Đề tài Tình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN THỨ NHẤT ĐIỀU TRA 2

I.Điều tra cơ bản 2

I.1.Tên cơ sở thực tập 2

I.2. về khí hậu 2

I.3. Về đất đai 3

II. Điều tra về tình hình sản xuất 3

II.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 3

II.2. Hệ thống đất canh tác, hệ số sử dụng đất 4

II.3. Nguồn lao động 4

II.4. Phương hướng sử dụng đất đai cho ngành chăn nuôi 4

II.5. Đầu tư vốn, lao động, khoa học kỹ thuật cho ngành nghề tại cơ sở. 5

II.6. Công tác khuyến nông khuyến lâm. 5

III. Điều tra tình hình chăn nuôi thú y 5

III.1. Công tác chăn nuôi 5

III.1.1. Chăn nuôi đại gia súc 5

III.1.2.Hướng chăn nuôi chính 5

III.1.3. Khă năng phát triển và sinh sản. 5

III.1.4.lượng đàn gia súc. 6

III.1.5. Phương pháp chăn nuôi và tình thức ăn. 6

III.1.6. Chuồng trại 6

III.1.7. Công tác thụ tinh nhân tạo 7

III.2. Chăn nuôi lợn 7

III.2.1. Số lượng 7

III.2.2. Tình hình lai tạo giống, thụ tinh nhân tạo 7

III.2.3. Thức ăn hiện sử dụng và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng 8

III.2.4. Tình hình vệ sinh chuồng trại 8

III.2.5. Thu nhập của nhân dân từ chăn nuôi lợn 9

III.3. Chăn nuôi gia cầm 9

III.3.1. Các giống gia cầm đang nuôi tại xã Song Vân 9

III.3.2. Phương thức chăn nuôi, qui mô đàn 9

III.3.3. Biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong chăn nuôi gà công nghiệp 9III.3.4. Thức ăn sử dụng 9

III.3.5. Thu nhập từ chăn nuôi gia cầm 9

III.4.Chăn nuôi các vật nuôi khác 10

III.5.Đánh giá chung về công tác chăn nuôi của cơ sở 10

III.6.Công tác thú y 10

III.6.1. Phòng bệnh 10

III.6.2. Hoạt động của quầy bán thuốc 12

III.7. Chữa bệnh 12

PHẦN II NỘI DUNG 13

I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc gia cầm 13

I.1. Kỹ thuật chăn nuôi 13

I.1.1. Chăn nuôi trâu bò 13

I.1.2. Chăn nuôi lợn 13

I.1.3. Chăn nuôi gia cầm 14

I.2. Thức ăn 14

I.3. Công tác giống thụ tinh nhân tạo 14

I.3.1. Công tác giống 14

I.3.2. Công tác thụ tinh nhân tạo 15

I.4. Khảo sát chuồng trại 15

I.5. Khảo sát điều tra đàn lợn nái sinh sản nuôi tại Tân Yên 15

I.6. Đánh giá chung 15

II.Công tác thú y 15

II.1. Công tác tiêm phòng bổ xung 15

II.2. Vệ sinh chuồng trại thức ăn nước uống 16

II.3. Điều trị bệnh 16

II.3.1. Bệnh ở bò. 16

II.3.2. Bệnh ở lợn 17

II.4. Đánh giá chung 18

PHẦN III NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 19

1. Kết luận 19

2. Ý kiến đề xuất với địa phương và nhà trường 19

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình chăn nuôi và mạng lưới thú y của xã Song Vân.doc
Tài liệu liên quan