Đề tài Truy cập cơ sở dữ liệu quản lý điểm sinh viên

Chỉ có chương trình Java viết theo dạng Application mới được phép truy cập vào CSDL. Các lớp sử dụng để truy cập CSDL được chứa trong gói java.sql.*. Các lớp và phương thức cần sử dụng trong chương trình là :

-Phương thức tĩnh Class.forname(chuỗi driver): Nạp driver truy cập CSDL cần dùng.

-Lớp Connection : Tạo ra đối tượng kết nối đến CSDL.

. -Lớp Statement : Tạo ra đối tượng thực hiện truy cập vào CSDL bằng câu lệnh SQL.

-Lớp Resulset : Tạo ra đối tượng để nhận kết quả nhận về từ CSDL

 

ppt5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3348 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Truy cập cơ sở dữ liệu quản lý điểm sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường đại học dân lập Hải Phòng khoa công nghệ thông tin *********************************************************** Bài thi JAVA Đề tài: Truy cập cơ sở dữ liệu quản lý điểm sinh viên Giáo viên hướng dẫn: Phùng Anh Tuấn Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang(05/08/85) Phạm Thị Phương Thảo 1/ Truy cập cơ sở dữ liệu với JDBC Giới thiệu về JDBC và ODBC: Java là một ngôn ngữ lập trình không có hệ quản trị CSDL, do đó một chương trình ứng dụng muốn truy cập vào CSDL được xây dựng bởi Access hoặc SQL server thì cần phải sử dụng các driver của các hệ quản trị CSDL tương ứng trong ODBC (Open Database Connectivity) ODBC cung cấp nhiều chức năng truy cập tới dữ liệu của nhiều hệ quản trị CSDL như : đọc dữ liệu, bổ sung, xoá, sửa…thông qua các câu lệnh SQL. JDBC (Java Database Connectivity) là giao diện để kết nối đến CSDL từ một chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. ODBC là giao diện viết bằng ngôn ngữ C nên khó tương thích với Java, còn JDBC là giao diện của Java nên nó hoàn toàn tương thích với chương trình Java. 2/ Chương trình ứng dụng : Chỉ có chương trình Java viết theo dạng Application mới được phép truy cập vào CSDL. Các lớp sử dụng để truy cập CSDL được chứa trong gói java.sql.*. Các lớp và phương thức cần sử dụng trong chương trình là : -Phương thức tĩnh Class.forname(chuỗi driver): Nạp driver truy cập CSDL cần dùng. -Lớp Connection : Tạo ra đối tượng kết nối đến CSDL. . -Lớp Statement : Tạo ra đối tượng thực hiện truy cập vào CSDL bằng câu lệnh SQL. -Lớp Resulset : Tạo ra đối tượng để nhận kết quả nhận về từ CSDL 3/Các bước viết chương trình : -Khai báo biến -Thực hiện tạo kết nối và truy cập CSDL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pptNhom TrangThaoPowerPoint.ppt
 • javaApplycation.java
 • classMenuCapnhat$1.class
 • classMenuCapnhat$2.class
 • classMenuCapnhat$3.class
 • classMenuCapnhat$4.class
 • classMenuCapnhat$5.class
 • classMenuCapnhat$6.class
 • classMenuCapnhat$7.class
 • classMenuCapnhat.class
 • mdbqlsv.mdb
 • mdfqlsv_Data.MDF
 • ldfqlsv_Log.LDF