Đề tài Xây dựng ứng dụng Quản lý sinh viên

 

LỜI NÓI ĐẦU

Phần 1 2

KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2

1. Khảo sát nghiệp vụ 2

2. Khảo sát về công nghệ phát triển. 3

3. Lựa chọn giải pháp 4

Phần 2 5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5

I. Mô tả các chức năng 5

II. Biểu đồ phân cấp chức năng 5

III. Các biểu đồ luồng dữ liệu 6

1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 6

2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 7

3. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Quản lý thông tin sinh viên 8

4. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Quản lý điểm 8

5. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Xử lý sinh viên tốt nghiệp 9

IV. Thiết kế CSDL 9

1. Bảng tblDangNhap: 9

2. Bảng tblKhoa: 9

3. Bảng tblLop: 10

4.Bảng tblKyhoc: 10

5. Bảng tblSinhVien: 10

6. Bảng tblMonhoc: 11

7. Bảng tblDiem: 11

9. Biểu đồ quan hệ giữa các bảng 12

Phần 3 13

THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC TRANG 13

1. Trang Đăng nhập hệ thống – Login.aspx 13

2. Trang dmKhoa.aspx 14

3. Trang dmLop.aspx 16

4. Trang dmMonhoc.aspx 18

5. Trang dsSinhvien.aspx 20

6. Trang dsDiem.aspx 23

7. Trang timkiem.aspx 25

8. Trang thongke.aspx 28

TỔNG KẾT 29

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng Quản lý sinh viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên đang theo học tại trường, Thống kê sinh viên, cho phép ban giám hiệu có được những thông tin về sinh viên một cách trực quan và đầy đủ nhất, Tìm kiếm thông tin sinh viên, cho phép ban quản lý có được thông tin về sinh viên một cách nhanh chóng. Phần 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1. Khảo sát nghiệp vụ Hệ thống quản lý sinh viên trong các trường Đại Học và Cao Đẳng thông thường gồm các ba quy trình nghiệp vụ chính đó là Xử lý nhập học, Xử lý nhập điểm, Xử lý Thống kê, Xử lý tìm kiếm Xử lý nhập học, được thực hiện khi sinh viên nhập học, người quản lý sẽ nhập thông tin về sinh viên vào hệ thống để quản lý. Các thông tin này được lưu trữ và có thể được thay đổi trong suốt thời gian theo học tại trường. Xử lý nhập điểm, đây là quy trình nghiệp vụ thường xuyên được sử dụng. Kết thúc mỗi kỳ học, giảng viên giảng dạy báo cáo danh sách điểm về cho phòng đào tạo (đơn vị sử dụng hệ thống) tiến hành nhập vào hệ thống để quản lý. Các thông tin về điểm của sinh viên sẽ được lưu trữ suốt trong quá trình học và có thể được thay đổi (có kèm theo văn bản) nếu có quyết định từ ban quản lý hay từ giảng viên giảng dạy. Kết quả sẽ được đánh giá theo tiêu chí sau: + Lên lớp khi điểm trung bình trong năm học >=5.0 và tổng số học trình có điểm dưới 5 nhỏ hơn hoặc bằng 15 + Xếp loại xuất sắc khi: 10>= điểm trung bình năm >=9.0 và không có môn nào có điểm dưới 5. + Xếp loại giỏi khi: 9.0 > điểm trung bình năm >=8.0 và không có môn nào có điểm dưới 5. + Xếp loại khá khi: 8.0 > điểm trung bình năm >=7.0 + Xếp loại trung bình khá khi: 7.0 >điểm trung bình năm >=6.0 + Xếp loại trung bình khi: 6.0 > điểm trung bình năm >=5.0 + Xếp loại yếu khi: 5.0 > điểm trung bình năm >=3.0 + Xếp loại kém khi: điểm trung bình năm <3.0 Xử lý thống kê, Trong quá trình quản lý sinh viên, người quản lý có thể có được những thông tin mang tính khái quát tổng kết về tình hình sinh viên của một