Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản đến và đi

Trước hết ta phải thiết kế hệ thống để quá trình thực hiện phương án của mình được thoả dụng. Đánh giá yêu cầu và tham khảo về giai đoạn yêu cầu do phân tích trình bày một quyết định sẽ được ban hành tiếp tục hay huỷ bỏ. Giai đoạn này cũng rất quan trọng, theo James Mckên đã làm rõ tính sống còn của giai đoạn này bằng nhận xét:Những người có thành công nhất , nghĩa là những người tôn trọng nhất các rằng buộc về tài chính, về thời gian và được người sử dụng hài lòng nhất , cũng là những người đã dành nhiều thời gian nhất cho những hoạt động phân tích chi tiết và thiết kế lo gíc.

 

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản đến và đi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Một nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý là quản lý dữ liệu , tức là những số liệu và tài liệu thu thập được . Dữ liệu được coi là nguyên liệu để chế biến thành thông tin dưới dạng tiện dùng và có ích cho viẹec ban hành các quyết định . Ngày nay ngân hàng dữ liệu hệ cơ sở dữ liệu dựa trên máy tính điên tử là phương tiện chủ yếu để quản lý dữ liệu một cách thành công .Mối quan tâm hàng đầu của những cán bộ thiết kế hệ thống thông tin quản lý là thiết kế các ngân hàng dữ liệu nhằm lưu trữ và quản lý tập trung dữ liệu trên các phương tiện nhớ của máy tính điện tử để phục vụ cho nhiều người dùng và nhiều mục đích quản lý.Hệ thống thông tin quản lý thể hiên cách tiếp cận của nhà quản lý tới những hệ thống thông tin quản lý và những ứng dụng của nó trong các tổ chức kinh tế xã hội , đặc biệt cho các tổ chức doanh nghiệp. Các nhà quản lý hiện đại càng ngày càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xác định những yêu cầu hệ thông thông tin và trách nhiệm trong việc phân tích, thiết kế và cài đặt những hệ thống thông tin sao cho chúng trợ giúp tốt nhất những yêu cầu thông tin của nhà quản lý . Hiện nay ở nước ta thực hiện Nghị Định 49/CP của chính phủ tất cả các cơ quan xí nghiệp đều đã và đang thực hiện đưa máy tính vào công tác văn phòng và quản lý .Thế nên sinh viên chuẩn bị đi thực tật làm đề tài chuyên nghành là hết sức thiết thực và cần thiết để qua đây biết được tình hình học tập và ứng dụng trong thực tế ra sao? Cho nên em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản đến và đi của khoa tin học kinh tế” Đề tài này sẽ giúp cho em hiểu biết hơn vì đây là đề tài thiết thực trong thực tế .Qua đề tài này em sẽ phát triển lên xây dựng đề tài khác khá hơn . Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương văn Tú đã hướng dẫn em thực hiên đề tài này. Vì đây là đề tài đầu tay về môn chuyên nghành nên chắc hẳn còn nhiều thiếu sót . Em rất mong nhận được lời nhận xét phê bình và gợi ý sửa đổi của Thầy để em rút kinh nghiệm trong những đề tài sau nhất là trong quá trình thực tập. ChươngI. Khái quát nội dung và sử dụng ngôn ngữ xây dựng trương trình này: A.Khái niệm cơ bản. 1.Khái quát chung. