Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu .2

Phần 1 : Tổng quan dự án . 3

Phần 2 : Công bố dự án 12

Phần 3 : Lập kế hoạch thực hiện dự án .13

1. Bảng công việc . .13

2. Quản lý rủi do dự án .17

3. Lịch biểu công tác 21

4. Tài chính .26

Phần 4 : Thực hiện dự án .28

1. Quy trình quản lý 28

2. Các mốc kiểm soát 29

3. Diễn tiến quá trình thực hiện . 29

3.1. Xác định yêu cầu . 30

3.2. Thiết kế 32

3.3. Lập trình . 34

3.4. Kiểm thử . 38

3.5. Triển khai, đóng gói, nghiệm thu 40

3.6. Tổng kết dự án . 42

3.7. Tổng kết quá trình quán lý dự án . 44

Phần 5 : Kết thúc dự án 46

Phần 6 : Các biên bản cuộc họp 47

 

 

docx48 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3595 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ứng dụng của phần mềm: - Các cán bộ quản lý của bệnh viện Bạch Mai. + Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa - Lưu hồ sơ thông tin cá nhân của bệnh nhân nhập viện. -Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. -Việc tìm kiếm thông tin của bệnh nhân. + Chủ đầu tư:Khoa Công nghệ tin học-Viện ĐH Mở HN + Ban quản lý dự án:Nhóm 9-lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở HN 4.Nhân sự Đội thực hiện dự án nhóm 9 bao gồm 5 thành viên: Phạm Công Thành(Trưởng Nhóm) Họ Và Tên : Phạm Công Thành Ngày sinh : 19/07/1986 Giới Tính : Nam. Quê Quán : Thành phố Hạ Long-Quảng ninh. Nơi Ở Hiện Tại : Phương Liên – Hà Nội. Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB/VB.Net, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Anh, Trung,Nhật. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Trần Trung Bách Họ Và Tên : Trần Trung Bách Ngày sinh : 2/7/1986 Giới Tính : Nam. Quê Quán : Nam Định. Nơi Ở Hiện Tại : Cầu Giấy - Hà Nội Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ C Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Phạm Hùng Mạnh Họ Và Tên : Phạm Hùng Mạnh Ngày sinh : 22/10/1986 Giới Tính : Nam. Quê Quán : Hòa Bình Nơi Ở Hiện Tại : Tân Mai – Hà Nội Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Nguyễn Thiên Ninh Họ Và Tên : Nguyễn Thiên Ninh Ngày sinh : 26/11/1985 Giới Tính : Nam. Quê Quán : Hà Tây Nơi Ở Hiện Tại : Hà Tây Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. Bùi Minh Hiếu Họ Và Tên : Bùi Minh Hiếu Ngày sinh : 7/9/1983 Giới Tính : Nam. Quê Quán : Hà Nội Nơi Ở Hiện Tại : Hà Nội Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. 4.Yêu cầu + Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác khi có yêu cầu. + Đảm bảo tính thuận tiện trong sử dụng và tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu trong khai thác thông tin, tính phân quyền sử dụng phần mềm. 5.Nguyên tắc xây dựng hệ thống + Hiệu năng : Phần mềm phải có tốc độ làm việc cao, cung cấp được các thông tin một cách nhanh chóng đến với người sử dụng. + Khả năng quản trị : Phần mềm phải có khả năng quản trị thuận tiện, dễ dàng. + An toàn dữ liệu : Đảm bảo an toàn thông tin về bệnh án của bệnh nhân + Tính thích nghi : Dễ dàng thay đổi, nâng cấp hệ thống. 6.Các yêu cầu a)Yêu cầu phần cứng Cần có hệ thống các máy tính được kết nối với nhau và kết nối với Internet.Mỗi máy được chia ra theo các chức năng khác nhau như nhập thông tin bệnh nhân,bệnh án,tìm kiếm thông tin bệnh nhân.. b)Yêu cầu về tổ chức duy trì cho phần mềm + Để phần mềm phát huy tác dụng tối đa và đạt hiệu quả cao, cần một cơ chế tổ chức, quản lý hợp lý. Các thông tin được nhập vào chính xác,rõ ràng. + Những người quản lý cần phải được hướng dẫn để sử dụng thành thạo các tính năng của chương trình. 