Đề tài Xây dựng hệ thống lý thuyết về tích các phép biến hình, ứng dụng của nó vào giải toán hình học và hệ thống bài tập áp dụng

Năng lực.

Năng lực là các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả. Năng lực có thể chia thành 2 loại: Năng lực chung và năng lực riêng biệt.

- Năng lực chung là những năng lực cần thiết cho lĩnh vực hoạt hoạt động khác nhau, chẳng hạn những thuộc tính về thể lực về trí tuệ (quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ) là những điều kiện cần thiết để giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt động có hiệu quả.

- Năng lực riêng biệt (năng lực chuyên biệt, chuyên môn) là sự thể hiện độc đáo các phẩm chất riêng biệt, có tính chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu của một lĩnh vực hoạt động chuyên biệt với kết quả cao. Chẳng hạn năng lực toán học, năng lực âm nhạc, năng lực thể dục thể thao.

Hai loại năng lực trên luôn bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

 

doc71 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2775 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống lý thuyết về tích các phép biến hình, ứng dụng của nó vào giải toán hình học và hệ thống bài tập áp dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn tích các phép biến hình trong việc BDHSG.DOC
Tài liệu liên quan