Đề tài Tìm hiểu về JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu

- Giảm mạng lưới khả năng tải: Trên cách gọi một thủ tục được lưu giữ quyền điều khiển được thông qua vào máy chủ cơ sở dữ liệu của ứng dụng bằng cách sử dụng các thủ tục lưu trữ. Trung cấp xử lý dữ liệu được thực hiện bởi các thủ tục lưu trữ và các hồ sơ theo yêu cầu của các ứng dụng máy khách được chuyển giao. Do đó, lưu lượng mạng giảm hiệu suất và nâng cao.

- Tăng cường khả năng của phần cứng và phần mềm: Một ứng dụng được lưu trữ bằng cách sử dụng các thủ tục truy cập vào bộ nhớ, không gian đĩa và cài đặt phần mềm của máy chủ cơ sở dữ liệu. Như vậy, logic kinh doanh thực thi có thể được phân phối trên các máy có phần cứng yêu cầu và khả năng của phần mềm.

- Tăng cường an ninh: An ninh được tăng lên nếu các thủ tục lưu trữ được cho quyền ưu đãi, cơ sở dữ liệu. Các quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) hoặc thủ tục phát triển được lưu trữ sẽ có cùng một đặc quyền theo yêu cầu của thủ tục được lưu giữ. Mặt khác, khách hàng sử dụng ứng dụng không cần phải có cùng một đặc ân và điều này sẽ làm tăng tính bảo mật.

- Giảm chi phí phát triển: Trong một ứng dụng cơ sở dữ liệu, các nhiệm vụ được lặp đi lặp lại có thể trở lại một tập cố định của dữ liệu, hoặc thực hiện cùng một bộ yêu cầu nhiều đến một cơ sở dữ liệu. Dùng lại một thủ tục được lưu trữ chung sẽ dẫn đến giảm chi phí phát triển và địa chỉ các trường hợp tái phát.

- Tập trung kiểm soát: An ninh, quản lý và bảo trì các thói quen thường trở nên dễ dàng hơn nếu được chia sẻ logic nằm ở một nơi ở máy chủ. Ứng dụng Khách hàng có thể gọi được lưu trữ các thủ tục chạy truy vấn SQL với chế biến thêm ít hoặc không có.

 

doc40 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5058 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 2 bao gồm những đoạn mã Java được chuyển đổi từ lời gọi JDBC tới một cơ sở dữ liệu API địa phương như Oracle, Sybase, DB2, hoặc các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Đi kèm với các lời gọi trên là các phương thức để truy xuất vào cơ sở dữ liệu. Các đặc tính chung cơ bản của trình điều khiển này là việc đi kèm với các cơ sở dữ liệu để có thể giải thích được lời gọi JDBC đến cơ sở dữ liệu, ví dụ, Oracle OCI cung cấp trình điều khiển. Trình điều khiển loại 2 cũng cần có thư viện gốc cho cơ sở dữ liệu của khách hàng và được cài đặt trên máy khách hàng giống như trình điều khiển loại 1. Ưu điểm: Trình điều khiển loại 2 có hiệu suất làm việc cao hơn so với trình điều khiển loại 1. Nó có các lời gọi được chuyển sang một cơ sở dữ liệu cụ thể. Nhược điểm: Trình điều khiển loại 2 không hỗ trợ các ứng dụng mà phần mềm đó khách hàng không cài đặt trên máy, như là các yêu cầu đoạn mã gốc được yêu cầu trên máy khách hàng. Cơ sở dữ liệu và thư viện gốc đều nằm trên máy chủ, điều này sẽ làm giảm hiệu suất chương trình. Trình điều khiển loại 3 Trình điều khiển loại 3 được biến đến như JDBC-NET, một trình điều khiển thuần Java. Những đặc tính: Trình điều khiển loại 3 là một trình điều khiển thuần Java, là sự chuyển đổi từ lời gọi JDBC vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu với một giao thức mạng độc lập, là một lần nữa chuyển dịch lời gọi tới cơ sở dữ liệu cụ thể bơi một máy chủ ở tầng trung gian. Trình điều khiển này không yêu cầu bất kỳ cơ sở dữ liệu, thư viện có nguồn gốc cụ thể sẽ được cài đặt trên máy khách. Trình điều khiển loại 3 hộ trợ các