Đề tài Vai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay

Mọi vấn đề trong sách Chính trị – xã hội đều được thể hiện một cách công khai trực diện trong toàn bộ nội dung và hình thức cuốn sách mà không cần phải thông qua một nhân vật nào, một hình tượng nghệ thuật cụ thể nào, một hành động lời nói nào. Nếu như trong sách văn học nghệ thuật tính chính trị luôn thể hiện thông qua một vài nhân vật, mượn hình tượng nghệ thuật để thể hiện ý thức giai cấp của tác giả hoặc quan điểm ccủa giai cấp một thế hệ người. Trong sách khoa học kỹ thuật tính chính trị thể hiện mối quan hệ giữa những vấn đề được đề cập trong sáchvới việc thực hiện ccác nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Nói chung mỗi loại sách dù ít hay nhiều đều có một ý nghĩa chính trị nào đó, đều nhằm phục vụ một nhiệm vụ chính trị nhất định. Song tính chính trị của mỗi loại sách lại không giống nhau và do đó cách phục vụ nhiệm vụ chính trị của mỗi loại sách có những nét riêng biệt. Chính nhờ tính chính trị trực tiếp mà sách chính trị – xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đối với nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia mục đích của việc xuất bản và phát hành sách Chính trị – xã hội là nhằm giáo dục ý thức chính trị, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đông đảo quần chúng nhân dân, quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mọi vấn đề đề cập trong sách, mọi phương thức thể hiện trong sách đều nhằm cho người đọc nhận thức được mục tiêu cụ thể của giai cấp, con đường và phương pháp tiến hành để đạt được mục tiêu đó đồng thời nhận thức được ý thức chính trị trong mỗi cuộc sống hàng ngày của họ, giúp họ có thể tự điều chỉnh hành động của mình.

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3225 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay.DOC
Tài liệu liên quan