lớp hay một kháo nhờ chức năng Thống kê và báo cáo. Thống kê và báo cáo sẽ giúp người quản lý có được kết quả học tập của sinh viên trong một lớp bất kỳ. Xử lý tìm kiếm, trong khi quản lý chức năng tìm kiếm là một chức năng thường xuyên được sử dụng. Ngoài ra hệ thống còn có các quy trình nghiệp vụ khác được sử dụng để phục vụ cho các nghiệp vụ trên như quản lý các thông tin về các khoa, quản lý các thông tin về lớp học, quản lý các thông tin về môn học… 2. Khảo sát về công nghệ phát triển. Ngày 13/02/2002, Microsoft chính thức giới thiệu bộ công cụ lập trình mới của mình – Visual Studio .NET. Sau 4 năm không cho ra phiên bản mới cho bộ Visual Studio 98. Trong thời đại công nghệ thông tin, dữ liệu trở nên quan trọng đến nỗi người ta mong muốn tất cả mọi thứ như điện thoại di động, máy tính xách tay, các máy PDA (Personal Digital Assistant) đều phải kết nối với nhau để chia sẻ dữ liệu và việc sử dụng các phần mềm để quản lý, sử dụng những dữ liệu đó là “không biên giới”. Ứng dụng phải sẵn sàng để sử dụng từ trên máy tính cũng như trên điện thoại di động 24/24 giờ, ít lỗi, xử lý nhanh và bảo mật chặt chẽ. Các yêu cầu này làm đau đầu những chuyên gia phát triển ứng dụng khi phần mềm chủ yêu s viết cho hệ thống này không chạy trên một hệ thống khác bởi nhiều lý do như khác biệt về hệ điều hành, khác biệt về chuẩn giao tiếp dữ liệu, mạng. Sun Microsystems đi đầu trong việc cung cấp giải pháp với Java. Java chạy ổn định trên các hệ điều hành Unix hay Solaris của Sun từ máy chủ tới các thiết bị cầm tay hay thậm chí trên các hệ điều hành Windows của Microsoft (một ví dụ rõ rang đó là hầu hết các điện thoại di động thế hệ mới đều có phần mềm viết bằng Java). Kiến trúc lập trình dựa trên Java Bytecode và thi hành trên máy ảo Java (JVM – Java Virtual Marchine) cho phép các ứng dụng Java chạy trên bất cứ hệ điều hành nào. Mô hình lập trình thuần hướng đối tượng của Java giúp các lập trình viên tùy ý sử dụng lại và mở rộng các đối tượng có sẵn. Vì ra đời khá muộn so với Java, .NET bị coi là khá giống với bậc “tiền bối” cả nó. .NET sử dụng kỹ thuật lập trình thuần hướng đối tượng như Java và cũng thi hành trên một máy ảo là CLR (Common Language Runtime). Bộ thư viện của .NET Framework bao gồm hơn 5000 lớp đối tượng đủ sức hỗ trợ hầu hết các yêu cầu từ phía lập trình viên. Công nghệ mã nguồn mở được đưa vào .NET thay cho COM và DCOM đang được các lập trình viên của Microsoft sử dụng. Với COM, những thành phần (COMponent) đã được xây dựng như các lớp thư viện hay các control chỉ có thể sử dụng lại. Bạn không thể mở rộng chúng hay viết lại cho thích hợp với ứng dụng của mình. Trong .NET, mọi thành phần đều có thể kế thừa và mở rộng, một kỹ thuật mới được đưa ra thay cho COM là Assembly. Distributed Component hay DCOM là kỹ thuật dùng để phối hợp các thành phần trên nhiều máy tính giờ đây được thay thế trong .NET bởi chuẩn công nghệ mới là SOAP và XML Web Service. Cùng với SOAP (Simple Objects Access Protocol), XML Web Service mở rộng khả năng của DCOM từ chỗ chỉ phối hợp các máy trong Intranet, nằm sau Firewall ra Internet. Các công ty .com giờ đây mặc sức xây dựng các phần mềm độc lập của mình những vấn đề có thể phối hợp với nhau để đem tới khách hang các dịch vụ e-commerce đa dạng nhưng thống nhất. XML (eXtended Markung Language) – chuẩn