Đề thi cuối học kì I năm học 2017 - 2018 lớp 4 môn: Toán

Câu 5: Số đo nào là đúng 5km300m= m

a/ 53m c/ 530m

b/ 5300m d/ 53000m

Câu 6: Số đo nào dưới đây là đúng 2m25dm2= .dm2

a/ 25dm2 c/ 2005dm2

b/ 205dm2 d/ 2050dm2

Câu 7: Số đo nào là đúng 2kg30g= g

a/ 203g c/ 2030g

b/ 230g d/ 23g

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a/ 432678 + 248150 c/ 576 X 34

b/ 643279 - 327097 d/ 7560 : 36

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối học kì I năm học 2017 - 2018 lớp 4 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 4C MÔN: TOÁN Hãy khoanh vào chữ cái trước ý mà em cho là đúng nhất. Câu 1: Hai trăm ba mươi bốn nghìn, năm trăm sáu mươi bảy được viết là. a/ 234,657 c/ 243,671 b/ 234,567 d/ 342,657 Câu 2: Trong các số sau: 350689 ; 325134 ; 325431 ; 319799 số nào là số lớn nhất. a/ 350689 c/ 325431 b/ 325134 d/ 319799 Câu 3: Trong các số sau số nào chia hết cho 5 a/ 25354 ; 42678 c/ 364768 ; 439204 b/ 41670 ; 362455 d/ 961450 ; 821347 Câu 4: Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. a/ 365423 ; 356789 ; 390921 ; 1203121 b/ 356789 ; 365423 ; 390921 ; 1203101 c/ 1203101 ; 390921 ; 365423 ; 356789 d/ 356789 ; 390921 ; 365789 ; 1203101 Câu 5: Số đo nào là đúng 5km300m= m a/ 53m c/ 530m b/ 5300m d/ 53000m Câu 6: Số đo nào dưới đây là đúng 2m25dm2= ..dm2 a/ 25dm2 c/ 2005dm2 b/ 205dm2 d/ 2050dm2 Câu 7: Số đo nào là đúng 2kg30g= g a/ 203g c/ 2030g b/ 230g d/ 23g Câu 8: Đặt tính rồi tính a/ 432678 + 248150 c/ 576 X 34 b/ 643279 - 327097 d/ 7560 : 36 Câu 9: Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm ít hơn phân xưởng thứ hai 200 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm? Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất 25 x 965 x 4 Đáp án Câu 1: b (0,5đ) Câu 5: b (0,5đ) Câu 2: a (1đ) Câu 6: b (0,5đ) Câu 3: b (1đ) Câu 7: c (0,5đ) Câu 4: b (1đ) Câu 8: Mỗi phép tính đúng (0,5đ) a/ 680828 c/ 19584 b/ 316182 d/ 210 Câu 9: (2đ) Giải Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là (0,25đ) (1200 – 200) : 2 = 500 (Sản phẩm) (0,25đ) Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là (0,25đ) 500 + 200 = 700 (Sản phẩm) (0,25đ) Đáp số: 500 sản phẩm 700 sản phẩm (0,5đ) Câu 10: (1đ) 25 x 965 x 4 = 25 x 4 x 965 = 100 x 965 = 96500 * Tính đúng không thuận tiện (0,5đ)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan