Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Lịch sử - Nghệ An

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM:

Câu 3 (4,0 điểm).

Tóm tắt quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1924. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4 (3,0 điểm).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936 đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng như thế nào?

Câu 5 (5,0 điểm).

Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn khởi nghĩa từng phần? Trình bày bối cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của văn kiện đó.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3480 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Lịch sử - Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - BẢNG B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI: Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Câu 2 (4,0 điểm). Nêu những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ những năm 70 của thế kỉ XX. Xu thế đó tác động tới khu vực Đông Nam Á như thế nào? II. LỊCH SỬ VIỆT NAM: Câu 3 (4,0 điểm). Tóm tắt quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1924. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Câu 4 (3,0 điểm). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936 đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng như thế nào? Câu 5 (5,0 điểm). Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn khởi nghĩa từng phần? Trình bày bối cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của văn kiện đó. - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh:........................................................................... Số báo danh:..........................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe Su B chinh thuc.doc
  • docDap an su A.doc
  • docdap an su BT.doc
  • docDap an suB.doc
  • docDe Su A chinh thuc.doc
  • docDe Su BT THPT chinh thuc.doc
Tài liệu liên quan