7. Kế hoạch và sản phẩm bàn giao cho khách hàn STT Sản phẩm Thời gian Địa điểm 1 Tài liệu phân tích hệ thống 26/10/2007 Khoa CNTH - Viện Đại Học Mở Hà Nội 2 Tài liệu thiết kế hệ thống 26/10/2007 Khoa CNTH - Viện Đại Học Mở Hà Nội 3 Chương trình và mã nguồn 20/03/2008 Khoa CNTH - Viện Đại Học Mở Hà Nội 4 Tài liệu sử dụng 30/03/2008 Khoa CNTH - Viện Đại Học Mở Hà Nội 8. Các giả thiết ràng buộc Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân theo các ràng buộc sau : 1. Sau khi lấy đặc tả yêu cầu, trong thời gian thiết kế, khách hàng không được thay đổi yêu cầu. Nếu có yêu cầu thay đổi, khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho quá trình thiết kế trước đó và thời gian bắt đầu xây dựng sản phẩm phải lại từ thời điểm có yêu cầu thay đổi. 2. Khách hàng không thay đổi thời hạn bàn giao sản phẩm theo hướng sớm hơn dự kiến. PHẦN 2 : CÔNG BỐ DỰ ÁN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM (Số 9 – Ngày 26/09/2007) Tên dự án Xây dựng phần mềm Quản lý bệnh nhân Mã số MS – 09 Các thông tin chính : Chủ đầu tư Khoa Công Nghệ Tin Học - Viện Đại Học Mở Hà Nội Thời gian 26/09/2007 -> 30/03/2008 Đơn vị thực hiện Nhóm 9 - Lớp 04B1 – Khoa Công Nghệ Tin Học - Viện Đại Học Mở Hà Nội Qui mô dự án Nhân sự:5 người Thời gian:6 tháng Chi phí:233.000.000 VNĐ PHẦN 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN I.Bảng công việc (WBS) Phần mềm Quản lý bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai (0.0) Thiết kế phần mềm (2.0) Xây dựng phần mềm (3.0) Kiểm thử phần mềm (4.0) Bảo trì phần mềm (5.0) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.0) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.0) Khảo sát yêu cầu của khách hàng (1.1) Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn khách hàng (1.1.1) Thực hiện khảo khát (1.1.2) Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (1.2) Phát hiện các yêu cầu phần mềm (1.2.1) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.2.2) Đánh giá các yêu cầu phần mềm (1.2.3) Tổng hợp yêu cầu của khách hàng (1.1.3) Thiết kế phần mềm (2.0) Thiết kế các modul (2.1.2) Thiết kế giao diện (2.1.3) Thiết kế cơ sở dữ liệu (2.1.1) Xét duyệt thiết kế (2.1.5) Thiết kế vào ra (2.1.4) Xây dựng phần mềm (3.0) Lập trình (3.1.1) Xây dựng cơ sở dữ liệu (3.1.1.1) Xây dựng giao diện (3.1.1.2) Xây dựng Modul (3.1.1.3) Hoàn Thiện phần mềm (3.1.2) Kiểm thử phần mềm (4.0) Cài đặt và hướng dẫn sử dụng (4.2) Kiểm thử (4.1) Kiểm thử hệ thống (4.1.3) Kiểm thử tích hợp (4.1.2) Kiểm thử đơn vị (4.1.1) * Kế hoạch triển khai dự án Giai đoạn phân tích yêu cầu + Mục tiêu : - Xác định yêu cầu chức năng cụ thể từ phía khách hàng. - Đưa ra tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. + Kết quả : - Xây dựng tài liệu khảo sát yêu cầu người dùng - Xây dựng mô hình hệ thống, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm b)Giai đoạn thiết kế + Mục tiêu : - Thiết kế tổng thể kiến trúc chương trình. - Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu trên. - Thiết kế chi tiết từng module. c) Giai đoạn phát tiển + Mục tiêu : - Cài đặt các công cụ phát triển - Chuẩn bị dữ liệu và nhập dữ liệu - Xây dựng chương trình nghiệp vụ quản lý với các chức năng cơ bản. + Kết quả : - Phần mềm có thể triển khai được các chức năng cơ bản. d) Giai đoạn kiểm thử + Mục tiêu : - Chạy thử