ứng dụng Web nên được thực hiện bởi trình điều khiển loại 3, trình điều khiển này có thể triển khai tốt trên Internet mà không cần phải cài đặt trên máy khách hàng. Ưu điểm: Trình điều khiển loại 3 có tính linh hoạt cao, nhất là nó không yêu cầu bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ có nguồn gốc được cài đặt trên máy khách hàng. Nó có một sự thích ứng cao để thay đổi và kiểm soát cơ sở dữ liệu mà không cần phải sửa đổi trình điều khiển ở máy khách hàng. Nhược điểm: Cơ sở dữ liệu phải được thực hiện ở tầng máy chủ cụ thể. Vì nó thực hiện các ứng dụng dựa trên Web, nó thực hiện các biện pháp an toàn giống như việc truy xuất qua tường lửa. Trình điều khiển loại 4 Trình điều khiển loại 4 được biến đến như Native-Protocol thuần Java hoặc giao thức Java tới cơ sở dữ liệu. Những đặc tính: Trình điều khiển loại 4 là một trình điều khiển thuần Java, là sự chuyển đổi lời gọi JDBC vào giao thức mạng để liên lạc trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Đây là liên kết giữa khách hàng gọi trực tiếp tới máy chủ hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cung cấp một giải pháp thiết thực cho việc truy xuất mạng nội bộ. Trong hầu các trường hợp, các trình điều khiển cung cấp bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu. Các trình điều khiển này cũng không cần một thư viện cụ thể cho cơ sở dữ liệu có nguồn gốc cụ thể để cấu hình trên máy của khách hàng và có thể triển khai trên Web mà không cần khách hàng cài đặt, theo yêu cầu cho các trình điều khiển loại 3. Ưu điểm: Trình điều khiển loại 4 có thể giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Java Socket, chứ không cần phải thông qua một tầng trung gian hay thư viện gốc nào. Đây chính là lý do các trình điều khiển JDBC hoạt động nhanh nhất. Nó không cần phải bổ xung thư viện gốc là cần thiết để cài đặt trên máy khách hàng. Nhược điểm: Hạn chế duy nhất của trình điều khiển loại 4 là họ được cơ sở dữ liệu cụ thể. Do đó, nếu trong trường hợp, các thay đổi về sau với cơ sở dữ liệu, thì các nhà phát triển ứng dụng có thể phải mua và triển khai một trình điều khiển loại 4 cụ thể mới cho các cơ sở dữ liệu mới. Các bước để phát triển một ứng dụng JDBC Đăng kí JDBC Driver Bước đầu tiên trong một kết nối cơ sở dữ liệu các trình điều khiển JDBC với lớp DriverManager. DriverManager là một lớp tĩnh, trong đó quản lý các thiết lập của JDBC Driver có sẵn cho một ứng dụng. Đây là trách nhiệm của DriverManager, có trách nhiệm quản lý tất cả các tài liệu tham khảo cho tất cả các đối tượng điều khiển có sẵn cho một khách hàng JDBC. Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu Sau khi trình điều khiển được tải, kết nối với cơ sở dữ liệu có thể được thành lập. Một URL (Uniform Resource Locator) cơ sở dữ liệu xác định một kết nối JDBC và thông báo cho người quản lý trình điều khiển mà trình điều khiển và nguồn dữ liệu để sử dụng. Tạo và thực hiện một lệnh SQL Khi kết nối với cơ sở dữ liệu được thành lập, các câu lệnh SQL có thể được nhập tới cơ sở dữ liệu để xử lý . Câu lệnh SQL là ngôn ngữ phổ biến được chấp nhận cho ngôn ngữ truy vấn để thực hiện hành động truy tìm, chèn, cập nhật hoặc xóa trên cơ sở dữ liệu. Kết quả quá trình Sau khi thực hiện các câu lệnh SQL, kết quả được xử lý và trích ra bằng cách sử dụng các đối tượng ResultSet. