Đề tài Ứng dụng Card PCL 832 của hãng Advantech vào điều khiển máy CNC 3 trục và robot

(Bản scan)

Đề tài Ứng dụng Card PCL 832 của hãng Advantech vào điều khiển máy CNC 3 trục và robot

Mục lục

Chương 1: Card PCL 832 của hãng Advantech

Chương 2: Một số thuật toán nội suy trong hệ trục tọa độ máy CNC và robot 3 trục

Chương 3: Chương trình và ứng dụng

pdf52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng Card PCL 832 của hãng Advantech vào điều khiển máy CNC 3 trục và robot, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf15201.pdf
Tài liệu liên quan