Đề tài Xây dựng ứng dụng quản lý việc khám và điều trị bệnh nhân của bác sĩ chuyên khoa

LỜI NÓI ĐẦU 1

 

PHẦN I PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

 

CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU 3

 

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 6

I. Xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu (DFD). 6

II. Xây dựng sơ đồ thực thể kết hợp (ERD). 11

III. Xây dựng sơ đồ quan hệ dữ liệu. 13

IV. Các thực thể dữ liệu phụ phục vụ cho ứng dụng. 17

V. Cài đặt CSDL trong MS Access. 18

 

PHẦN II GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 19

CSDL TRONG WINDOWS.

 

 CHƯƠNG 1 Microsoft Visual Basic 6.0 và CSDL 20

I. Microsoft Visual Basic 6.0 20

II. Lựa chọn hệ quản trị CSDL MS Access và MS SQL Server. 22

 

CHƯƠNG 2 Các công cụ hỗ trợ khác. 23

I. Crystal Report 8.5. 23

II. InstallShield Professional. 29

 

doc5 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng quản lý việc khám và điều trị bệnh nhân của bác sĩ chuyên khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần III : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG. Các lưu đồ thuật giải trong ứng dụng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLuuDo1.doc
 • rarChuongTrinh.rar
 • rarPictures.rar
 • docLuuDo2.doc
 • docDFD.doc
 • docGiaoDien.doc
 • docCongCu2.doc
 • docERD.doc
 • docQuanHeDuLieu.doc
 • docCongCu1.doc
 • docHienTrang.doc
 • docTONGKET.doc
 • docNhanXet.doc
 • docThanhPhan.doc
 • docLoiNoiDau.doc
 • docMucLuc.doc
 • docBia.doc