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội đã đào tạo ra hàng nghìn cử nhân kinh tế .Vì vậy việc quản lý hồ sơ và các văn bản đến và đi của trường là một vấn đề rất cấp bách và thiết thực đối với nhà trường nói chung và khoa tin học kinh tế nói riêng. Các hồ sơ quản lý sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc và công tác được nhà trường theo dõi họat động , thu thập các thông tin nhằm xây dựng đào tạo và phát triển chuyên ngành ngày càng tốt hơn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu của đất nước cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân kinh tế với chất lượng cao nhằm xây dựng đất nước văn minh và hiện đại. Nhà trường liên hệ tới các khoa, chuyên ngành của từng sinh viên để nắm bắt được tình hình của sinh viên về việc học tập và liên hệ với gia đình để đào tạo quản lý có hiệu quả,với sự quản lý chặt chẽ như vậy chất lượng sinh viên ra trường ngày càng cao. Các hồ sơ văn bản của Bộ Giáo dục và đào tạo gửi tới nhà trường .Sau đó gửi tới các khoa để phổ biến cho sinh viên biết những quy chế về quá trình đào tạo .Các văn bản hồ sơ của khoa gửi tới Bộ Giáo dục thông qua nhà trường ngoài ra ý kiến đóng góp của sinh viên tới khoa và nhà trường. 2.Tính cấp thiết của đề tài. Trường ta hàng năm đào tạo rất nhiều cử nhân cho nên việc quản lý hồ sơ cuả các sinh viên là rất cần thiết. Những văn bản gửi đến và đi rất nhiều cho nên vấn đề bảo mật và quản lý phải chặt chẽ. Cử nhân Tin Học Kinh Tế được đào tạo những kiến thức cơ bản nhất về tin học sau khi ra trường sinh viên có thể độc lập làm việc cho các trung tâm phần mềm ,các công ty sản xuất, bưu điện, ngân hàng… Việc quản lý văn bản là công việc cần thiết và cấp bách thiết thực nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo cử nhân phù hợp với thời đại thông tin, nhất là đối với sinh viên khoa tin học quản lý. Đào tạo cho đất nước các cử nhân tin học kinh tế đáp ứng yêu cầu của đất nước xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa phồn vinh. B.Ngôn ngữ lập trình. 1.Khái niệm chung. Với phần mềm quản lý văn bản vào ra của khoa tin học kinh tế là một khối lượng tương đối lớn vì vậy khi xây dựng HTTT cho đề tài nay ngôn ngữ thích hợp cho hướng đối tượng , truy cập một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất, thuận lợi cho việc tìm kiếm, hay theo dõi quá trình học tập của sinh viên đó . Em chọn ngôn ngữ lập Trình Visual Basic 6.0. Đây là ngôn ngữ thông dụng nhất cho việc xây dựng đề tài lập trình hướng đối tượng , giúp cho đề tài sinh động hơn, dễ hiểu hơn, sử dụng dễ hơn. 2.Xây dựng đề tài. Với ngôn ngữ Visual Basic 6.0 , đề tài được xây dựng trên cơ sở HTTT được thiết kế các FORM , với một FORM chính ta có thể truy nhập, tìm kiếm, dữ liệu , thông tin về hồ sơ, văn bản đi và văn bản đến của khoa tất cả những vấn đề về hồ sơ kể cả những văn bản đã sử dụng . Qua đó ta có thể liên hệ dễ dàng hơn giữa các khoa với nhau và liên hệ giữa nhà trường và gia đình, việc liên hệ của Bộ Giáo dục gửi tới nhà trường và thông qua các khoa tới sinh viên để cập nhật những thông tin cần thiết.Như vậy sử dụng ngôn ngữ Visual Basic có thể xây dựng chương trình hoàn thiện hơn so với ngôn ngữ lập trình khác. Với ngôn ngữ này em xây dựng các form nhỏ thông qua một form chính. Từ form chính có thể truy nhập được các thông tin ở các form khác nhờ menu hiện ở trên form chính, ngoài ra có thể nhập thêm hay xoá bỏ một văn bản nào đó do một lý do là chuyển đến hoặc chuyển đi. ChươngII: Quá trình thực hiện A. Quá trình thực hiện. Nhiệm vụ chính của thiết kế là : Lập kế hoạch, thiết kế chi tiết các giao diện vào ra, thiết kế cách thức tương tác với phần tin học hoá, thiết kế các thủ tục thủ công, chuẩn bị trình bày báo cáo. Thiết kế các giao diện là xác định HTTT trình bày thông tin như thế nào cho người sử dụng khi nhập dữ liệu vào hệ thống hoặc đưa ra kết qua ra. Công việc quản lý sinh viên