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Kết nối cơ sở dữ liệu là một nguồn lực quan trọng và hạn chế, kết nối sẽ được đóng bằng cách thực hiện một lần phương thức close() là kết thúc. Nạp trình điều khiển Bước đầu tiên trong việc thành lập một kết nối với cơ sở dữ liệu và sử dụng trình điều khiển JDBC, là nạp lớp trình điều khiển bằng cách sử dụng phương thức Class.forName(). Phương thức Class.forName() chỉ định tạo ra một thể hiện của lớp trình điều khiển và nó được đăng ký với lớp DriverManager. Sau khi trình điều khiển được nạp thành công, kết nối với cơ sở dữ liệu có thể được thành lập. Cú pháp: Class.forName(); Trong đó Protocol là những đặc tả cho các trình điều khiển được sử dụng. Mẫu: Class.forName(“jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”); Đây là đoạn mã thiết lập kết nối cho trình điều khiển loại 1, trình điều khiển JDBC-ODBC. Các kết nối Bước thứ hai để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu là kết nối các trình điều khiển với DBMS. Kết nối được yêu cầu bằng cách sử dụng phương thức DriverManage.qetConnection(); Phương thức này sẽ kiểm tra tất cả các trình điều khiển sẵn có để thực hiện việc kết nối. Phương thức này cũng cho phép kiểm tra trình điều khiển nhận URL, và gửi tới máy khách. Tạo câu lệnh và truy vấn Khi kết nối với cơ sở dữ liệu được thành lập, một câu lệnh cần đã được tạo ra từ query execution. Các câu lệnh là đối tượng thường xuyên nhất được sử dụng để thực thi các lệnh truy vấn SQL mà không cần tham số nào thông qua. Các câu lệnh được tạo ra bởi phương thức Connection.createStatement(); Một câu lệnh có thể được chia làm ba loại dựa trên câu lệnh SQL viết gửi tới cơ sở dữ liệu, Statement và PreparedStatement được kế thừa từ giao diện Statement. CallableStatement được kế thừa từ PreparedStatement. Một đối tượng PreparedStatment thực hiện lệnh biên dịch câu lệnh SQL có hoặc không có tham số bên trong. Sử dụng “executeQuery()” và “ResultSet” Một đối tượng Statement khi được tạo ra có phương thức để thực hiện với các cơ sở dữ liệu khác nhau. Phương thức executeQuery() là một trong những phương thức để lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu. Nó xác nhận một lệnh đơn giản SQL SELECT như một tham số và trả lại các hàng cơ sở dữ liệu ở dạng một đối tượng ResultSet. Xử lý ngoại lệ trong ứng dụng JDBC Trong khi làm việc với ứng dụng cơ sở dữ liệu và JDBC API, thỉnh thoảng có thể có tính huống mà có thể gây ra các trường hợp ngoại lệ. Và chúng ta thường sử dụng ClassNotFoundException và SQL Exception để bắt lỗi. Xử lý kết quả và đóng kết nối cơ sở dữ liệu Điều cần để xử lý truy vấn Một khi các truy vấn tới cơ sở dữ liệu đã được thực thi và đối tượng ResultSet đã được tạo, thì bước tiếp theo sẽ là xử lỹ và lấy kết quả trả về từ ResuilSet. Như dữ liệu trong ResultSet là bảng được sắp xếp có định dạng và vị trí con trỏ là ở trước dòng đầu tiên, nó cần phải sử dụng phương thức next() để tiếp tục. Phương thức next() cho phép đi qua phía trước bằng cách di chuyển con trỏ một hàng về phía trước. Nó trả về kết quả đúng nếu vị trí con trỏ hiện tại là hợp lệ và trả về giá trị sai khi con trỏ ở vị trí cuối cùng của bảng. Các phương thức xử lý truy vấn Các phương thức người nhận được sử dụng để trích xuất dữ liệu hàng hiện tại của đối tượng ResultSet và lưu nó vào biến của Java có kiểu dữ liệu tương ứng. Những phương thức này được khai báo bởi giao diện ResultSet để sử dụng giá trị cột, hoặc các chỉ mục hoặc tên của cột. Nếu trong có nhiều hơn một cột có cùng tên, thì giá trị cột đầu tiên được kết