Đề tài Xây dựng chương trình chat trên mạng lan

Kết nối tới Server qua cổng 8000.

Mỗi chuỗi yêu cầu gửi đến Server đều được gắn thêm một chuỗi kí tự vào đầu. Dựa vào chuỗi ki tự đó, Server sẽ biết được Client đang yêu cầu gì và đáp ứng lại Client.

- Nhập chuỗi từ bàn phím

- Gửi chuỗi tới Server.

- Hiển thị chuỗi từ Server gửi đến.

- Gửi thông điệp Chat đến một thành viên nào đó có trong danh sách.

- Gửi thông báo đến một hoặc nhiều người hiện đang có mặt trong danh sách.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3914 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình chat trên mạng lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT TRÊN MẠNG LAN ĐỀ BÀI: GVHD: phạm văn tiến NHÓM 6 THỰC HIỆN THÀNH VIÊN CỦA NHÓM 1. PHẠM VĂN TIẾN 2. NGUYỄN VĂN THÀNH 3. NGUYỄN TRỌNG THIỀU 4. PHẠM THỊ THU 5. NGUYỄN VĂN THƯỢNG 6. TRẦN ANH THƯ K47CNTT PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA NHÓM 6 Nguyễn Đức Tân tìm hiểu về mô hình Client – Server. Nguyễn Văn Thành thiết kế Client. Nguyễn Trọng Thiều, Phạm Minh Thu tìm hiểu về thread. Nguyễn Văn Thượng thiết kế chương trình. Trần Anh Thư thiết kế Server. K47CNTT NỘI DUNG 2 1 3 4 5 6 Giới thiệu Một số kỹ thuật liên quan Nội dung chương trình. Xây dựng chương trình. Thiết kế chương trình. Hạn chế và hướng phát triển chương trình. GIỚI THIỆU Chương trình Chat Lan có ý nghĩa rất quan trọng cho những người quản lý của một công ty hoặc một tổ chức có thể nói chuyện trực tiếp, gửi thông báo hay trao đổi tài liệu với tất cả nhân viên của mình một cách chính xác, tinh tế, nhanh chóng, đồng thời giảm được chi phí. Chỉ cần các máy kết nối mạng lan nội bộ là có thể thực hiện được. K47CNTT MỘT SỐ KỸ THUẬT LIÊN QUAN Sử dụng mô hình mạng Client/Server, Giao thức TCP/IP. Cổng kết nối chương trình là 8000. Sử dụng Socket và Thread trong Java, và một số tính năng khác. Sử dụng ngôn ngữ: lập trình hướng đối tượng trong java. K47CNTT Nội Dung chương trình 2 1 Nội dung thực hiện ở Server. Nội dung thực hiện ở Client. K47CNTT Nội dung chương trình ở Server - Lắng nghe và chấp nhận kết nối từ cổng 8000. - Cho phép nhiều Client kết nối đến cùng một lúc. - Mỗi Client khi kết nối phải đăng nhập tên và mật khẩu. Chuỗi tên và mật khẩu sẽ được gửi lên Server. Server sẽ kiểm tra xem tài khoản đó có tồn tại hay không và tài khoản đó có đang đăng nhập hay không. Nếu thoả mãn kết nối, Server sẽ trả về một chuỗi cho phép Client đăng nhập. - Quản lý các Client đăng nhập vào bằng cách đưa vào một danh sách. Nội dung chương trình ở client. Kết nối tới Server qua cổng 8000. Mỗi chuỗi yêu cầu gửi đến Server đều được gắn thêm một chuỗi kí tự vào đầu. Dựa vào chuỗi ki tự đó, Server sẽ biết được Client đang yêu cầu gì và đáp ứng lại Client. - Nhập chuỗi từ bàn phím - Gửi chuỗi tới Server. - Hiển thị chuỗi từ Server gửi đến. - Gửi thông điệp Chat đến một thành viên nào đó có trong danh sách. - Gửi thông báo đến một hoặc nhiều người hiện đang có mặt trong danh sách. Xây Dựng chương trình 2 1 Chương trình thực hiện ở Server. Chương trình thực hiện ở Client. K47CNTT Chương trình thực hiện ở Server K47CNTT Chương trình thực hiện ở client. K47CNTT Chương trình thực hiện ở client. K47CNTT Chương trình thực hiện ở client. K47CNTT Chat Riêng Hạn chế và hướng phát triển chương trình Hạn chế. Chưa tạo được Icon trong chương trình Chat. Chưa đổi được màu chữ, thay đổi Font của từng dòng riêng biệt. Hướng phát triển chương trình. Khắc phục các hạn chế trên. K47CNTT LỜI CẢM ƠN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbaocaoLTHDT.ppt