Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông

Mục đích: Xây dựng biểu đồ cấu trúc dữ liệu, biểu đồ này cho biết hệ thống cần phải lưu trữ những thông tin gì và mối liên quan giữa các thông tin này.

Trong đề tài này được sử dụng mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship): mô hình này cho cách tiếp cận từ trên xuống và cung cấp một cách trực quan.

Các bước thực hiện:

1. Phát hiện các thực thể

2. Phát hiện kiểu liên kết

3. Phát hiện các thuộc tính

 

ppt36 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbcao.ppt
  • rarchuongtrinh.rar