Đề tài Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

CHƯƠNG 1: đẶT VấN ĐỀ 1

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN Y VĂN

3.1 Bệnh nguyên 5

3.2 Một số đặc điểm dịch tễ học của VGSV B 8

3.3 Các đường lây truyền của siêu vi viêm gan B 13

3.4 Diễn tiến tự nhiên của VGSV B 14

3.5 Một số đặc điểm của bệnh lý viêm gan

siêu vi B ở bà mẹ mang thai 17

3.6 Những nghiên cứu về đề tài “Viêm gan siêu vi B

& bà mẹ mang thai” trong và ngoài nước 21

3.7 Dự phòng siêu vi viêm gan B 24

3.8 Một số xét nghiệm tìm HBsAg trong huyết thanh 25

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1 Thiết kế nghiên cứu 31

4.2 Dân số nghiên cứu 31

4.3 Cỡ mẫu 31

4.4 Phương pháp chọn mẫu 32

4.5 Phương pháp thu thập số liệu 32

4.6 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 36

4.7 Vấn đề y đức 36

cHƯƠNG 5: KẾT QUẢ

5.1 Tần suất HBsAg(+) trên bà mẹ mang thai 37

5.2 Tần suất HBeAg(+) trên bà mẹ mang thai có HBsAg(+) 38

5.3 Đặc điểm dịch tễ và tương quan với tình trạng HBsAg(+) 38

5.4 Đặc điểm về tiền căn sản khoa, tiền căn bệnh gan, yếu tố nguy cơ và tương quan với tình trạng HBsAg(+) 44

CHƯƠNG 6: BÀN LUẬN

6.1 Bàn luận kết quả 51

6.2 Những hạn chế trong nghiên cứu 62

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Tần suất HBsAg(+) trên bà mẹ mang thai 63

7.2 Tần suất HBeAg(+) trên những bà mẹ mang thai có HBsAg(+) 63

7.3 Các yếu tố liên quan 63

7.4 Đề xuất 64

PHỤ LỤC

Bảng câu hỏi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc86 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXác định tần suất HBsAg(+) và các yếu tố liên quan trên bà mẹ mang thai tại tỉnh Bạc Liêu từ 09-03-2003 đến 30-08-2003.doc
Tài liệu liên quan