hợp sẽ được trả lại. Có nhiều phương thức để thực hiện phương thực nhận này. getString() getInt() getFloat() getObject() Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất trong một ứng dụng cơ sở dữ liệu là hoàn thành tất cả các kết nối và các câu lệnh, sau khi xử lý xong. Kết nối mở có thể gây rắc rối an ninh. Đơn giản với phương thức close() được cung cấp bởi các đối tượng Connection, Statement và ResultSet để đạt được mục đích. Để giữ cho các phương thức thoát cơ sở dữ liệu được ngăn nắp và luôn được giải thoát (mặc dù có thể bị ngoại lệ), các kết nối cơ sở dữ liệu cần được đóng trong vòng cuối khối. Giới thiệu về Database metadata Siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu Ý nghĩa của từ điển siêu dữ liệu là dữ liệu về dữ liệu, trong nội dung của cơ sở dữ liệu nó cũng được xác định là thông tin mà xác định cấu trúc và tính chất của dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. JDBC hỗ trợ metadata truy xuất bằng cách cung cấp một số phương thức. Ví dụ, một bảng trong metadata là bảng đã được xác định tên, tên cột, kiểu dữ liệu, mô tả này được gọi là siêu dữ liệu. Phương thức “DatabaseMetadata” Giao diện “ResultSetMetaData” Phương thức “ResultSetMetaData” getColumnName() getColumCount() getColumeType() Tổng kết chương 1 Giới thiệu về JDBC Các kiểu Driver JDBC Phát triển và xử lý ứng dụng JDBC Giới thiệu về siêu dữ liệu Chương 2: Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC Giới thiệu Trong chương này chúng ta sẽ mô tả cách làm việc với các thủ tục lưu trữ và kết quả cuộn được bằng cách sử dụng JDBC. Ngoài ra cũng giải thích các kỹ thuật khác nhau của việc tạo ra một tập kết quả cuộn và cập nhật một bảng kết quả cuộn. Cuối cùng, Chương này còn giải thích cho ta về những cách cập nhật nhóm, giao tác và những cách khác nhau để thực hiện chúng. Thủ tục lưu trữ Một thủ tục lưu trữ có thể được định nghĩa là một nhóm các câu lệnh SQL thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Thủ tục lưu trữ được sử dụng để nhóm được thực hiện trên một cơ sở dữ liệu máy chủ. Thủ tục lưu trữ có bất kỳ sự kết hợp của đầu vào, đầu ra hay đầu vào/đầu ra các thông số có thể được biên dịch và thực thi. Thủ tục lưu trữ sẽ được biên dịch trước, việc này sẽ làm nhanh hơn và hiệu quả hơn cách sự dụng câu lệnh SQL đơn lẻ. Thủ tục lưu trữ được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở dữ liệu như SQL Server 2005, Oracle hay Sybase. Các đặc điểm của thủ tục lưu trữ Chúng chưa các câu lệnh SQL bằng cách thiết lập và điều khiển cấu trúc. Chúng có thể được gọi bằng tên trong một ứng dụng đang sử dụng SQL. Chúng cho phép một chương trình ứng dụng chạy trong hai phần như là ứng dụng chạy trên máy khách và thủ tục thì được lưu trên máy chủ. Một ứng dụng khách không sử dụng các thủ tục được lưu trữ làm tăng lưu lượng mạng trong khi một ứng dụng bằng cách sử dụng các thủ tục được lưu giữ làm giảm lưu lượng mạng. Một ứng dụng thủ tục lưu trữ bằng cách sử dụng cũng làm giảm số lần một cơ sở dữ liệu được truy cập. Lợi ích của việc sử dụng lưu trữ thủ tục Giảm mạng lưới khả năng tải: Trên cách gọi một thủ tục được lưu giữ quyền điều khiển được thông qua vào máy chủ cơ sở dữ liệu của ứng dụng bằng cách sử dụng các thủ tục lưu trữ. Trung cấp xử lý dữ liệu được thực hiện bởi các thủ tục lưu trữ và các hồ sơ theo yêu cầu của các ứng dụng máy khách được chuyển giao. Do đó, lưu lượng mạng giảm hiệu suất và nâng cao. Tăng cường