Đề tài Tìm hiểu cơ chế RMI của Java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bố

1- Khái niệm chung

Để hiểu được mô hình một cách rõ ràng hơn trong phần giải thích hoạt động của hệ thống chúng ta cần giải thích một số thuật ngữ.

Hệ thống chúng ta bao gồm nhiều hệ thống con hợp lại, mỗi hệ thống con có một Agent Object đóng vai trò là người quản lý toàn bộ hệ thống con đó và cụ thể là các Server trong hệ thống con đó, do đó lúc này các Server đó được gọi là Server nội bộ so với Agent Object quản lý nó.

Trong mô hình này Service là một Remote Object có Remote Method, Remote Method này cho phép gọi từ xa và nó sẽ chính là hàm thực thi nhiệm vụ của dịch vụ đó.

2- Giải thích mô hình

Mô hình sử dụng là mô hình gồm các phần tử Agent, các Server, Admin. Mô hình này khá quen thuộc nhưng tuỳ vào yêu cầu cụ thể của đề tài cũng như công cụ sử dụng để hiện thực mà việc thiết kế cụ thể khác nhau.

Yêu cầu của đề tài là xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bố. Mô hình được thiết kế thành một hệ thống có các phần tử Agent đảm nhận nhiệm vụ đại diện hệ thống giao tiếp với Client , các Server, cũng như Admin. Hệ thống xây dựng theo mô hình này sẽ được quản lý chặt chẽ, dễ kiểm soát hoạt động của hệ thống cũng như việc sử dụng hệ thống của client. Tuy nhiên, hệ thống này được yêu cầu giải quyết những vấn đề tính toán lớn, nên việc phân chia công việc, đợi kết quả trả về từ các Service, tổng hợp kết quả là một nhiệm vụ khá nặng và tốn khá nhiều thời gian. Tóm lại, Agent này sẽ đảm nhận nhiệm vụ rất lớn, dễ xảy ra trường hợp quá tải và bị fail. Để hạn chế bớt phần nào vấn đề này,hệ thống sẽ được chia nhỏ ra thành các hệ thống con . Mỗi hệ thống con này do một Agent đứng ra quản lý. Khi một Agent fail thì không ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống.

Ngoài mục đích trên, việc hệ thống có nhiều Agent cũng nhằm mục đích chuyên môn hóa các dịch vụ (nghĩa là một Agent quản lý một số dịch vụ mang tính chất gần giống nhau) , cũng chính điều này sẽ giải quyết phần nào vấn đề thắt nút cổ chai cho hệ thống. Đối với hệ thống nhiều Agent này, Client sẽ tùy vào tính chất dịch vụ nào mà yêu cầu đến những Agent đảm nhiệm những dịch vụ đó. Trong trường hợp Client yêu cầu tới một Agent bất kỳ, nếu nó không quản lý dịch vụ đó thì sẽ chuyển yêu cầu qua cho Agent có đúng chức năng để phân chia công việc cho Server.

Mô hình chia thành nhiều hệ thống con còn hướng đến việc phát triển một hệ thống trên mạng WAN vì cơ chế RMI cho phép gọi hàm từ xa dễ dàng chỉ yêu cầu có kết nối với nhau dù trên mạng LAN hay WAN

doc125 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu cơ chế RMI của Java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluanvan.doc
Tài liệu liên quan