban , phải ngừng học , phải buộc thôi học hàng năm . +In ra các giấy chứng nhận tạo điều kiện học tập và rèn luyện cho sinh viên ( như thủ tục đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe máy , làm thẻ sinh viên ...). +In ra bảng điểm tổng hợp trong 4 năm học của mỗi sinh viên . 2.Xác định công cụ lập trình Sử dụng các thiết bị ngoại vi , các phần mềm quản lý CSDL , ngôn ngữ lập trình VSFOX . 3.Lập trình các thư viện chung Giúp hỗ trợ cho toàn bộ công việc của hệ thống phần mềm hoạt động 4.Lập trình các module chức năng Nạp hồ sơ thí sinh : Nhập đối tượng học Nhập họ tên Nhập hoàn cảnh xuất thân Nhập ngày sinh Nhập quê quán Cập nhật hồ sơ thí sinh Khóa Lớp Để tra cứu thông tin về sinh viên ta có thể tìm kiếm qua các module xử lý sau: Tra cứu theo đối tượng học Tra cứu theo hoàn cảnh xuất thân Tra cứu theo ngày sinh Tra cứu theo quê quán Tra cứu theohọ tên Tra cứu lớp Tra cứu khóa Vào điểm cho sinh viên sau cuối kỳ thi và tính điểm TB Để tra cứu và cập nhật điểm của sinh viên ta có thể thực hiện theo các module xử lý sau: Tra cứu theo khóa Tra cứu theo lớp Tra cứu theo kỳ Nhập số học trình Nhập môn học Vào điểm môn học Tính điểm TB c>In ra danh sách sinh viên được học bổng theo các tiêu chuẩn quy định, lên lớp, lưu ban, phải ngừng học, phải buộc thôi học. Để xác định số lượng sinh viên được học bổng, được lên lớp, phải lưu ban, phải ngừng học, phải buộc thôi học ta có thể tra cứu theo các Module xử lý sau: Tra cứu theo khoá Tra cứu theo lớp Tra cứu theo điểm TB In danh sách sinh viên buộc thôi học In danh sách sinh viên ngừng học In danh sách sinh viên lưu ban In danh sách sinh viên được lên lớp In danh sách sinh viên học bổng d>In các giấy chứng nhận để sinh viên làm các thủ tục đăng ký xe máy, đăng ký hộ khẩu, làm thẻ sinh viên. Để tạo điều kiện cho quá trình học tập của sinh viên cần in ra một số mẫu giấy chứng nhận có sẵn để dễ dàng cho việc quản lý, nhu cầu về học tập và xã hội của sinh viên. Ta có thể tìm kiếm những mẫu yêu cầu thông qua các Module xử lý sau: Tra cứu yêu cầu, lý do In ra các giấy chứng nhận theo mẫu. e>In ra bảng điểm tổng hợp trong 4 năm học của mỗi sinh viên. Ta có thể tìm kiếm được kết quả học tập của mỗi sinh viên trong 4 năm học qua các Module xử lý sau: In ra bảng điểm tổng hợp Ghi điểm thi Tra cứu theo số học trình Tra cứu theo các môn học Tra cứu theo các kỳ học Tra cứu theo lớp Tra cứu theo khoá Lập chương trình quản lý sinh viên khoaTHKT 5.Tích hợp các Module : theo kiểu logíc của chương trình để có cái nhìn bao quát nhất. Lập các bảng điểm tổng hợp Lập các giấy chứng nhận Lập danh sách các sinh viên Tra cứu điểm thi Tra cứu hồ sơ thí sinh 6.Viết tài liệu mô tả chương trình hướng dẫn. Hướng dẫn cho người sử dụng cập nhật, tra cứu được dữ liệu một cách nhanh nhất nhờ các công cụ.Ví dụ như ta có thể tìm kiếm thông tin về một sinh viên bằng cách tra cứu theo như các tiến trình của Module nạp hồ sơ cảu thí sinh theo từng bước :đầu tiên tìm kiếm theo khoá học, theo lớp, theo họ tên, quê quán, theo ngày, tháng, năm sinh. 7.Lỗi khi Test Cán bộ Test thực hiện việc kiểm tra các lỗi của chương trình để tiến hành chỉnh sửa.Nếu có lỗi thì quay lại các bước lập trình các thư viện chung để lập trình lại và sửa lỗi.Nếu không còn lỗi thì chuyển qua bước tiếp theo là tổng hợp và bàn giao kết quả. 8.Tổng hợp và bàn giao kết quả. III.Lưu đồ. Mở Đầu Tích hợp Lập trình các Module chức năng Lập trình các thư viện chung Xác dịnh công cụ LT Lập kế hoạch Viết