Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên trong khoa tin

NHẬP DỮ LIỆU

-Nhập hồ sơ sinh viên

-Nhập danh sách môn học

-Nhập lớp

-Nhập sinh viên năm

-Nhập luận văn

QUẢN LÝ ĐIỂM

-Quản lý thi học kỳ

+Nhập điểm thi học kỳ

+In lịch thi

+In danh sách thi

-In điểm thi

+Theo lớp

+Theo môn

+Theo kỳ

-In danh sách thi lại

-Tổng kết học kỳ

+Tính điểm trung bình

+In kết quả theo lớp

-Xét học bổng

TỔNG KẾT NĂM HỌC

-Tính điểm thi

-In điểm thi

-Báo cáo

+In danh sách sinh viên lên lớp

+In danh sách sinh viên thi

+In danh sách sinh viên buộc thôi học

 

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4562 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên trong khoa tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mở đầu Quản lý sinh viên bằng công nghệ tin học đang là nhu cầu mới trong các trường đại học. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển hiện nay và đứng trước yêu cầu tin hoạc hoá quản lý sin viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. Khoa tin học kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân hà nội thực hiện dự án xây dựng phần mềm quản lý sin viên trong khoa. Trong chương trình này bao gồm ba phần cơ bản: Quản lý hồ sơ đăng ký dự thi vào trường Quản lý hồ sơ sinh viên học tại khoa Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế Các phần này sẽ được trình bày cụ thể trong các sơ đồ BFD và DFD cũng như các sơ đò ngữ cảnh, sơ đồ phân rã luông thông tin và các sơ đồ chức năng khác nhằm mô tả các chức năng của chương trình một cách khái quát. Do đây phạm vi bài viết lớn nên chương trình được viết theo các chức năng cơ bản không đi sâu vào các chi tiết của quá trình quản lý sinh viên các form các báo cáo hay dữ liệu chỉ được mô tả ở các chức năng quan trọng nhất cà mang tính đặc trưng cho các chức năng chính. Trong khoảng thời gian ngắn và chưa có kinh nghiệm trong thiết kế phần mền cũng như thiết kế các sơ đồ ngữ cảnh của chương trình vì vậy không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự dạy bảo thêm của các thầy cô cùng sự góp ý của các bạn cho chương trình được hoàn thiện hơn. Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Hàn Viết Thuận đã giúp đỡ tôi thực hiện bài viết này. I. Trình đơn menu chương trình Nhập dữ liệu -Nhập hồ sơ sinh viên -Nhập danh sách môn học -Nhập lớp -Nhập sinh viên năm -Nhập luận văn quản lý điểm -Quản lý thi học kỳ +Nhập điểm thi học kỳ +In lịch thi +In danh sách thi -In điểm thi +Theo lớp +Theo môn +Theo kỳ -In danh sách thi lại -Tổng kết học kỳ +Tính điểm trung bình +In kết quả theo lớp -Xét học bổng Tổng kết năm học -Tính điểm thi -In điểm thi -Báo cáo +In danh sách sinh viên lên lớp +In danh sách sinh viên thi +In danh sách sinh viên buộc thôi học Quản lý thi tốt nghiệp -Tính điểm trung bình khoá -Thi lại sinh viên +Xét làm luận văn +Nhập danh sách sinh viên làm luận văn +In danh sách sinh viên thi +In danh sách sinh viên tạm dừng -Tốt nghiệp +In kết quả thi tốt nghiệp +In kết quả thi làm luận văn +In điểm tổng kết toàn khoá +In bảng điểm cá nhân IV. Lựa chọn phương pháp thiết kế Lựa chọn phương pháp Topdowndesign Mức 0 Quản lý sv khoa tin khoa Tổng kết năm học Quản lý điểm Quản lý tốt nghiệp Tạo cơ sở dữ liệu Tạo cơ sở dữ liệu Nhập sinh viên năm Nhập lớp Nhập danh sách môn học Nhập hồ sơ sv Quản lý điểm Tổng kết hk In danh sách thi lại In điểm Quản lý thi hk Xét học bổng Mức 1 Tổng kết năm học Phân loại sv Báo cáo In điểm trung bình Tính điểm trung bình Tính điểm tb toàn khoá Quản lý tốt nghiệp Tốt nghiệp In bảng điểm Quản lý thi học kỳ Quản lý luận văn In điểm In danh sách sv thi In lịch thi Nhập môn thi học kỳ Theo kỳ thi Theo môn thi Theo lớp Mức2 