khả năng của phần cứng và phần mềm: Một ứng dụng được lưu trữ bằng cách sử dụng các thủ tục truy cập vào bộ nhớ, không gian đĩa và cài đặt phần mềm của máy chủ cơ sở dữ liệu. Như vậy, logic kinh doanh thực thi có thể được phân phối trên các máy có phần cứng yêu cầu và khả năng của phần mềm. Tăng cường an ninh: An ninh được tăng lên nếu các thủ tục lưu trữ được cho quyền ưu đãi, cơ sở dữ liệu. Các quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) hoặc thủ tục phát triển được lưu trữ sẽ có cùng một đặc quyền theo yêu cầu của thủ tục được lưu giữ. Mặt khác, khách hàng sử dụng ứng dụng không cần phải có cùng một đặc ân và điều này sẽ làm tăng tính bảo mật. Giảm chi phí phát triển: Trong một ứng dụng cơ sở dữ liệu, các nhiệm vụ được lặp đi lặp lại có thể trở lại một tập cố định của dữ liệu, hoặc thực hiện cùng một bộ yêu cầu nhiều đến một cơ sở dữ liệu. Dùng lại một thủ tục được lưu trữ chung sẽ dẫn đến giảm chi phí phát triển và địa chỉ các trường hợp tái phát. Tập trung kiểm soát: An ninh, quản lý và bảo trì các thói quen thường trở nên dễ dàng hơn nếu được chia sẻ logic nằm ở một nơi ở máy chủ. Ứng dụng Khách hàng có thể gọi được lưu trữ các thủ tục chạy truy vấn SQL với chế biến thêm ít hoặc không có. Tạo một lưu trữ thủ tục sử dụng đối tượng câu lệnh Thủ tục lưu trữ có thể được tạo bằng cách sử dụng một đối tượng Statement. Tạo một thủ tục được lưu với đối tượng Statement liên quan đến hai bước. Bước 1: Tạo thủ tục lưu trữ và lưu nó vào một biến String. Bước 2: Sử dụng đối tượng Statement Tham số của một thủ tục được lưu trữ Thủ tục lưu trữ có thể chấp nhận dữ liệu ở dạng thông số đầu vào được quy định tại thời gian thực hiện, có thể được số không hay nhiều tham số cho mỗi thủ tục được lưu giữ. Các tham số khác nhau được sử dụng trong thủ tục lưu trữ là: Vào Ra Vào / Ra Tạo ra một đối tượng "CallableStatement" Một thủ tục lưu trữ có thể được gọi từ một ứng dụng Java với sự giúp đỡ của một đối tượng CallableStatement. Một đối tượng CallableStatement không chứa các thủ tục lưu trữ riêng của mình, nhưng chỉ chứa một lời kêu gọi thủ tục được lưu giữ. CallableStatement đối tượng được tạo ra bằng cách sử dụng prepareCall() giao diện phương pháp kết nối ofthe. Phần kèm theo trong dấu ngoặc nhọn là cú pháp thoát cho thủ tục được lưu giữ. Các trình điều khiển chuyển đổi cú pháp thoát vào SQL bản địa được sử dụng bởi cơ sở dữ liệu. Thực hiện một thủ tục được lưu trữ bằng cách sử dụng câu lệnh "Callable" Một đối tượng CallableStatement cung cấp một cách để gọi thủ tục được lưu giữ trong một cách tiêu chuẩn cho tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Các bước thực hiện một thủ tục được lưu trữ bằng cách sử dụng các đối tượng CallableStatement đã được cung cấp. Thực hiện bằng cách sử dụng một đối tượng "CallableStatement" cst.executeQuery() ResultSet cuộn ResultSet cuộn là gì Một bộ kết quả SQL bao gồm một bộ các hàng từ cơ sở dữ liệu cũng như meta-thông tin về các truy vấn như các tên cột, và các loại và kích thước của mỗi cột. Vì thế, một kết quả có thể được nghĩ như là một bảng dữ liệu đại diện cho một tập kết quả cơ sở dữ liệu, mà thường được tạo ra bằng cách thực hiện một tuyên bố rằng các truy vấn cơ sở dữ liệu. Một đối tượng ResultSet duy trì một con trỏ trỏ trước khi hàng đầu tiên. Tập hợp kết quả cuộn cung cấp khả năng di chuyển con trỏ về phía trước và lạc hậu đến một vị trí chỉ định hoặc đến một vị trí tương đối với vị trí