tài liệu mô tả CCHD Tổng hợp và bàn giao kết quả Lỗi khi Kết thúc có lỗi không Test IV.Các thông số: Thông số Mô tả Yêu cầu 1.Thông số chung Người thực hiện 2 Lập trình viên: Đinh Thế Song. Lê Quyết Thắng. Phải nắm rõ các công việc quản lý, sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình. Điều kiện bắt đầu *Tài liệu kiến trúc:Thông qua kế hoạch quản lý đưa ra mô hình cấu trúc. *Thiết kế mức cao:Thiết kế ở mức lớn hơn như quản lý toàn bộ sinh viên của trường KTQD theo các đối tượng học khác nhau. Được hội đồng khoa phê duyệt. Điều kiện thực hiện *Công cụ lập trình: phải đầy đủ, đảm bảo chất lượng tốt, dễ sử dụng. *Công cụ Test: phải được chuẩn bị tốt. *Tiêu chuẩn: Đạt được phần mềm mong muốn. Được hội đòng khoa phê duyệt. Điều kiện kết thúc *Bộ chương trình quản lý sinh viên. *Tài liệu mô tả về phần mềm quản lý. *Chức năng: lập được hồ sơ chi tiết về lập trình quản lý sinh viên của khoa THKT nhanh, gọn, dễ sử dụng. Được hội đòng khoa phê duyệt. 2.Input Tài liệu *Đặc tả lại các yêu cầu *Kiến trúc hệ thống. *Thiết kế các Module xử lý. Các thay đổi *Thay đổi về số lượng sinh viên, thay đổi về chỗ ở. *Bổ sung danh sách thí sinh của các lớp, của khoa THKT. Hội đòng khoa phê duyệt. 3.output *Thiết kế Module chi tiết gồm:Các Module xử lý về nạp hồ sơ thí sinh, vào điểm, in danh sách thí sinh được học bổng , lên lớp, phải lưu ban, phải ngừng học, phải buộc thôi học, in ra các giấy chứng nhận, in ra bảng điểm tổng hợp). *Mô tả chức năng hệ thống *Hướng dẫn cài đặt 4.Đánh giá chất lượng *Tỷ lệ hoàn thành *Hiẹu suất >=90% (+)-20% 5.Quá trình liên quan *Thiết kế phần mềm. *Quản trị dự án *Test *Cấu hình phần mềm *Chất lượng hoạt động tốt. V.Phân đoạn & hoạt động. STT Bước thực hiện Điều kiện bắt đầu Điều kiện kết thúc 1 Lập kế hoạch 2 Kiểm tra công cụ lập trình Hết bước 1 Được chấp nhận 3 Lập thư viện chương trình Hết bước 2 Cán bộ Test: Trần Thị Xuân Phượng chấp nhận. 4 Lập trình các Module Hết bước 3 Cán bộ Test: chấp nhận 5 Tích hợp phần mềm Hết bước 4 Tesr chấp nhận 6 Viết tài liệu mô tả các chức năng Hết bước 5 Quản trị dự án: 2 cán bộ Phạm ngoc Dậu. Nguyễn Thị thu Hiền. 7 Tông hợp và bàn giao kết quả Kết thúc Quản trị dự án. Mỗi hoạt động lại được mô tả thành quy trình cụ thể hơn sau: STT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện Tài liệu 1 Lập kế hoạch Kế hoạch lập trình Nguyễn Quang Huy Đưa ra kế hoạch lập trình 2 Kiểm tra công cụ LT Công cụ lập trình tốt nhất. Dương Thị Lê Chuẩn bị đầy đủ các công cụ lập trình. 3 Lập thư viện chương trình Thư viện dùng chung Đinh Thế Song Quản lýthư viện 4 Lập trình các Module Các Module của chương trình Lê Quyết Thắng Nêu rõ được các công viẹc phải làm, các tiến trình , các pha xử lý. 5 Tích hợp phần mềm quản lý Phần mềm đã tích hợp Trần Đình Khâm Phần mềm tích hợp phải hợp lý. 6 Viết lại tài liệu mô tả các chức năng Mô tả nhiêm vụ của từng phần hệ thống Hoàng Ngọc Đảng Các chức năng sau khi đã được kiểm soát và chỉnh sửa cho phù hợp nhất. 7 Tổng hợp và bàn giao kết quả Báo cáo về các kết quả đạt được Phạm Ngọc Dậu Bản báo cáo về tình hình chung. Trên đây là hai bộ hồ sơ chính thức trong qui trình thiết kế phần mềm quản lý sinh viên khoa THKT( hồ sơ quản lý cấu hình&hồ sơ chi tiềt về lập trình).Hi vọng chúng sẽ trợ giúp rất nhiều cho quá trình phát triển phần mềm quản lý sinh viên của toàn bộ hệ thống& có thể là tài liệu tham khảo cho các dự án khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc77482.DOC
Tài liệu liên quan