là một công việc rất thiết thực trong việc đào tạo quản lý sinh viên . Với đội ngũ sinh viên sau khi ra trường họ có thể phát huy những tài năng vốn có của mình đã học và nghiên cứu trong nhà trường nhờ có sự quản lý chặt chẽ và khoa học của khoa và nhà trường, đề tài "Xây dựng HTTT quản lý văn bản vào ra cuả khoa tin học kinh tế" là một đề tài rất cần thiết cho quá trình đào tạo của khoa và trường . Với thời đại thông tin, tin học được phổ cập trên tất cả các ban nghành việc áp dụng tin học vào quá trình quản lý là rất cấp thiết. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành Đại học kinh tế quốc dân nói chung và khoa tin học kinh tế nói riêng đã đào tạo ra hàng nghìn cử nhân kinh tế họ đã làm và nghiên cứu góp phần rất lớn cho đất nước , với những kiến thức họ đã được học và nghiên cứu họ là một phần lớn cho việc phát triển kinh tế nước ta từ một nền kinh tế thấp trở thành được như ngày hôm nay. Khoa tin học kinh tế với đào tạo chuyên môn tin học kinh tế ,sinh viên theo học được học những vấn đề về tin học cơ bản nhất sau khi ra trường sinh viên có thể độc lập phát huy, phục vụ cho công việc quản lý ,ngân hàng ,hay viết chương trình phần mềm kinh tế , họ có thể làm việc cho các công ty phần mềm. Nhờ có sự quản lý chặt chẽ và thiết thực cùng với lòng nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy của các thầy cô trong khoa và trường sinh viên ra trường với chất lượng ngày càng cao, với trình độ chuyên môn cao cùng với đạo đức phẩm chất tốt. Sinh viên sau khi ra trường với chuyên môn cao nhờ sự chỉ dẫn nghiên cứu của thầy cô và bản thân cố gắng của mình , họ được nghiên cứu những vấn đề mới nhất về tin học cùng với sự rèn luyện đạo đức con người. Sinh viên sau khi ra trường không những có trình độ cao mà họ còn có phẩm chất tốt. Nhờ việc quản lý khoa học của nhà trường và khoa tin học kinh tế, Đề tài “Xây dựng HTTT quản lý văn bản của khoa tin học kinh tế ” là một công việc rất cần thiết. B. Phân tích và thiết kế HTTT. Trước hết ta phải thiết kế hệ thống để quá trình thực hiện phương án của mình được thoả dụng. Đánh giá yêu cầu và tham khảo về giai đoạn yêu cầu do phân tích trình bày một quyết định sẽ được ban hành tiếp tục hay huỷ bỏ. Giai đoạn này cũng rất quan trọng, theo James Mckên đã làm rõ tính sống còn của giai đoạn này bằng nhận xét:Những người có thành công nhất , nghĩa là những người tôn trọng nhất các rằng buộc về tài chính, về thời gian và được người sử dụng hài lòng nhất , cũng là những người đã dành nhiều thời gian nhất cho những hoạt động phân tích chi tiết và thiết kế lo gíc. I/Sơ Đồ Chức Năng: Quản lý văn bản Quản lý hồ sơ Lập lịch Quản lý nơi nhận Vào các thủ tục Nhập nội dung Xử lý Tính theo loại văn bản In các báo cáo In văn bản Sơ đồ chức năng quản lý văn bản vào ra cuả khoa tin học kinh tế II/Sơ Đồ DFD: Ta thể hiện rất khái quát nội dung chính của hệ thống quản lý văn bản qua sơ đồ này.Sơ đồ này không đi vào chi tiết , mà mô tả sao cho chỉ cần một lần nhìn là nhận ra nội dung chính của hệ thống Văn bản Nội dung đã qua nhân xét Kiểm tra Thông tư số In ra các văn bản Phòng đào tạo Gia đình Vào danh mục Văn bản và hồ sơ Phiếu kiểm nghiệm Đây là sơ đồ DFD của quá trình quản lý và theo dõi văn bản III. Thiết kế top down design Thời điểm Nhận Văn Bản Xử lý văn bản Xắp xếp văn bản theo trình tự Thực hiện chương trình Thực hiện kiểm tra định kỳ Nhận và thực hiện Sau khi nhận văn bản Lập kế hoạch Quá trình gửi văn bản Xác định điều kiện văn bản Đã thực hiệnvà xử lý Các thông báo được gửi đi Tổng hợp và thông báo Thời gian kiểm định Kết thúc quá trình gửi IV. Chương trình. Đây là chương trình xây dựng nhằm quản lý văn bản khoa tin học kinh tế. Khi ta muốn nhập dữ liệu tìm kiếm văn bản trợ giúp chương trình. 