lưu trữ và trao đổi dữ liệu mới nhất, hiệu quả nhất hiện nay cũng được .NET hỗ trợ khá đầy đủ. Các dữ liệu dù ở bất cứ dạng lưu trữ nào cũng có thể chuyển về dạng XML để sử dụng trong các ứng dụng mới hay trao đổi với hệ thống ứng dụng khác. .NET cũng sử dụng kỹ thuật truy cập cơ sở dữ liệu mới là ADO.NET để bổ sung cho kỹ thuật ADO – trước kia vốn là thành phần mạnh nhất trog MDAC (Microsoft Data Access Component gồm 3 phần DB-Lib, OLEDB và ADO). Về Hệ quản trị CSDL trong những năm gần đây cũng không có sự thay đổi mang tính chất đột phá. Chiếm lĩnh hầu hết các thị phần vẫn là các hệ quản trị nổi tiếng như SQL Server của Microsoft, Oracle của Oracle và My SQL. 3. Lựa chọn giải pháp Xuất phát từ các yêu cầu của một hệ thống xây dựng trên nền tảng WEB BASE. Hệ thống sử dụng các giải pháp sau để phát triển: Môi trường phát triển: ASP.NET Ngôn ngữ lập trình: C# .NET Hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL 2000 Phần 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG I. Mô tả các chức năng + Quản lý khóa học: Việc này thường được tiến hành vào đầu mỗi khóa học, người quản lý phải định nghĩa ra một khóa học mới. Quản lý khóa học cũng cho phép người quản lý thay đổi thông tin về khóa học như sửa thông tin hay cũng có thể xóa một khóa học không hợp lệ. + Quản lý danh mục khoa: Sau khi định nghĩa khóa học, người quản lý sẽ định nghĩa các danh mục khoa mà nhà trường đào tạo trong khóa học đó. Quản lý danh mục Khoa cung cấp các công cụ giúp cho người quản lý có thể thay đổi các thông tin về các khoa đã tồn tại trong danh sách khoa như sửa thông tin hay xóa một khoa hiện có. + Quản lý danh mục lớp: Cho phép định nghĩa ra các lớp để phân lớp cho các sinh viên. Việc phân nhóm theo lớp sẽ giúp cho việc quản lý sinh viên theo lớp thêm thuận tiện. + Quản lý thông tin sinh viên: Thông tin sinh viên là thông tin chính mà người quản lý cần phải quản lý. Thông tin này được nhập vào đầu mỗi khóa học và sẽ có thể được cập nhật trong suốt năm học khi có biến động. + Quản lý điểm sinh viên: Cho phép quản lý điểm thi của sinh viên. Quản lý điểm cũng cho phép tính điểm trung bình sau khi ra trường của sinh viên bằng cách nhân hệ số và tính trung bình các điểm của sinh viên sau từng năm. + Quản lý sinh viên tốt nghiệp: Cho phép quản lý danh sách các sinh viên đã tốt nghiệp. Việc xét tốt nghiệp cho sinh viên cũng có nghĩa là đưa sinh viên đó ra khỏi danh sách sinh viên cần quản lý. Tuy nhiên thông tin của sinh viên này vẫn sẽ tồn tại trong hệ thống. + Thống kê báo cáo: Hệ thống sẽ thống kê về sinh viên như danh sách các sinh viên được lên lớp hay danh sách sinh viên không đạt một môn học nào đó. + Tìm kiếm thông tin: Cho phép tìm kiếm thông tin về một sinh viên, một lớp hay một khóa học bất kỳ. II. Biểu đồ phân cấp chức năng Quản lý Sinh viên Hình 2 - Biểu đồ BLD mức khung cảnh Hệ thống Quản lý Sinh viên Hình 1 - Biểu đồ BPC hệ thống Quản lý Sinh viên Cập nhật danh sách điểm Kiểm tra và nhận danh sách điểm Cập nhật thông tin sinh viên Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ Quản lý Điểm Q. lý thông tin sinh viên Quản lý Môn học Quản lý các Lớp học Quản lý Khoa, viện Quản lý khen thưởng kỷ luật Thống kê báo cáo Tìm kiếm thông tin III. Các biểu đồ luồng dữ liệu 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Yêu cầu