phần mềm theo đặc tả yêu cầu sử dụng và quản lý. - Chỉnh sửa phần mềm theo kết quả chạy thử. - Kiểm tra tính an toàn, bảo mật của Phần mềm. + Kết quả : - Tài liệu kiểm thử. - Phần mềm sẵn sàng đưa vào sử dụng e) Giai đoạn triển khai + Mục tiêu : - Cài đặt phần mềm trên các máy tính. - Nhập toàn bộ cơ sở dữ liệu. + Kết quả : - Phần mềm được triển khai. II.Tài liệu quản lý rủi ro dự án Mã hiệu mạo hiểm Yếu tố mạo hiểm Tình huống xuất hiện Khả năng xuất hiện Mức độ ảnh hưởng Mức độ quan tâm Phương án khắc phục Biện pháp phòng ngừa 1 Thiếu nhân lực Thành viên thôi tham gia dự án vì lí do đột xuất Trung bình Lớn Trung bình Sử dụng nhân lực dự trữ. Đề nghị tăng cường nhân lực Chuẩn bị nhân lực dự trữ Thành viên tham gia nhưng không đủ thời gian do bận các công việc khác Rất cao Lớn Rất cao Yêu cầu làm việc nghiêm túc và làm thêm giờ. Các thành viên khác có thể phải làm thêm giờ Yêu cầu các thành viên có kế hoạch sắp xếp công việc hợp lý. Thành viên không đủ khả năng hoàn thành công việc Trunh bình Lớn Trung bình Đào tạo trước khi bắt đầu làm việc trong thời gian ngắn và đào tạo tại chỗ. Tuyển chọn kỹ càng và đào tạo tình huống trước đó. Thành viên xin rời dự án mà không rõ lí do. Trung bình Lớn Trung bình Sử dụng nhân lực dự trữ. Tăng cường nhân lực Tạo không khí cởi mở trao đổi làm rõ vấn đề. 2 Yêu cầu khách hang thay đổi Khi khách hàng thay đổi các yêu cầu đã có. Cao Lớn Rất cao Thoả thuận, thương lượng lại vói khách hàng Xác định rõ yêu cầu từ đầu. Có các phương thức để lấy yêu cầu khách hàng tốt hơn. Có bản cam kết yêu cầu do khách hàng ký. 3 Thay đổi phạm vi Công việc cần thực hiện quá lớn so với dự tính. Do đó cần phải thay đổi phạm vi để tự bảo vệ mình Cao Lớn Cao Thay đổi phạm vi cho phù hợp Đánh giá chính xác phạm vi của dự án và khả năng của đội dự án. 4 Thiếu kinh phí Khi dự án phát sinh về thời gian và nhân sự hay các hoạt động cần tổ chức cũng như các chi phí khác nhằm duy trì dư án Cao Lớn Cao Thương lượng lại với nhà tài trợ. Ước lượng chi phí chính xác và có ước lượng dự trữ cho các phát sinh có thể xảy ra. 5 Quản lý dự án kém Người quản lý dự án không có đủ năng lực khi tình hình phức tạp, mức độ khó khăn tăng cao. Rất cao Lớn Rất cao Họp đôị dự án để cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Nâng cao tinh thần làm việc tập thể, lựa chọn người lãnh đạo cẩn thận. 6 Đội dự án thiếu tinh thần làm việc Khi gặp khó khăn hay công việc phức tạp. Cao Lớn Cao Thúc đẩy tinh thần làm việc của mọi người, tổ chức nghỉ ngơi, giải trí. Phân chia công việc cụ thể phù hợp với thành viên, động viên thúc giục tinh thần đúng lúc. 7 Mất dữ liệu và tài liệu . Khi có các sự cố phần cứng, phần mềm hay virus. Thấp Lớn Trung bình Khôi phục hệ thống, dữ liệu. Sao lưu, backup thường xuyên đảm bảo an toàn cho máy tính và các tài liệu. 8 Hệ thống gặp trục trặc khi bàn giao Khi cài đặt cụ thể, môi trường thay đổi dẫn đến trục trặc. Cao Trung bình Trung bình Có gắng khắc phục làm cho hệ thống hoạt động. Có thể thuê chuyên gia nếu cần thiết. Phân tích hệ thống kỹ lưỡng, cài đặt thử nghiệm trước khi bang giao thực tế. III.Lịch biểu công việc 1. Phạm Công Thành STT Công Việc Ngày Bắt Đầu Ngày Kết Thúc 1 Gặp gỡ với ban quản lý viện để nhận yêu cầu đối với phần mềm 26/9/2007 28/9/2007 2 Phân loại và tổng hợp các yêu cầu đối với phần mềm 1/10/2007 3/10/2007 3 Họp bàn giao bản mô tả hệ thống 5/10/2007 5/10/2007 4 Phân tích, thiết kế hệ thống 7/10/2007 