2. Nhập dữ liệu. 3. Kiểu văn bản. 4. Ngày gửi. C. Chương trình gốc. 1.Hướng dẫn sử dụng Private Sub Command1_Click() Unload Me End Sub *Private Sub Form_Load() With Me .Width = 7000 .Height = 5500 .Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2 - 600, 7000, 5800 Label2.Caption = "Nội dung trợ giúp" End With End Sub *Private Sub Form_Resize() If Me.ScaleWidth = 0 Then rtbTroGiup.Width = 0 Else With rtbTroGiup .Height = Me.ScaleHeight - .Top .Width = Me.ScaleWidth - lstTroGiup.Width End With Command1.Top = Me.ScaleHeight - 37 Label2.Left = Me.ScaleWidth - Label2.Width - 5 End If End Sub *Private Sub lstTroGiup_Click() On Error GoTo Loi1 Select Case lstTroGiup.ListIndex Case 0 Label2.Caption = lstTroGiup.List(0) rtbTroGiup.LoadFile "c:\Program Files\Qlvb\Help\Nhapdulieu.rtf", rtfRTF Case 1 Label2.Caption = lstTroGiup.List(1) rtbTroGiup.LoadFile "c:\Program Files\qlvb\Help\Danhmuc.rtf", rtfRTF Case 2 Label2.Caption = lstTroGiup.List(2) rtbTroGiup.LoadFile "c:\Program Files\Qlvb\Help\Timkiem.rtf", rtfRTF Case 3 Label2.Caption = lstTroGiup.List(3) rtbTroGiup.LoadFile "c:\Program Files\Qlvb\Help\Baocao.rtf", rtfRTF Case 4 Label2.Caption = lstTroGiup.List(4) rtbTroGiup.LoadFile "c:\Program Files\Qlvb\Help\Hethong.rtf", rtfRTF End Select Exit Sub Loi1: Select Case lstTroGiup.ListIndex Case 0 MsgBox "Không mở dựoc file C:\Program Files\Qlvb\Help\Nhapdulieu.rtf" Case 1 MsgBox "Không mở dựoc file c:\Program Files\Qlvb\Help\Danhmuc.rtf" Case 2 MsgBox "Không mở dựoc file c:\Program Files\Qlvb\Help\Timkiem.rtf" Case 3 MsgBox "Không mở dựoc file c:\Program Files\Qlvb\Help\Baocao.rtf" Case 4 MsgBox "Không mở dựoc file c:\Program Files\Qlvb\Help\Hethong.rtf" End Select On Error GoTo Loi2 With CommonDialog1 .Filter = "Rtf file(*.rtf)|*.rtf;" .ShowOpen If .FileName vbNullString Then rtbTroGiup.LoadFile .FileName, rtfRTF End If End With Loi2: End Sub 2.Nhập dư liệu văn bản Option Explicit Private Sub Form_Load() Dim i As Byte Me.Height = 4100 Me.Width = 5000 For i = 0 To 4 With txtFields(i) .FontName = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxName") .FontItalic = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxItalic") .FontBold = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxBold") .FontSize = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxSize") .ForeColor = GetSetting("QLvb", "Color", "txtboxColor") End With Next cmdUpdate.Enabled = False End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Screen.MousePointer = vbDefault End Sub Private Sub datPrimaryRS_Error(ByVal ErrorNumber As Long, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, fCancelDisplay As Boolean) 'This is where you would put error handling code 'If you want to ignore errors, comment out the next line 'If you want to trap them, add code here to handle them MsgBox "Data error event hit err:" & Description End Sub Private Sub datPrimaryRS_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 'This will display the current record position for this recordset datPrimaryRS.Caption = "Record: " & CStr(datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition) End