hiện tại. Scrollable Result Set Một kết quả thiết lập mặc định đối tượng không thể được cập nhật hay cuộn lạc hậu và chuyển tiếp. Theo mặc định con trỏ chuột di chuyển về phía trước mà thôi. Vì vậy, nó có thể được iterated chỉ một lần và chỉ có từ những dòng đầu tiên đến dòng cuối. Ngoài việc di chuyển về phía trước, một trong những dòng cùng một lúc, thông qua một ResultSet, trình điều khiển JDBC cũng cung cấp khả năng di chuyển lùi hoặc vào trực tiếp một hàng cụ thể. Cập nhật và xoá các hàng trong kết quả này cũng có thể. Các ResultSet có thể được giữ mở sau một tuyên bố COMMIT. Các đặc tính của ResultSet là: Scrollable Updatable Holdable Phương thức quay lại cuộn "ResultSet" Một tập kết quả cuộn cho phép con trỏ chuột sẽ được chuyển đến dòng bất kỳ trong kết quả. Khả năng này rất hữu ích cho các công cụ giao diện cho bộ duyệt kết quả. Kể từ khi tập kết quả liên quan đến cuộn trên cao, họ nên được sử dụng chỉ áp dụng khi cần di chuyển. Bạn có thể tạo một ResultSet cuộn qua các phương pháp giao diện kết nối ofthe. Ba phương pháp có thể được gọi vào dụ kết nối trở về một ResultSet cuộn là: createStatement() prepareStatement() prepareCall() "ResultSet" giá trị không đổi Giao diện ResultSet trong Java cung cấp truy cập đến một bảng dữ liệu đại diện một kết quả thiết lập cơ sở dữ liệu. Một đối tượng ResultSet thường được tạo ra bằng cách thực hiện một tuyên bố rằng các truy vấn cơ sở dữ liệu. Tĩnh không đổi các giá trị khác nhau có thể được chỉ định cho tập kết quả loại là: TYPE_FORWARD_ONLY TYPE_SCROLL_INSENSITIVE TYPE_SCROLL_SENSITIVE Phương thức hàng định vị Theo mặc định, ResultSet luôn luôn chuyển động chỉ cho phép chuyển tiếp, có nghĩa rằng chỉ có giá trị con trỏ-định vị phương pháp gọi là next(). Bạn cần phải rõ ràng yêu cầu cho một ResultSet cuộn. Bảng mô tả con trỏ-phương pháp định vị của ResultSet. Phương thức Mô tả next() Phương thức này di chuyển con trỏ về phía trước một hàng trong ResultSet từ vị trí hiện tại. Phương thức trả về true nếu con trỏ được vị trí trên một hàng hợp lệ và false khác previous() Phương thức di chuyển con trỏ ngược dòng một trong ResultSet. Phương thức trả về true nếu con trỏ được vị trí trên một hàng hợp lệ và nâng cao khác. first() Phương thức di chuyển con trỏ đến dòng đầu tiên trong ResultSet. Phương thức trả về true nếu con trỏ được vị trí trên dòng đầu tiên và false nếu ResultSet trống. last() Phương thức di chuyển con trỏ đến dòng cuối cùng trong ResultSet. Phương thức trả về true nếu con trỏ được vị trí trên dòng cuối và false nếu ResultSet trống. beforeFirst() Phương thức di chuyển con trỏ ngay trước hàng đầu tiên trong ResultSet. Không có giá trị trả về từ phương pháp này. afterLast() Phương thức di chuyển con trỏ ngay lập tức sau khi dòng cuối cùng trong ResultSet. Không có giá trị trả về từ phương pháp này relative (int cows) Phương thức di chuyển con trỏ tương đối với vị trí hiện tại của nó. Nếu hàng giá trị là 0, phương pháp này không có hiệu lực. Nếu hàng trị giá là tích cực, là di chuyển con trỏ về phía trước mà nhiều hàng. Nếu có các hàng ít hơn giữa các vị trí hiện tại và cuối của set Kết quả hơn so với quy định bởi các thông số đầu vào, phương pháp này hoạt động như phương thức afterLast(). Nếu giá trị hàng là tiêu cực, di chuyển con trỏ là lạc hậu mà nhiều dòng. Phương thức trả về true nếu con trỏ ở vị trí trên một hàng hợp lệ và sai khác. absolute (int row) Phương thức di chuyển con