19/10/2007 5 Họp bàn giao hệ thống 10/11/2007 10/11/2007 6 Thiết kế phần mềm 11/11/2007 11/11/2007 7 Xây dựng module quản lý hồ sơ bệnh nhân 12/11/2007 15/11/2007 8 Lắp ghép các module chương trình vào trong web hoàn chỉnh 15/11/2007 19/11/2007 9 Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm 21/11/2007 23/11/2007 10 Họp bàn giao phần mềm 25/11/2007 24/12/2007 11 Kiểm thử phần mềm 25/12/2007 12 Thiết kế + viết tài liệu hướng dẫn + In quyển 25/12/2007 13 Triển khai sản phẩm 30/1/2008 5/2/2008 14 Họp bàn giao sản phẩm 10/2/2008 10/2/2008 15 Họp tổng kết dự án 30/3/2008 30/3/2008 2. Trần Trung Bách STT Công Việc Ngày Bắt Đầu Ngày Kết Thúc 1 Thu thập thông tin từ các bác sĩ 26/9/2007 1/9/2007 2 Phân loại và tổng hợp các thông tin yêu cầu đối với hệ thống 1/10/2007 3/10/2007 3 Họp bàn giao bản mô tả hệ thống 5/10/2007 5/10/2007 4 Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống 7/10/2007 17/10/2007 5 Kiểm thử hệ thống 21/10/2007 9/11/2007 6 Họp bàn giao hệ thống 10/11/2007 10/11/2007 7 Thiết kế phần mềm 11/11/2007 11/12/2007 8 Xây dựng module quản lý hồ sơ bệnh nhân 12/11/2007 15/11/2007 9 Lắp các module vào trang web hoàn chỉnh 15/11/2007 19/11/2007 10 Kiểm thử phần mềm 20/11/2007 24/12/2007 11 Họp bàn giao phần mềm 25/1/2008 25/1/2008 12 Thiết kế + Viết tài liệu hướng dẫn + In quyển 25/2/2008 13 Triển khai phần mềm 30/2/2008 5/3/2008 14 Họp bàn giao sản phẩm 10/3/2008 10/3/2008 15 Họp tổng kết dự án 30/3/2008 30/3/2008 3. Phạm Hùng Mạnh STT Công Việc Ngày Bắt Đầu Ngày Kết Thúc 1 Thu thập thông tin từ phía nhà quản lý bệnh viện 26/9/2007 28/9/2007 2 Phân loại và tổng hợp các thông tin yêu cầu đối với hệ thống 1/20/2007 3/10/2007 3 Họp bàn giao bản mô tả hệ thống 5/20/2007 5/20/2007 4 Phân tích thiết kế hệ thống 7/10/2007 19/10/2007 5 Họp bàn giao hệ thống 10/11/2007 10/11/2007 6 Thiết kế phần mềm 11/11/2007 11/12/2007 7 Lắp các module vào phần mềm hoàn chỉnh 15/11/2007 19/11/2007 8 Kiểm thử phần mềm 20/11/2007 25/12/2007 9 Họp bàn giao phần mềm 25/1/2008 25/1/2008 10 Thiết kế + Viết tài liệu hướng dẫn + In quyển 25/2/2008 11 Triển khai sản phẩm 30/2/2008 5/3/2008 12 Họp bàn giao sản phẩm 10/3/2008 10/3/2008 13 Họp tổng kết dự án 30/3/2008 30/3/2008 4. Nguyễn Thiên Ninh STT Công Việc Ngày Bắt Đầu Ngày Kết Thúc 1 Thu thập thông tin yêu cầu từ bộ phận lưu trữ bệnh án 26/9/2007 28/9/2007 2 Phân loại và tổng hợp các thông tin yêu cầu 1/10/2007 5/10/2007 3 Họp bàn giao bản mô tả hệ thống 5/10/2007 5/10/2007 4 Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống 7/10/2007 17/10/2007 5 Kiểm thử hệ thống 21/10/2007 9/11/2007 6 Họp bàn giao hệ thống 10/11/2007 10/11/2007 7 Xây dựng module quản lý bệnh án 11/11/2007 15/11/2007 8 Lắp các module vào chương trình hoàn chỉnh 15/11/2007 19/11/2007 9 Lập kế hoach kiểm thử phần mềm 20/11/2007 23/11/2007 10 Kiểm thử phần mềm 25/11/2007 24/12/2007 11 Họp bàn giao phần mềm 25/1/2008 25/1/2008 12 Triển khai sản phẩm 30/1/2008 5/2/2008 13 Họp bàn giao sản phẩm 30/1/2008 5/2/2008 14 Họp tổng kết dự án 30/3/2008 30/3/2008 5.Bùi Minh Hiếu STT Công Việc Ngày Bắt Đầu Ngày Kết Thúc 1 Thu thập thông tin từ các bác sĩ 26/9/2007 1/10/2007 2 Phân loại và tổng hợp các thông tin yêu cầu đối với hệ thống 1/10/2007 3/10/2007 3 Họp bàn giao bản mô tả hệ thống 5/10/2007 5/10/2007 4 Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống 7/10/2007 17/10/2007 5 Kiểm thử hệ thống 21/10/2007 9/11/2007 6 