Thống kê/Báo cáo Hồ sơ sinh viên Xét duyệt kỷ luật/KT Yêu cầu xét duyệt kỷ luật/KT Quản lý sinh viên Ban giám hiệu Giấy biên nhận Sinh viên Các báo cáo thống kê Bảng điểm học tập Danh sách lớp Các môn học đào tạo Môn học Quản lý môn học Xử lý KT/KL DS. Điểm Quản lý Điểm Danh sách Khoa Quản lý Lớp học Danh sách sinh viên Thông tin khoa Quản lý Khoa, viện Quản lý thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Khoa, Viện Biên nhân hồ sơ Sinh viên 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Quyết định kỷ luật khen thưởng Hình 3 - Biểu đồ BLD mức đỉnh Hệ thống Quản lý Sinh viên 3. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Quản lý thông tin sinh viên Giảng viên Cập nhật thông tin sinh viên Hồ sơ sinh viên Tiếp nhận hồ sơ sinh viên Biên nhận hồ sơ Hồ sơ sinh viên Sinh viên Hồ sơ sinh viên Điểm Danh sách điểm Danh sách điểm Kiểm tra và nhận d.sách điểm 4. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Quản lý điểm Cập nhật danh sách điểm 5. Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh chức năng Khen thưởng/ kỷ luật Sinh viên Quyết định khen thường/KL Khoa, viện Thực thi quyết định KT/KL Quản lý khen thưởng kỷ luật Quyết định KT/KL IV. Thiết kế CSDL 1. Bảng tblDangNhap Bảng này chứa các thông tin về người sử dụng đăng nhập vào hệ thống để làm việc, được thết kế như sau: tblDangnhap UserName Varchar(20) Tên người sử dụng Password Varchar(15) Mật khẩu sử dụng Ghichu nvarchar(50) Những ghi chú 2. Bảng tblKhoa Bảng này chứa thông tin về khoa. Bao gồm các trường dữ liệu sau: tblKhoa MaKhoa char(10) Mã Khoa TenKhoa Nvarchar(50) Tên khoa VanPhong Nvarchar(50) Văn phòng khoa Dienthoai Varchar(15) Điện thoại văn phòng khoa Truongkhoa Nvarchar(50) Trưởng khoa 3. Bảng tblLop Bảng này chứa các thông tin về lớp học. Bao gồm các trường dữ liệu. tblKhoaHoc MaLop char(10) Mã lớp học MaKhoa char(10) Mã Khoa TenLop Nvarchar(50) Tên đầy đủ về khóa học Chunhiem Nvarchar(50) Văn phòng khoa Ghichu Nvarchar(100) Ghi chú 4.Bảng tblKyhoc Bảng này chứa thông tin về kỳ học.Bao gồm các trường dữ liệu sau: tbHocky MaHocky char(10) Mã học kỳ Tenhocky Char(10) Tên của học kỳ 5. Bảng tblSinhVien Bảng này chưa thông tin về sinh viên. Bao gồm các trường dữ liệu tblSinhVien MaSinhvien char(10) Mã sinh viên MaLopHoc Char(10) Mã lớp học HoSinhvien Nvarchar(50) Học và tên đệm sinh viên TenSinhvien Nvarchar(50) Tên sinh viên Gioitinh Bit Giới tình: 1=Nam; 0=Nữ Ngaysinh Date Ngày sinh Noisinh Nvarchar(50) Nơi sinh Diachi Nvarchar(100) Địa chỉ liên lạc Dienthoai Varchar(10) Điện thoại Chinhtri Nvarchar(100) Trình độ chính trị Ghichu Nvarchar(100) Ghi chú 6. Bảng tblMonhoc Bảng này chứa thông tin về các môn học. Bao gồm các trường dữ liệu sau: tblMonhoc MaMonhoc char(10) Mã sinh viên TenMonhoc Nvarchar(50) Tên môn học Kyhoc Char(10) Kỳ học môn học đó Sohoctrinh int Số đơn vị học trình của môn học Ghichu Nvarchar(50) Ghi chú môn học 7. Bảng tblDiem Bảng này chứa thông tin về điểm của sinh viên tblMonhoc MaMonhoc Char(10) Mã môn học MaSinhVien Char(10) Mã sinh viên Diem int Diểm của sinh viên Ghichu Nvarchar(50) Ghi chú điểm 9. Biểu đồ quan hệ giữa các bảng Phần 3 THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC TRANG 1. Trang Đăng nhập hệ thống – Login.aspx a. Giao diện b. Tên các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú