Đề tài Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam và kết nối mạng IPv6 quốc tế

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Kế hoạch thử nghiệm định cỡ và định tuyến mạng IPv6

Chương 2: Kết quả áp dụng thử nghiệm kế hoạch chuyển đổi

Chương 3: Đánh giá kết quả

pdf89 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1466 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam và kết nối mạng IPv6 quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf58667.pdf