Họp bàn giao hệ thống 10/11/2007 10/11/2007 7 Thiết kế phần mềm 11/11/2007 11/12/2007 8 Xây dựng module quản lý hồ sơ bệnh nhân 12/11/2007 15/11/2007 9 Lắp các module vào trang web hoàn chỉnh 15/11/2007 19/11/2007 10 Kiểm thử phần mềm 20/11/2007 24/12/2007 11 Họp bàn giao phần mềm 25/1/2008 25/1/2008 12 Thiết kế + Viết tài liệu hướng dẫn + In quyển 25/2/2008 13 Triển khai phần mềm 30/1/2008 5/2/2008 14 Họp bàn giao sản phẩm 10/2/2008 10/2/2008 15 Họp tổng kết dự án 30/3/2008 30/3/2008 III. TÀI CHÍNH TT Hạng mục Giải trình Đơn Giá Số Lượng Thành tiền 1 Máy móc, Văn phòng Chi phí thuê máy móc, văn phòng trong 10 tuần 150.000 80 12.000.000 2 Điện, nước Điện, nước phục vụ cho quá trình làm việc trong 10 tuần 100.000 70 7.000.000 3 Xăng xe Chi phí mua xăng phục vụ cho việc vận chuyển vì mục đích công việc 1.000.000 4 Chi phí tài liệu, phôtô, in,giấy, bút 2.000.000 5 Chi phí cho đội dự án Chi phí chung cơ bản cho đội dự án 1.000.000 70 70.000.000 6 Giai đoạn phân tích - Thiết kế hệ thống Chi phí đội dự án 4.000.000 6 24.000.000 7 Giai đoạn kiểm thử phần mềm - Chi phí máy móc 500.000 14 7.000.000 - Tiền thuê các địa điểm kiểm thử 1.500.000 14 21.000.000 - Chi phí sửa chữa, lắp ráp 500.000 14 7.000.000 - Chi phí thuê lao động 500.000 14 7.000.000 -Chi phí đội dự án 1.000.000 14 14.000.000 8 Giai đoạn lập trình Chi phí đội dự án 10.000.000 4 40.000.000 T1 = 212.000.000 Các chi phí khác: - Duy tu, bảo dưỡng trong 6 tháng: 12.000.000 - Chi phí dự phòng : 9.000.000 Tổng chi phí: T = 212.000.000 + 12.000.000 + 9.000.000 = 233.000.000VNĐ PHẦN 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Quy trình quản lý dự án Quy trình quản lý dự án của nhóm 9 như sau: - Trưởng nhóm quản lý tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát (nêu ở phần dưới đây) -Tại thời điểm kiểm soát sẽ diễn ra cuộc họp giữa các thành viên đội dự án .Trưởng nhóm , các thành viên sẽ báo cáo tiến độ công việc của mình . - Nếu công việc nào không đúng tiến độ hoặc có khó khăn ,trưởng nhóm cùng các thành viên khác sẽ đề ra cách khắc phục hoặc ra thời hạn mới. - Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của các thành viên và biên bản các cuộc họp . - Sau các cuộc họp ,trưởng nhóm sẽ soạn báo cáo tiến trình dự án và nộp lên thầy giáo phụ trách . II: Các mốc kiểm soát TT Kết thúc giai đoạn Ngày báo cáo Tài liệu 1 Xác định yêu cầu 5/9/2007 -Báo cáo khảo sát yêu cầu -Đặc tả yêu cầu 2 Phân tích và thiết kế hệ thống 25/10/2007 -Sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống -Báo cáo tiến độ 3 Lập trình 10/12/2007 -Báo cáo tiến độ thực hiện -Bàn giao chương trình 4 Kiểm thử và hiệu chỉnh 25/12/2007 -Các biên bản kiểm thử -Báo cáo tiến độ 5 Đóng gói sản phẩm, làm tài liệu 15/2/2008 -Báo cáo tài liệu 6 Triển khai sản phẩm 5/3/2008 -Biên bản triển khai -Báo cáo tiến độ 7 Kết thúc dự án 30/3/2008 -Báo cáo tổng kết -Quyết định đóng dự án III. Diễn tiến quá trình dự án Để theo dõi tiến trình quản lý dự án, ta xem xét các biên bản họp dự án tương ứng với các mốc kiểm soát đã chọn 1. Xác định yêu cầu Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dư án MS-09 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký Trần Trung Bách Người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời gian bắt đầu 5/9/2007 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Xác định yêu cầu Mã số Ms-01.1 * Mục tiêu Thông qua đặc tả yêu cầu * Nội dung . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét đặc tả yêu cầu . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo * Tiến độ hiện tại STT Công việc Kết quả 1 Khảo sát và phân tích yêu cầu Hoàn thành 100% * Các biện pháp giải quyết và quyết định STT Vấn đề Quyết định 1 Kiểm tra và thông qua đặc tả yêu cầu Thông qua đặc tả yêu cầu * Kế hoạch tiếp theo - Thực hiện quá trình phân tích và thiết kế hệ thống - Kết quả cấn đạt: Sơ đồ đặc tả thiết kế - Thời hạn tiếp theo :10/11/2007 * Các tài liệu cuộc họp STT Tài liệu Mã Số 1 Đặc tả yêu cầu DT01 2 Biên bản cuộc họp BB01 2. Phân tích và thiết kế hệ thống Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dự án MS_09 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký Trần Trung Bách Những người tham gia Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời gian 10/11/2007 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Bàn giao bản đặc tả sơ đồ thiết kế hệ thống Mã số MS-01.2 *Mục tiêu . Thông qua đặc tả sơ đồ thiết kế hệ thống *Nội dung. . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét đặc tả sơ đồ thiết kế hệ thống . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo * Tiến độ hiện tại. STT Công việc Kết quả 1 Phân tích và thiết kế hệ thống Đang tiến hành * Các biện pháp giải quyết và quyết định. STT Công việc Quyết định 1 Kiểm tra và thông qua thiết kế Phê duyệt đặc tả thiết kế hệ thống Kế hoạch tiếp theo. Lập trình, xây dựng chương trình phần mềm .Kết quả cần đạt:”xây dựng xong phần mềm theo yêu cầu” Thời hạn : 25/12/2007 *Các tài liệu STT Tài liệu Mã số 1 Bản sơ đồ đặc tả thiết kế hệ thống DT02 2 Biên bản cuộc họp BB02 3. Lập trình Do tiến độ lập trình không hoàn thành theo đúng kế hoạch , do đó trưởng nhóm phải giao hạn thêm 2 ngày để hoàn thiện nốt vì thế phải tiến hành 2 cuộc họp : Họp lần 1 Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm thi trực tuyến Mã số dự án MS09 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký Trần Trung Bách Những người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời gian 25/12/2007 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Xem Xét tiến độ lập trình Mã số công việc MS.01.3 *Mục tiêu Xem xét và bàn giao chương trình để kiểm thử * Nội dung công việc . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét chương trình . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo * Tiến độ hiện tại STT Công việc Người thực hiện Kết quả Lý do Thời hạn mới 1 Xây dựng modul quản lý thông tin bệnh nhân Trần Trung Bách 100% 2 Xây dựng modul quản lý Bệnh án Nguyễn Thiên Ninh 100% 3 Lắp ráp các modul vào trang web hoàn chỉnh Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu 70% 30/6/2008 *Các vấn đề và biện pháp giải quyết Vấn đề Quyết định Chưa hoàn thiện phần lắp ghép các modul vào trang web hoàn chỉnh Lùi thời hạn lập trình ngắn thêm 1 ngày *Kế hoạch tiếp theo Công việc Người thực hiện kết quả cần đạt Thời hạn Lắp ghép hoàn thiện các modul vào trang web hoàn chỉnh, thông suốt Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Chương trình chạy thông suốt 30/1/2008 *Các tài liệu Tài liệu Mã Số Biên bản cuộc họp BB03 b)Họp lần 2 Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dự án MS09 Thư ký cuộc họp Phạm Công Thành Những người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời hạn 30/12/2007 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Xem xét tiến độ thực hiện nốt chương trình phần mềm Mã số công việc MS01.4 *Mục tiêu Xem xét và bàn giao chương trình để kiểm thử *Nội dung . