Đề thi học sinh giỏi thành phố môn sinh học 12 - Kèm đáp án chi tiết

Câu II. 2,5 điểm

1.Về quá trình tổng hợp prôtêin. Hãy cho biết:

a.Các thành phần tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin?

b.Nêu sự khác nhau giữa quá trình giải mã di truyền ở bộ ba mã mở đầu và bộ ba mã kéo dài (các bộ ba mã kế tiếp) trên phân tử mARN?

2. Prôtêin bình thường có 140 axit amin bị đột biến do axit amin thứ 50 bị thay thế bằng một axit amin khác. Gen tương ứng có khối lượng bao nhiêu? Loại đột biến gen nào phát sinh ra prôtêin đột biến trên?

 

Câu III. 2,5 điểm

1. Vì sao trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ các ion K+ từ trong dịch bào ra ngoài mô nhưng không thể đi xa khỏi màng? Vì sao K+ đi ra được mà Na+ lại không đi vào theo građien nồng độ để cân bằng ion?

2. Tim hoạt động theo những quy luật nào?

3. Cho biết các tập tính sau đây thuộc loại nào?

a. Nhện giăng tơ. d. Dơi định hướng trong đêm tối

b. Gấu học đi ôtô e. Sư tử con học vồ mồi

c. Cóc rình mồi f. Chuột nghe tiếng mèo kêu bỏ chạy.

 

 

 

Câu IV. 2,5 điểm

1. Một cây có kiểu gen AaBbCcDd tự thụ phấn. Nếu giảm phân và thụ tinh xẩy ra bình thường thì bộ NST ở tế bào nào dưới đây của cây con là đúng?

a. tế bào rễ = AaBbCCdd.

b. tế bào lá = aBcD khi các gen đã cho liên kết hoàn toàn.

c. nhân cực ở noãn = AABbCCDd.

d. nhân sinh sản đực = AaBbCcDd.

2. Trong một quần thể lúa, số cây lùn do đột biến là 5.10-3, số cây có hạt mảy do đột biến là 2.10-4. Cây lúa vừa lùn vừa có hạt mảy chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Nếu thực tế không tìm thấy tỉ lệ như trên, bạn giải thích sự khác nhau đó như thế nào?

3. ở một loài chim hoàng yến đã quan sát được 3 kết quả như sau:

- mẹ lông vàng x bố lông vàng 100% lông vàng.

- mẹ lông vàng x bố lông xanh 100% lông xanh.

- mẹ lông xanh x bố lông vàng tất cả con cái vàng 50% +tất cả con đực xanh 50%

Giải thích kết quả trên?

 

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi học sinh giỏi thành phố môn sinh học 12 - Kèm đáp án chi tiết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi học sinh giỏi môn sinh học - kèm đáp án chi tiết.doc
Tài liệu liên quan