Sub Private Sub cmdAdd_Click() On Error GoTo AddErr datPrimaryRS.Recordset.AddNew txtFields(0).SetFocus cmdAdd.Enabled = False cmdUpdate.Enabled = True Exit Sub AddErr: txtFields(0).SetFocus End Sub Private Sub cmdDelete_Click() On Error GoTo DeleteErr If MsgBox("Bạn có thực sự muốn xoá không?", vbYesNo) = vbYes Then With datPrimaryRS.Recordset .Delete .MoveNext If .EOF Then .MoveLast End With End If Exit Sub DeleteErr: MsgBox "Không thể xoá một bản ghi rỗng !" End Sub Private Sub cmdUpdate_Click() On Error GoTo UpdateErr datPrimaryRS.Recordset.UpdateBatch adAffectAll cmdUpdate.Enabled = False cmdAdd.Enabled = True Exit Sub UpdateErr: Select Case Err.Number Case -2147217887 MsgBox "Giá trị Lượng tồn phải là số nguyên dương", vbOKOnly, "Lỗi nhập" txtFields(2).SetFocus Exit Sub Case -2147467259 MsgBox "Giá trị bạn nhập vào trường Mã văn bản là bị trùng hoặc trường Mã kiểu hoặc Mã thể loại chưa dược nhập ở mục nhập Kiểu văn bản ,Thể loại văn bản ", vbOKOnly, "Lỗi nhập" Exit Sub End Select MsgBox Err.Description End Sub Private Sub cmdClose_Click() Unload Me End Sub Private Sub txtFields_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyDown, 13 Select Case Index Case 0 txtFields(1).SetFocus Case 1 txtFields(2).SetFocus Case 2 txtFields(3).SetFocus Case 3 txtFields(4).SetFocus Case 4 txtFields(0).SetFocus End Select Case vbKeyUp, 13 Select Case Index Case 0 txtFields(4).SetFocus Case 1 txtFields(0).SetFocus Case 2 txtFields(1).SetFocus Case 3 txtFields(2).SetFocus Case 4 txtFields(3).SetFocus End Select Case vbKeyPageUp txtFields(0).SetFocus Case vbKeyPageDown txtFields(4).SetFocus End Select End Sub Private Sub txtFields_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) If Index = 2 Then If ((KeyAscii 58)) And (KeyAscii 13) And KeyAscii vbKeyBack Then MsgBox "Giá trị Lượng tồn phải là số nguyên dương", vbOKOnly, "Lỗi nhập" txtFields(2).SetFocus End If End If End Sub 3.kiểu văn bản Option Explicit Private Sub Form_Load() Dim i As Byte Me.Width = 5000 Me.Height = 4000 cmdUpdate.Enabled = False For i = 0 To 3 With txtFields(i) .FontName = GetSetting("Qlvb", "Font", "txtboxName") .FontItalic = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxItalic") .FontBold = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxBold") .FontSize = GetSetting("QLvb", "Font", "txtboxSize") .ForeColor = GetSetting("QLvb", "Color", "txtboxColor") End With Next End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Screen.MousePointer = vbDefault End Sub Private Sub datPrimaryRS_Error(ByVal ErrorNumber As Long, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, fCancelDisplay As Boolean) 'This is where you would put error handling code 'If you want to ignore errors, comment out the next line 'If you want to trap them, add code here to handle them MsgBox "Data error event hit err:" & Description End Sub Private Sub datPrimaryRS_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 'This will display the current record position for this recordset datPrimaryRS.Caption = "Record: " & CStr(datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition) End Sub Private Sub cmdAdd_Click() On Error GoTo AddErr txtFields(0).SetFocus cmdAdd.Enabled = False cmdUpdate.Enabled = True datPrimaryRS.Recordset.AddNew Exit Sub AddErr: MsgBox Err.Description End Sub Private Sub cmdDelete_Click() On Error GoTo DeleteErr If MsgBox("Bạn có thực sự muốn