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét chương trình . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo * Tiến độ hiện tại Hoàn thiện toàn bộ chương trình phần mềm, chương trình chạy thông suốt *Các vấn đề và biện pháp giải quyết Vấn đề Quyết định Xem xét và bàn giao phần lập trình để kiểm thử Duyệt phần lập trình, bàn giao để kiểm thử *Kế hoạch tiếp theo - Kiểm thử hệ thống chương trình - Kết quả cần đạt: .Kiểm thử đúng thời hạn .Phần mềm chạy tốt - Thời hạn: 25/1/2008 *Các tài liệu Tài liệu Mã số Biên bản bàn giao chương trình BB04 Biên bản cuộc họp BB05 4. Kiểm Thử Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm thi trực tuyến Mã số dự án MS01 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký cuộc họp Trần Trung Bách Những người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời hạn 25/2/2008 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Xem xét tiến độ kiểm thử Mã số công việc MS01.05 *Mục tiêu Xem xét các tài liệu kiểm thử Bàn giao chương trình đã kiểm thử *Nội dung . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét chương trình . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo * Tiến độ hiện tại. Vấn đề Kết quả Kiểm thử chương trình hệ thống . Quá trình kiểm thử hoàn thành đúng thời hạn .Hệ thống phần mềm chạy tốt, không mắc nỗi, thông suốt *Các vấn đề và biện pháp giải quyết Vấn đề Quyết định Xém xét và bàn giao tài liệu kiểm thử .Duyệt thông qua hệ thống phầm mềm .Bàn giao phần mềm *Kế hoạch tiếp theo Công việc Thời hạn Triển khai sản phẩm 28/5/2008 In tài liệu hướng dẫn và tài liệu tập huấn 30/6/2008 *Các tài liệu Tài liệu Mã Số Biên bản bàn giao chương trình LT01 Biên bản cuộc họp NA1 5.Triển khai, đóng gói, nghiệm thu Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dự án MS09 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký cuộc họp Trần Trung Bách Những người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời hạn 5/2/2008 Địa điểm Khoa CNTH-Viện ĐH Mở HN Công việc Xem xét quá trình triển khai sản phẩm Mã số công việc MS01.06 *Mục tiêu Xem xét các báo cáo triển khai Tổng kết các tài liệu *Nội dung . Xem xét báo cáo tiến độ . Xem xét chương trình . Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định . Phê duyệt, phổ biến . Đưa ra kế hoạch tiếp theo *Tiến độ hiện tại Công việc Kết quả Triển khai sản phẩm 100% Đóng gói tài liệu 100% *Các vấn đề và biện pháp giải quyết. Vấn đề Quyết định Xem xét và phê duyệt chương trình triển khai sản phẩm cho khách hàng Nghiệm thu chương trình *Kế hoạch tiếp theo Tổng kết dự án . Kết quả cần đạt : Báo cáo tổng kết . Thời hạn 30/3/2008 *Các tài liệu Tài liệu Mã số Kế hoạch triển khai KHTK Biên bản triển khai BBTK Biên bản cuộc họp BBCH 6.Tổng kết dự án Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dự án MS09 Phụ trách cuộc họp Phạm Công Thành Thư ký cuộc họp Trần Trung Bách Những người tham dự Phạm Công Thành Trần Trung Bách Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu Thời hạn 30/3/2008 Địa điểm Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Công việc Họp tổng kết dự án Mã số công việc MS01.7 *Mục tiêu Thông qua các báo cáo tổng kết dự án, tuyên bố đóng dự án *Nội dung . Xem xét và thông qua báo cáo tổng kết . Quyết định đóng dự án *Tiến độ thực hiện Công vi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTin02.docx