trỏ đến dòng xác định bởi giá trị hàng. Nếu hàng trị giá là tích cực, con trỏ là vị trí mà nhiều người từ các hàng đầu của ResultSet. Các dòng đầu tiên là số 1, thứ hai là 2, vv. Nếu giá trị hàng là tiêu cực, con trỏ là vị trí mà nhiều hàng từ khi kết thúc set Kết quả. Dòng cuối là số -1, thứ hai đến cuối là -2, và vv. Nếu giá trị hàng là D, phương thức này hoạt động như phương thức beforeFirst. Phương thức trả về true nếu con trỏ được vị trí trên một hàng hợp lệ và sai khác. Updatable "ResultSet" Updatable ResultSet là khả năng cập nhật hàng trong một tập kết quả bằng cách sử dụng phương pháp ngôn ngữ lập trình Java hơn là các lệnh SQL. An ResultSet updatable sẽ cho phép lập trình để thay đổi dữ liệu trong hàng hiện có, để chèn một hàng mới, hoặc xóa một hàng hiện có. Các newUpdaceXXX() phương pháp giao diện ResultSet có thể được dùng để thay đổi dữ liệu trong một dòng hiện có. Khi sử dụng một bộ kết quả updatable, khuyên để làm cho nó cuộn. Điều này cho phép để cho bất kỳ vị trí hàng đó là phải được thay đổi. Kết hợp đồng thời Updatability có nghĩa là để cập nhật dữ liệu trong một tập kết quả và sau đó kết hợp hoặc bản sao các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu như: chèn dòng mới vào tập kết quả hoặc xóa các hàng hiện có. Updatability cũng có thể yêu cầu cơ sở dữ liệu viết khóa để cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu nằm bên dưới. Bởi vì bạn không thể có nhiều khóa viết đồng thời, updatability trong một tập kết quả là liên kết với concurrency trong truy cập cơ sở dữ liệu. kết hợp đồng thời là một quá trình mà trong đó hai sự kiện diễn ra song song. Các loại đồng thời của một tập kết quả xác định cho dù đó là updatable hay không. Các giá trị không đổi mà có thể được chỉ định để chỉ định các loại đồng thời là: CONCURRENCY.READ_ONLY CONCURRENCY.UPDATABLE Cập nhật một hàng Các hàng có thể được cập nhật vào một bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một đối tượng ResultSet ofthe giao diện. Có hai bước liên quan đến quá trình này. Bước đầu tiên là để thay đổi các giá trị cho một hàng cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp cập nhật khác nhau, nơi là một kiểu dữ liệu Java. Các phương pháp cập nhật tương ứng với các phương pháp nhận sẵn cho lấy giá trị. Bước thứ hai là để áp dụng các thay đổi đối với các hàng ofthe cơ sở dữ liệu nằm bên dưới. Các cơ sở dữ liệu chính nó là không được cập nhật cho đến khi bước thứ hai. Cập nhật các cột trong một ResultSet mà không gọi updateRow () Phương pháp này không thực hiện bất kỳ thay đổi đối với cơ sở dữ liệu. Các bước cho việc cập nhật một dòng Cập nhật một hàng là sửa đổi giá trị của một cột trong hàng hiện tại. Xem xét một kịch bản mà bạn muốn cập nhật các trường EHPLOYEE_ID của dòng đầu tiên bạn lấy. Điều này có thể hoạt động được thực hiện trong một số bước. Bước 1: Định vị vị trí con trỏ Bước 2: Cập nhật số cột Bước 3: Chuyển giao cập nhật Các bước để chèn một dòng Thủ tục chèn một hàng là tương tự như cập nhật dữ liệu trong một dòng hiện tại, với một vài sự khác biệt. Để chèn một hàng, trước tiên bạn vị trí con trỏ, tiếp theo cập nhật một hoặc nhiều cột và rồi cuối cùng, cam kết thay đổi. Bước 1: Định vị vị trí con trỏ Bước 2: Cập nhật số cột Bước 3: Chèn dòng Các bước để xóa một dòng Xóa một hàng từ một bộ kết quả updateable là dễ dàng. Hai bước để xóa các dòng được đến vị trí con trỏ và xóa các dòng. Xóa một dòng từ tập kết quả đã