xoá không?", vbYesNo) = vbYes Then With datPrimaryRS.Recordset .Delete .MoveNext If .EOF Then .MoveLast End With End If Exit Sub DeleteErr: MsgBox "Không thể xoá một dòng rỗng !", vbOKOnly, "Lỗi nhập" End Sub Private Sub cmdUpdate_Click() On Error GoTo UpdateErr cmdUpdate.Enabled = False cmdAdd.Enabled = True datPrimaryRS.Recordset.UpdateBatch adAffectAll Exit Sub UpdateErr: If txtFields(0).Text vbNullString Then MsgBox "Giá trị này đã được nhập rồi !", vbOKOnly, "Lỗi nhập" Else MsgBox "Trường Mã thể loại không thể rỗng !", vbOKOnly, "Lỗi nhập" txtFields(0).SetFocus End If End Sub Private Sub cmdClose_Click() Unload Me End Sub Private Sub txtFields_KeyDown(Index As Integer, KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyDown, 13 Select Case Index Case 0 txtFields(1).SetFocus Case 1 txtFields(2).SetFocus Case 2 txtFields(3).SetFocus Case 3 txtFields(0).SetFocus End Select Case vbKeyUp Select Case Index Case 0 txtFields(3).SetFocus Case 1 txtFields(0).SetFocus Case 2 txtFields(1).SetFocus Case 3 txtFields(2).SetFocus End Select Case vbKeyPageUp txtFields(0).SetFocus Case vbKeyPageDown txtFields(3).SetFocus End Select End Sub Private Sub txtFields_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer) Select Case Index Case 2 If ((KeyAscii 58)) And (KeyAscii 13) And KeyAscii vbKeyBack Then MsgBox “ phải là số nguyên dương", vbOKOnly, "Lỗi nhập" txtFields(2).SetFocus End If Case 3 If ((KeyAscii 58)) And (KeyAscii 13) And KeyAscii vbKeyBack Then MsgBox " phải là số nguyên dương", vbOKOnly, "Lỗi nhập" End If End Select End Sub 4.ngàygửi Option Explicit Dim WithEvents adoPrimaryRs As Recordset Dim mbDataChanged As Boolean Private Sub TimCuThe() On Error GoTo errNhap Dim db As Connection Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=C:\Program Files\Qlvb\QLVB1.mdb;" Set adoPrimaryRs = New Recordset adoPrimaryRs.Open "select Mavb,Tenvb,TenKieu,TenTheLoai,SoLuong as[SL Di],Ngaygui,adLockOptimistic" Set grdDataGrid.DataSource = adoPrimaryRs mbDataChanged = False Exit Sub errNhap: If txtInput.Text = vbNullString Then MsgBox "Bạn phải nhập một giá trị vào ô trên" Else MsgBox "Giá trị bạn nhập vào là không đúng" End If txtInput.SetFocus End Sub Private Sub cmdTk_Click() If txtInput.Visible = True Then Call TimCuThe Else If txtNd.Visible = True Or txtNc.Visible = True Then Call TimTheoKTG Else MsgBox "Bạn phải chọn một cách tìm kiếm" & Chr(13) & "Theo Ngày cụ thể hoặc theo Khoảng thời gian" End If End If End Sub Private Sub cmdTm_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 2 txtInput.Visible = True txtNc.Visible = True txtNd.Visible = True lblInput.Visible = True lblNd.Visible = True lblNc.Visible = True txtInput.Text = vbNullString txtNd.Text = vbNullString txtNc.Text = vbNullString Next Call Form_Load End Sub Private Sub Form_Load() Call Form_Resize End Sub Private Sub Form_Resize() On Error Resume Next 'This will resize the grid when the form is resized grdDataGrid.Width = Me.ScaleWidth grdDataGrid.Height = Me.ScaleHeight - picButtons.Height - picStatBox.Height - 3300 lblStatus.Width = Me.Width - 1500 cmdNext.Left = lblStatus.Width + 700 cmdLast.Left = cmdNext.Left + 340 End Sub Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Select Case KeyCode Case vbKeyEscape cmdClose_Click Case vbKeyEnd cmdLast_Click Case vbKeyHome cmdFirst_Click Case vbKeyUp, vbKeyPageUp If Shift = vbCtrlMask Then cmdFirst_Click Else cmdPrevious_Click