Đề tài Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng máy 210 trường cao đẳng công nghệ Hà Nội

CÁC KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI

Nắm rõ tình trạng của máy hỏng hóc ra sao.

Biết cách bấm dây mạng, đi dây sao cho hợp lý.

Hiểu biết về hệ điều hành windows server 2003.

Hiểu biết ý nghĩa và cấu hình các dịch vụ mạng:

Dịch vụ Active Directory

Dịch Vụ DHCP

Dịch vụ DNS

Dịch vụ File server

Dịch vụ Remote access

 

ppt19 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4987 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng máy 210 trường cao đẳng công nghệ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài Giáo viên hướng dẫn : Phạm Công Cảnh Sinh viên thực hiện : Đào Khắc Tuấn * * * __________________________________________________ Hà Nội - 6/2011 KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 5 phÇn: PHẦN 1. KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU PHẦN II . PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN IV . HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẦN V. CÁC GIẢI PHÁP DỰ PHÒNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ CHO HỆ THỐNG MẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 KẾT CẤU ĐỒ ÁN Sơ đồ cấu trúc phòng máy. Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN 1. KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Sơ đồ bố trí các máy trong phòng. Phòng có diện tích là 27m2 bao gồm 34 máy tính được chia làm 2 dãy: Dãy đầu ngoài cửa ra vào có 16 máy Dãy trong có 18 máy Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN 1. KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN 1. KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU Bảng cấu hình máy TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN 1. KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU YÊU CẦU Kiếm tra hiện trạng tất cả các máy. Xử lý phần mềm và phần cứng để cho phòng máy hoạt động tốt tất cả các máy. Lắp đặt mạng lan Chia sẻ file server Phân quyền các user theo khoa. Cài đặt các chương trình ứng dụng TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH MẠNG 2.2 THIẾT BỊ PHẦN CỨNG BẢNG GIÁ CHI TIẾT TỪNG LOẠI THIẾT BỊ LẮP MẠNG Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN II . PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG Sơ đồ mạng tổng quát Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN II . PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG Sơ đồ đi dây bố trí các máy hiện tại Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN II . PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2.4 CÁC KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI Nắm rõ tình trạng của máy hỏng hóc ra sao. Biết cách bấm dây mạng, đi dây sao cho hợp lý. Hiểu biết về hệ điều hành windows server 2003. Hiểu biết ý nghĩa và cấu hình các dịch vụ mạng: Dịch vụ Active Directory Dịch Vụ DHCP Dịch vụ DNS Dịch vụ File server Dịch vụ Remote access Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN II . PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 3.1 PHẦN CỨNG 3.2 PHẦN MỀM SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI THỰC TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 3.3 CẤU HÌNH Nâng cấp lên DC với domain là Hitech.Edu.Vn Đặt IP tĩnh cho Server TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 3.3 CẤU HÌNH Nâng cấp lên DC với domain là Hitech.Edu.Vn Đặt IP tĩnh cho Server TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Cài dịch vụ DHCP cấp ip tự động cho các máy Client Đặt Scope Name là Server 210 - Đặt IP trong dải 192.168.1.1 – 192.168.1.254 - Subnet mask : 255.255.255.0 - Length: 24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Trên Active Directory Users and Computers: Tạo ra 3 groups: CNTT (Công nghệ thông tin ) Ketoan (Kế toán) Cokhi(Cơ Khí) Tạo 4 OU (Organizational Unit) OU Phong 210 (OU lớn nhất) OU Tin (Công nghệ thông tin) OU Ke toan (Kế toán) OU Co khi (Cơ Khí) TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Tạo User theo các group Cấu hình File Server Join client vào DC với domain Hitech.edu.vn Cấu hình Terminal Server TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN IV : HƯỚNG PHÁT TRIỂN Nhà trường cần có một hệ thống mạng bảo mật cao hơn Phát triển thêm chi nhánh của trường Sơ đồ VNP site to site TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Xây dựng hệ thống mạng LAN phòng 210 PHẦN V: CÁC GIẢI PHÁP DỰ PHÒNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ CHO HỆ THỐNG MẠNG ĐỀ PHÒNG XÂM NHẬP VÀ VỮNG CHẮC HÓA HỆ THỐNG MẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÔNG DỤNG CẦN CÓ CHO HỆ THỐNG MẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlides Xây dựng kết cấu mạng LAN phòng máy.ppt
Tài liệu liên quan