TextBox txtUser Nhập tên đăng nhập TextBox txtPass Nhập mật khẩu Button btnLogin Đăng nhập hệ thống Label lblThongbao Thông báo đăng nhập c. Xử lý đăng nhập SqlConnection cnn = new SqlConnection("Server = (local); DataBase = dbqlsv; Integrated Security = true"); cnn.Open(); DataSet dbSet = new DataSet(); SqlDataAdapter dbAdpt = new SqlDataAdapter("Select * FROM tblUSER WHERE UserName = '" + txtUser.Text.Trim() + "' and Password = '" + txtPass.Text.Trim() + "'", cnn); dbAdpt.Fill(dbSet,"tblResult"); if (dbSet.Tables["tblResult"].Rows.Count == 0) { lblThongbao.Text = "(*) Thông tin người dùng không đúng"; } else { Session["user"] = txtUser.Text; Response.Redirect("default.aspx"); 2. Trang dmKhoa.aspx a. Giao diện b. Tên các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú TextBox txtTenKhoa Tên khoa TextBox txtVanphong Văn phòng khoa TextBox txtDienthoai Điện thoại TextBox txtTruong Trưởng khoa Button btnSave Thêm thông tin khoa GridView DSKhoa Danh sách khoa c. Các xử lý dữ liệu Xử lý thêm khoa protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { string Makhoa; Makhoa = DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString(); KhoaDataSource.InsertParameters.Add("MK", Makhoa); KhoaDataSource.InsertParameters.Add("TK", txtTenKhoa.Text.Trim()); KhoaDataSource.InsertParameters.Add("VP", txtVanphong.Text.Trim()); KhoaDataSource.InsertParameters.Add("DT", txtDienthoai.Text.Trim()); KhoaDataSource.InsertParameters.Add("TRK", txtTruongkhoa.Text.Trim()); KhoaDataSource.Insert(); Clearn(); } Xử lý Sửa thông tin khoa protected void DSKhoa_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e) { TextBox txtKhoa = (TextBox) DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGVTen"); TextBox txtVanphong = (TextBox)DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGVVanphong"); TextBox txtDienthoai = (TextBox)DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGVDienthoai"); TextBox txtTruongkhoa = (TextBox)DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGVTruongkhoa"); Label lblMaKhoa = (Label)DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMK"); KhoaDataSource.UpdateParameters.Add("TK", txtKhoa.Text); KhoaDataSource.UpdateParameters.Add("VP", txtVanphong.Text); KhoaDataSource.UpdateParameters.Add("DT", txtDienthoai.Text); KhoaDataSource.UpdateParameters.Add("TRK", txtTruongkhoa.Text); KhoaDataSource.UpdateParameters.Add("MK", lblMaKhoa.Text); KhoaDataSource.Update(); } Xử lý xóa thông tin khoa protected void DSKhoa_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { Label lb = (Label)DSKhoa.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaKhoa"); KhoaDataSource.DeleteParameters.Add("MK", lb.Text); KhoaDataSource.Delete(); } 3. Trang dmLop.aspx a. Giao diện b. Các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú TextBox txtTenlop Nhập tên lớp DropDownList ddlKhoa Danh sách các khoa TextBox txtChunhiem Chủ nhiệm lớp TextBox txtSiso Sĩ số của lớp TextBox txtGhichu Ghi chú c. Các xử lý dữ liệu Xử lý thêm lớp protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { string MaLop; MaLop = "L" + DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString(); LopDataSource.InsertParameters.Add("ML", MaLop); LopDataSource.InsertParameters.Add("MK", cboKhoa.SelectedValue); LopDataSource.InsertParameters.Add("TL", txtTenlop.Text.Trim()); LopDataSource.InsertParameters.Add("TS", txtSiso.Text.Trim()); LopDataSource.InsertParameters.Add("CN", txtChunhiem.Text.Trim()); LopDataSource.InsertParameters.Add("GC", txtGhichu.Text.Trim()); LopDataSource.Insert(); Clearn(); } private void Clearn() { txtTenlop.Text = ""; txtChunhiem.Text = ""; txtSiso.Text = "0"; txtGhichu.Text = ""; } Xử lý sửa thông tin lớp protected void DSLop_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e) { TextBox txtTL = (TextBox)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtTenLopEdit"); TextBox txtTS = (TextBox)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtTongSoEdit"); TextBox txtCN = (TextBox)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtChuNhiemEdit"); TextBox txtGC = (TextBox)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGhiChuEdit"); Label lblMaLop = (Label)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaLopEdit"); LopDataSource.UpdateParameters.Add("TL", txtTL.Text); LopDataSource.UpdateParameters.Add("TS", txtTS.Text); LopDataSource.UpdateParameters.Add("CN", txtCN.Text); LopDataSource.UpdateParameters.Add("GC", txtGC.Text); LopDataSource.UpdateParameters.Add("ML", lblMaLop.Text); LopDataSource.Update(); } Xử lý Xóa thông tin lớp protected void DSLop_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { Label lb = (Label)DSLop.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaLop"); LopDataSource.DeleteParameters.Add("ML", lb.Text); } 4. Trang dmMonhoc.aspx a. Giao diện b. Các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú Dropdownlist ddlHocky Danh sách các học kỳ TextBox txtTenMon Tên môn học Dropdownlist ddlKhoa Danh sách khoa TextBox txtSotrinh Số học trình của môn học TextBox txtGhichu Ghi chú môn học GridView DSMon Danh sách môn học c. Xử lý dữ liệu Thêm thông tin môn học protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { string Mamon; Mamon = "M" + DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString(); MonDataSource.InsertParameters.Add("MM", Mamon); MonDataSource.InsertParameters.Add("MK", cboKhoa.SelectedValue); MonDataSource.InsertParameters.Add("TM", txtTenMon.Text.Trim()); MonDataSource.InsertParameters.Add("ST", txtSotrinh.Text.Trim()); MonDataSource.InsertParameters.Add("HK", ddlHocky.Text); MonDataSource.InsertParameters.Add("GC", txtGhichu.Text.Trim()); MonDataSource.Insert(); Clearn(); } private void Clearn() { txtTenMon.Text = ""; txtGhichu.Text = ""; } Xử lý sửa thông tin môn học protected void DSLop_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e) { TextBox txtTM = (TextBox)DSMOn.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtTenmonEdit"); TextBox txtST = (TextBox)DSMOn.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtSotrinhEdit"); TextBox txtGC = (TextBox)DSMOn.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGhichuEdit"); Label lblMM = (Label)DSMOn.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaMonEdit"); MonDataSource.UpdateParameters.Add("TM", txtTM.Text); MonDataSource.UpdateParameters.Add("ST", txtST.Text); MonDataSource.UpdateParameters.Add("GC", txtGC.Text); MonDataSource.UpdateParameters.Add("MM", lblMM.Text); MonDataSource.Update(); } Xử lý xóa thông tin môn học protected void DSLop_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { Label lb = (Label)DSMOn.