Tổng kết học kỳ In kết quả theo lớp Tính điểm trung bình Báo cáo Danh sách sv thôi học Danh sách sv được học bổng Danh sách sv lên lớp Phân loại sinh viên Danh sách sv làm luận văn Danh sách sv thi tốt nghiệp Danh sách sv tạm dừng Tốt nghiệp Kết quả làm luận văn Kết quả thi tốt nghiệp II.Sơ đồ BFD ( Bussiness funtion diagram) Quản lý sinh viên Nhập lớp Danh sách m học Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý điểm Tổng kết năm học Quản lý tốt nghiệp Nhập hồ sơ sv Qlý thi học kỳ Danh sách thi lại In điểm Tính điểm tb In điểm tb Báo cáo Điểm tb khoá Phân loại sv Tốt nghiệp Dssv thi Dssv lên lớp Chuẩn tốt nghiệp Nhập sv năm Tổng kết học kỳ Điểm cá nhân Quản lý luận văn Xét học bổng Môn thi hk In lịch thi Danh sách thi Theo kỳ thi Theo môn thi Theo lớp Dssv thôi học In kết quả lớp Tính điểm tb Xét làm lv Dssvhọcbổng Ds làm lv Kết quả thi tn Kết quả llv Ds thi tốt ngh Ds tạm dừng In kết quả thi In kết quả llv Đ toàn khoá III. Sơ đồ DFD (Data flow Diagram) Nhập dữ liệu ( Tạo cơ sở dữ liệu) Hồ sơ sinh viên Danh sách môn Thông tin năm Thông tin lớp Chuẩn tốtnghiệp Cb trong trường Hiệu trưởng Cb trong khoa Chủ nhiện khoa Nhs Dsmh Nlớp Nsvn Xtn Sinh viên Kho dữ kiệu 1.1. Nhập hồ sơ sinh viên Giấy báo thi Sử lý thi Hồ sơ đăng ký dự thi vào trường Phòng đào tạo Quản lý sv Hồ sơ sing viên học tại trường Khoa tin Hiệu trưởng 1.2. Danh sách môn học Danh sách môn học Lên lịch học Hiệu trưởng Khoa tin Phòng đào tạo Sinh viên 1.3.Nhập lớp Lập lịch thực tập Lên danh sách lớp Danh sách các lớp Các lớp Khoa tin Phòng đào tạo Lập lịch học Hoạt động khác Hồ sơ sinh viên Danh sách lớp Phòng đào tạo Khoa tin Lớp In điểm Xét học bổng Lên lịch thi Tổng kết hk Ds thi lại Danh sách môn học Ds điểm danh Bảng điểm các môn Bảng điểm học kỳ đối tượng khác Sinh viên Khoa tin Hiệu trưởng Phòng đào tạo Bảng điểm thi 1.4.nhập sinh viên năm 2.Quản lý điểm In lịch thi 2.1.Quản lý thi học kỳ Lịch thi Ds môn thi Danh sách sv thi Ds điểm danh In danh sách thi Ds sv thi lại, học lại Kết quả tư cách Theo lớp 2.2. In điểm Điểm thi In điểm Theo môn Theo kỳ Ds được học bổng 2.3. Tổng kết học kỳ Bảng điểm Xét học bổng Tính điểm tb Ds khen thưởng khác Bảng điểm tb học kỳ Danh sách học lại Xét lên lớp In điểm trung bình Danh sách lên lớp 3.Tổng kết năm học Dssv lên lớp Tính điểm tb In điểm tb Báo cáo Các hoạt động khác Bảng điểm Dssv thi Dssv thôi học Dssc đc học bổng 4. Quản lý tốt nghiệp Ql luận văn Tốt nghiệp Bảng điểm cn Điểm tb toàn khoá Phân loại sv Bảng điểm Hoạt động k P đào tạo Sinh viên Hiệu trưởng Khoa tin Tạo CSDL Ql luận văn Thi học kỳ Quản lý điểm Hs Đăng ký thi Hs trúng tuyển Hoạt động khác Theo dõi điểm da Kết quả tư cách Bảng điểm Cán bộ trường Phòng đào tạo Cán bộ khoa Bộ giáo dục Hiệu trưởng Sinh viên 5. DFD toàn chương trình Kho dữ liệu VI. Trình bày cơ sở dữ liệu Form danh sách môn học * Mã môn Tên môn Form hồ sơ sinh viên *Mã sinh viên Họ tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Nhóm nghành Đoàn viên Ngày vào đoàn *Mã tỉnh *Mã nghành *Mã khu vực Ghi chú Địa chỉ liên hệ Form cập nhật luận văn *Mã luận văn *Mã sinh viên Tên đề tài Ngày bảo vệ Điểm Ghi chú Form cập nhật năm *Mã sinh viên *Mã năm Tình trạng Năm học Năm thi *Mã lớp Ghi chú Form cập nhật điểm *Mã sinh viên *Mã môn thi Lần thi Điểm Form cập nhật lớp *Mã lớp Tên lớp Khoá học Tên hệ Tên khoá Form cập nhật môn thi *Mã Môn thi Số học trình Số kỳ thi *Mã lớp *Mã môn V. Trình bầy giao diện Menu chính 2. Form danh sách môn học 3. Form hồ sơ sinh viên 4. Form cập nhật điểm 5. Form cập nhật lớp 6. Form cập nhật luận văn 7. Form cập nhật môn thi 8. Form cập nhật sinh viên năm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc77395.DOC