Đề tài Tổ chức công tác hạch toán kế toán ở Công ty Khoá Việt - Tiệp

Kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán) : là người chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán của công ty. Thực hiện việc chỉ đạo công tác kế toán đồng thời trực tiếp theo dõi tổng hợp các số liệu từ các tài khoản, ghi sổ cái tài khoản và lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo định kỳ và chịu trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất của toàn bộ công ty để cung cấp cho kế toán giá thành tính toán, giá thành sản phẩm.

Kế toán tiêu thụ(phó phòng kế toán) : có nhiệm vụ theo dõi việc tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh.Đồng thời làm nhiệm vụ hoạch toán phần giá trị sản phẩm, thanh toán với người mua, tiến hành đói chiếu số liệu thanh toán với người mua với bộ phận kế toán thanh toán, kế toán tăng giảm TSCĐ và tính khấu hao TSCĐ của công ty.Cuối qúi hoặc cuối năm phải lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành phân tích hoạt động kinh tế của toàn công ty theo yêu cầu quản lý.

Kế toán tiền mặt và thanh toán tiền lương: có nhiệm vụ lập các phiếu thu chi tiền mặt, séc thanh toán, theo dõi quỹ tiền mặt, tiền giửi ngân hàng. Theo dõi chung tình hình thanh toán công nợ giữa công ty với các đối tượng bên ngoài. Tính toán phổ biến tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các chi phí sản xuất làm căn cứ xác định giá thành sản phẩm. Cuối quí kế toán thanh toán có nghĩa vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

doc19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác hạch toán kế toán ở Công ty Khoá Việt - Tiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty khóa Việt Tiệp.DOC