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaMon"); MonDataSource.DeleteParameters.Add("MM", lb.Text); } 5. Trang dsSinhvien.aspx a. Giao diện – trang danh sách sinh viên Giao diện – Trang thêm thông tin sinh viên mới b. Các điểu khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú TextBox txtMaSV Mã sinh viên TextBox txtHovaten Họ và tên Dropdownlist ddlNgay Ngày sinh RadioButtonList rbtnGioitinh Giới tính sinh viên TextBox txtHokhau Hộ khẩu sinh viên TextBox txtDiachi Địa chỉ sinh viên TextBox txtDienthoai Điện thoại liên lạc Dropdownlist ddlChinhtri Trình độ chính trị Dropdownlist ddlKhoa Khoa sinh viên đăng ký TextBox txtGhichu Ghi chú Button btnThem Thêm sinh viên c. Xử lý dữ liệu Thêm sinh viên protected void btnThem_Click(object sender, EventArgs e) { SVDataSource.InsertParameters.Add("MSV", txtMaSV.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("ML", ddlLop.SelectedValue); SVDataSource.InsertParameters.Add("MK",ddlKhoa.SelectedValue); SVDataSource.InsertParameters.Add("HSV", txtHovaten.Text.Substring(0, txtHovaten.Text.LastIndexOf(" "))); SVDataSource.InsertParameters.Add("TSV", txtHovaten.Text.Substring(txtHovaten.Text.LastIndexOf(" "), txtHovaten.Text.Length - txtHovaten.Text.LastIndexOf(" "))); SVDataSource.InsertParameters.Add("GT", rbtnGioitinh.SelectedValue); SVDataSource.InsertParameters.Add("NS", ddlThang.Text + "/" + ddlNgay.Text + "/" + ddlNam.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("HK", txtHokhau.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("DC", txtDiachi.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("DT", txtDienthoai.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("TDCT", ddlChinhtri.Text); SVDataSource.InsertParameters.Add("GC", txtGhichu.Text); SVDataSource.Insert(); } Sửa thông tin sinh viên protected void btnCapnhat_Click(object sender, EventArgs e) { SVDataSource.UpdateParameters.Add("MSV", txtMaSV.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("ML", ddlLop.SelectedValue); SVDataSource.UpdateParameters.Add("MK", ddlKhoa.SelectedValue); SVDataSource.UpdateParameters.Add("HSV", txtHovaten.Text.Substring(0, txtHovaten.Text.LastIndexOf(" ") - 1)); SVDataSource.UpdateParameters.Add("TSV", txtHovaten.Text.Substring(txtHovaten.Text.LastIndexOf(" "), txtHovaten.Text.Length - txtHovaten.Text.LastIndexOf(" "))); SVDataSource.UpdateParameters.Add("GT", rbtnGioitinh.SelectedValue); SVDataSource.UpdateParameters.Add("NS", ddlThang.Text + "/" + ddlNgay.Text + "/" + ddlNam.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("HK", txtHokhau.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("DC", txtDiachi.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("DT", txtDienthoai.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("TDCT", ddlChinhtri.Text); SVDataSource.UpdateParameters.Add("GC", txtGhichu.Text); SVDataSource.Update(); } Xóa thông tin sinh viênprotected void DSSV_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { Label lblMSV = (Label)DSSV.