được mô tả trong bước sau. Bước 1: Định vị vị trí con trỏ Bước 2: Xóa dòng Cập nhật hàng loạt Cập nhật hàng loạt có thể được định nghĩa là một tập báo cáo cập nhật nhiều đó là nộp cho cơ sở dữ liệu cho chế biến như đợt một. Trong Java, PreparedStatement, và CallableStatement đối tượng có thể được sử dụng để gửi thông tin cập nhật hàng loạt. Các quyền lợi của lô cập nhật là nó cho phép vou hồ sơ yêu cầu, chúng mang lại cho khách hàng, thay đổi các hồ sơ ở phía khách hàng, và sau đó gửi hồ sơ cập nhật về các nguồn dữ liệu tại một số thời gian khác. Đệ trình cập nhật nhiều với nhau, thay vì các cá nhân, rất có thể cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, lô cập nhật được sử dụng khi không có cần phải duy trì một kết nối liên tục đến cơ sở dữ liệu. Cập nhật hàng loạt sử dụng giao diện “Statement” Các sở cập nhật mới mẻ cho phép một đối tượng Statement để gửi lệnh cập nhật nhiều với nhau như một đơn vị duy nhất, hoặc lô, để các DBMS nằm bên dưới. Các bước thực hiện theo lô cập nhật bằng cách sử dụng giao diện Tuyên bố là: Vô hiệu hoá các cam kết chế độ tự động Tạo một ví dụ Statement Thêm lệnh SQL đến các nhóm Thực hiện lệnh hàng loạt Cam kết những thay đổi trong cơ sở dữ liệu Hủy bỏ các lệnh từ các hàng loạt Cập nhật hàng loạt sử dụng giao diện “PreparedStatement” Cập nhật hàng loạt được sử dụng với một PreparedStatement để kết hợp nhiều bộ của các giá trị tham số đầu vào với một đối tượng PreparedStatement duy nhất. Các phương thức addBatch() giao diện được đưa ra một câu lệnh cập nhật SQL như một tham số, và các lệnh SQL được thêm vào danh sách đối tượng của các lệnh sẽ được thực hiện trong các đợt kế tiếp. Đây là một ví dụ về bản cập nhật hàng loạt tĩnh. PreparedStatement giao diện cho phép tạo các tham số lô update. Phương thức setXXX () của giao diện PreparedStatement được sử dụng để tạo ra cho mỗi thiết lập thông số, trong khi phương thức addBatch() bổ sung thêm một bộ tham số cho các nhóm hiện tại. Cuối cùng, các phương thức executeBatch giao diện PreparedScatement được gọi là để gửi các thông tin cập nhật đến DBMS, mà cũng xóa danh sách liên kết của tuyên bố của các phần tử nhóm. Cập nhật hàng loạt sử dụng giao diện “CallableStatement” Các chức năng của một đối tượng CallableStatement và một đối tượng PreparedStatement là như nhau. Các sở cập nhật mới mẻ trên một đối tượng CallableStatement có thể gọi thủ tục chỉ được lưu trữ các thông số đầu vào thattake hoặc không có thông số nào cả. Ngoài ra, các thủ tục lưu trữ phải trả lại một số cập nhật. Các phương thức executeBatch() giao diện CallableStatement được thừa hưởng từ PreparedStatement giao diện sẽ ném một BatchUpdateException nếu giá trị trả lại thủ tục lưu trữ là bất cứ điều gì otherthan một số cập nhật ortakes OUT hoặc IN/0UT tham số. Giao tác Giao tác là một tập hợp của một hay nhiều câu đó được thực hiện cùng nhau như một đơn vị. Điều này đảm bảo rằng hoặc là tất cả những điều khoản trong thiết lập được thực hiện hoặc không ai trong số họ được thi hành. Xem xét các kịch bản của một chuyển tiền ngân hàng mà yêu cầu rút tiền từ một tài khoản để gửi tiền vào một mạng khác. Nếu quá trình rút hoàn thành, nhưng khoản tiền gửi không thành công thì khách hàng phải đối mặt với một mất mát. Nếu khoản tiền gửi thành công nhưng sau đó không rút các ngân hàng phải đối mặt với một

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ JAVA - Tìm hiểu về JDBC và kết nối CSDL.doc