Đề tài Xây dựng từ điển Anh – Việt sử dụng XML

• Mô hình SAX, DOM là những bộ phân tích xử lý các tài liệu XML, chúng ra đời dựa trên hai hướng tiếp cận là hướng sự kiện và hướng đối tượng.

• * DOM là mô hình tiếp cận hướng đối tượng truyền đạt thông tin với trình ứng dụng bởi một cây những đối tượng trong bộ nhớ, cây trong bộ nhớ là một bản đồ chính xác của những phần tử trong file XML. DOM đã được định nghĩa các lớp, đối tượng để trình bày mỗi phần tử trong file XML. Có nhiều đối tượng như phần tử, thuộc tính, thực thể, text, .

• * Thay cho DOM, mô hình SAX là mô hình xử lý dữ liệu XML theo hướng sự kiện. SAX và DOM ngày càng được sử dụng nhiều trong các ngôn ngữ lập trình. Tất cả những chức năng mà mô hình DOM làm được ta đều có thể thực hiện bằng mô hình SAX.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng từ điển Anh – Việt sử dụng XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBCTN.ppt
  • doccayTD.doc
  • docTchuctu.doc