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaSV"); SVDataSource.DeleteParameters.Add("MSV", lblMSV.Text); SVDataSource.Delete()} 6. Trang dsDiem.aspx a. Giao diện b. Danh sách các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú Dropdownlist ddlHocKy Danh sách học kỳ Dropdownlist ddlKhoa Danh sách các khoa Dropdownlist ddlLop Danh sách các lớp Dropdownlist ddlSinhvien Danh sách sinh viên Dropdownlist ddlMonhoc Danh sách môn học TextBox txtDiem Điểm số của sinh viên TextBox txtGhichu Ghi chú Button btnSave Thêm điểm của sinh viên c. Các xử lý dữ liệu Thêm điểm sinh viên vào danh sách điểm protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { DiemDataSource.InsertParameters.Add("MSV", ddlSinhvien.SelectedValue); DiemDataSource.InsertParameters.Add("MM", ddlMonhoc.SelectedValue); DiemDataSource.InsertParameters.Add("D", txtDiem.Text); DiemDataSource.InsertParameters.Add("GC", txtGhichu.Text); DiemDataSource.Insert(); } Sửa thông tin điểm của sinh viên protected void DanhSachDiem_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e) { TextBox diem = (TextBox)DanhSachDiem.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtDiemEdit"); DiemDataSource.UpdateParameters.Add("D", diem.Text); TextBox gchu = (TextBox)DanhSachDiem.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtGhichuEdit"); DiemDataSource.UpdateParameters.Add("GC", gchu.Text); Label Msv= (Label) DanhSachDiem.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaSV"); DiemDataSource.UpdateParameters.Add("MSV", Msv.Text); DiemDataSource.UpdateParameters.Add("MM", ddlMonhocFilter.SelectedValue); DiemDataSource.Update(); } Xóa thông tin về điểm của Sinhh viên protected void DanhSachDiem_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { Label Msv = (Label)DanhSachDiem.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMaSV"); DiemDataSource.DeleteParameters.Add("MSV", Msv.Text); DiemDataSource.DeleteParameters.Add("MM", ddlMonhocFilter.SelectedValue); txtGhichu.Text = ddlMonhocFilter.SelectedValue; DiemDataSource.Delete(); } 7. Trang timkiem.aspx a. Giao diện b. Các điều khiển Loại điều khiển Tên điều khiển Ghi chú TextBox txtMaSinhvien Mã sinh viên muốn tìm TextBox txtTenSinhvien Tên sinh viên muốn tìm TextBox txtQuequan Quê quán sinh viên muốn tìm Button btnTimSV Tìm sinh viên Gridview dsSinhvien Danh sách sinh viên c. Xử lý tìm kiếm protected void btnTimSV_Click(object sender, EventArgs e) { if (txtMaSinhvien.Text.Trim() != "") { strSQL = "SELECT [MaSinhvien], [Hosinhvien] + [Tensinhvien] as Hovaten, Case [Gioitinh] when 1 then 'Nam' else N'Nữ' end as Gioitinh, [Ngaysinh], [TenLop] FROM tblSINHVIEN inner join tblLop on tblSinhvien.Malop = tblLop.MaLop WHERE Masinhvien = '" + txtMaSinhvien.Text.Trim() + "'"; } else if (txtTenSinhvien.Text.Trim() != "") { strSQL = "SELECT [MaSinhvien], [Hosinhvien] + [Tensinhvien] as Hovaten , Case [Gioitinh] when 1 then 'Nam' else N'Nữ' end as Gioitinh, [Ngaysinh],[TenLop] FROM tblSINHVIEN inner join tblLop on tblSinhvien.Malop = tblLop.MaLop WHERE Tensinhvien Like N'%" + txtTenSinhvien.Text.Trim() + "%' or Hosinhvien Like N'%" + txtTenSinhvien.Text + "%' or Hosinhvien + tenSinhvien like N'" + txtTenSinhvien.Text + "' order by TenSinhvien"; } else if (txtQuequan.Text.Trim() != "") { strSQL = "SELECT [MaSinhvien], [Hosinhvien] + [Tensinhvien] as Hovaten, Case [Gioitinh] when 1 then 'Nam' else N'Nữ' end as Gioitinh, [Ngaysinh],[TenLop] FROM tblSINHVIEN inner

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaocaothuctap.doc
Tài liệu liên quan