End If Case vbKeyDown, vbKeyPageDown If Shift = vbCtrlMask Then cmdLast_Click Else cmdNext_Click End If End Select End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Screen.MousePointer = vbDefault End Sub Private Sub adoPrimaryRS_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 'This will display the current record position for this recordset lblStatus.Caption = "Record: " & CStr(adoPrimaryRs.AbsolutePosition) End Sub Private Sub cmdClose_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmdFirst_Click() On Error GoTo GoFirstError adoPrimaryRs.MoveFirst mbDataChanged = False Exit Sub GoFirstError: MsgBox Err.Description End Sub Private Sub cmdLast_Click() On Error GoTo GoLastError adoPrimaryRs.MoveLast mbDataChanged = False Exit Sub GoLastError: MsgBox Err.Description End Sub Private Sub cmdNext_Click() On Error GoTo GoNextError If Not adoPrimaryRs.EOF Then adoPrimaryRs.MoveNext If adoPrimaryRs.EOF And adoPrimaryRs.RecordCount > 0 Then Beep 'moved off the end so go back adoPrimaryRs.MoveLast End If 'show the current record mbDataChanged = False Exit Sub GoNextError: MsgBox Err.Description End Sub Private Sub cmdPrevious_Click() On Error GoTo GoPrevError If Not adoPrimaryRs.BOF Then adoPrimaryRs.MovePrevious If adoPrimaryRs.BOF And adoPrimaryRs.RecordCount > 0 Then Beep 'moved off the end so go back adoPrimaryRs.MoveFirst End If 'show the current record mbDataChanged = False Exit Sub GoPrevError: MsgBox Err.Description End Sub Private Sub SetButtons(bVal As Boolean) cmdClose.Visible = bVal cmdNext.Enabled = bVal cmdFirst.Enabled = bVal cmdLast.Enabled = bVal cmdPrevious.Enabled = bVal End Sub Private Sub grdDataGrid_Click() End Sub Private Sub txtInput_Change() lblNd.Visible = False lblNc.Visible = False txtNc.Visible = False txtNd.Visible = False End Sub Private Sub txtInput_KeyPress(KeyAscii As Integer) If KeyAscii = 13 Then Call TimCuThe End If End Sub Private Sub txtNc_Change() lblInput.Visible = False txtInput.Visible = False End Sub Private Sub txtNc_KeyPress(KeyAscii As Integer) If KeyAscii = 13 Then Call TimTheoKTG End If End Sub Private Sub txtNd_Change() lblInput.Visible = False txtInput.Visible = False End Sub Sub TimTheoKTG() On Error GoTo errNhap Dim db As Connection Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=C:\Program Files\Qlvb\QLVB1.mdb;" Set adoPrimaryRs = New Recordset adoPrimaryRs.Open "select Mavb,Tenvb,TenKieu,TenTheLoai,SoLuong,Ngaygui,oder by NgayBan,MaBd", db, adOpenStatic, adLockOptimistic Set grdDataGrid.DataSource = adoPrimaryRs mbDataChanged = False Exit Sub errNhap: If txtNd.Text = vbNullString Then MsgBox "Bạn phải nhập một giá trị vào ô 'Ngày đầu'" Else If txtNc.Text = vbNullString Then MsgBox "Bạn phải nhập một giá trị vào ô 'Ngày cuối'" Else MsgBox "Giá trị bạn nhập vào là không đúng" End If End If txtNd.SetFocus End Sub Private Sub txtNd_KeyPress(KeyAscii As Integer) If KeyAscii = 13 Then txtNc.SetFocus End If End Sub Kết luận. Trong những năm vừa qua, công nghệ thông tin đang phát triển hết sức sôi động ở Việt Nam. Hoà mình vào không khí chung đó, nghành tin học quản lý đã và đang được nhà nước đầu tư rất tích cực, thu được những kết quả đáng kể. Thông qua tác dụng quản lý một cách nhanh chóng kịp thời và chặt chẽ, tạo tin tưởng cho các chủ doanh nghiệp.Tạo tiền đề trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống thông tin quản lý các văn bản.doc
Tài liệu liên quan