Đề thi khảo sát chất lượng kỳ I môn vật lý 10

a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Niutơn.

b) Cho vật m1 đến va chạm với vật m2 . So sánh lực tương tác giữa hai vật với nhau về phương chiều, độ lớn. Biết m2 = 2m1.

 

doc6 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 3979 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng kỳ I môn vật lý 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ VẬT LÝ -KTCN **********&********** ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ I – MÔN VẬT LÍ 10 NĂM 2011-2012 (Thời gian làm bài: 45 phút) Mã đề: 001 Họ tên thí sinh :……………………………………………………Số báo danh :………… Bài 1: a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Niutơn. b) Cho vật m1 đến va chạm với vật m2 . So sánh lực tương tác giữa hai vật với nhau về phương chiều, độ lớn. Biết m1 = 2m2. Bài 2: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo trục Ox. Tại thời điểm t = 0 vật xuất phát từ O với vận tốc ban đầu bằng không, sau 5 giây chất điểm đạt vận tốc 10 m/s. Tính gia tốc của chất điểm. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 4s và tốc độ trung bình sau 4 giây. Tính quãng đường mà chất điểm đi được khi nó đạt vận tốc 10 m/s tính từ thời điểm t =0. m Hình 1a Bài 3: Một chất điểm có khối lượng m = 2 kg, đặt trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng lên chất điểm lực . Hệ số ma sát giữa chất điểm và mặt sàn là . Lấy g = 10 m/s2. a) Khi lực có phương nằm ngang (như hình 1a ) và có độ lớn 10 N . + Biểu diễn các lực tác dụng lên chất điểm. m Hình 1b + Tính gia tốc của chất điểm. b) Khi lực có phương hợp với ngang góc = 300. (như hình 1b ) và có độ lớn 12N. Tính gia tốc của vật. c) Khi góc thay đổi (góclà góc nhọn), lực có độ lớn 12 N. Hỏi góc là bao nhiêu thì có thể kéo được vật có khối lượng lớn nhất? Khối lượng lớn nhất đó là bao nhiêu? - Hết- Lưu ý: - Học sinh các lớp từ 10A5 đến 10A12 không phải làm câu c) của Bài 3. - Học sinh phải ghi mã đề vào đầu tờ bài làm trước khi làm bài. Mã đề: 001 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL KÌ I. NĂM HỌC: 2011 -2012 MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 10 - TỪ 10A1 ĐẾN 10A4 ---------------------------------------------- BÀI NỘI DUNG ĐIỂM Bài 1 ( 2đ) a) Học sinh phát biểu và viết biểu thức đúng. b) Học sinh nêu được: cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 1 1 Bài 2 ( 3đ) a) + Gia tốc của chất điểm b) + Vận tốc của chất điểm tại t = 4s: + Tốc độ trung bình sau bình sau 4 giây: c) + Quãng đường mà chất điểm đi được từ t = 0 đến khi đạt vận tốc 10 m/s là: 1 0,5 0,5 1 Bài 3 (5đ) 1. 2. a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. b)+ Phương trình động lực học của vật m: Chiếu lên trục Ox theo hướng chuyển động ta được : Ta có: 1 1 1,5 3. + Từ phương trình động lực học ta có: + Điều kiện để mmax là (cos+sin)max và (g + a)min a = 0. Vì là góc nhọn. Theo bất đẳng thức Bunhiacốpki ta có: 4,18 (kg) khi đó 1,5 Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa. Mã đề: 001 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL KÌ I. NĂM HỌC: 2011 -2012 MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 10 TỪ 10A5 ĐẾN 10A12 ---------------------------------------------- BÀI NỘI DUNG ĐIỂM Bài 1 ( 3đ) a) Học sinh phát biểu và viết biểu thức đúng. b) Học sinh nêu được: cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 2 1 Bài 2 ( 3đ) a) + Gia tốc của chất điểm ................................... b) + Vận tốc của chất điểm tại t = 4s: + Tốc độ trung bình sau bình sau 4 giây: c) + Quãng đường mà chất điểm đi được từ t = 0 đến khi đạt vận tốc 10 m/s là: 1 1 1 Bài 3 ( 4đ ) 1. 2. a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. b)+ Phương trình động lực học của vật m: Chiếu lên trục Ox theo hướng chuyển động ta được : Ta có: 1 1 2 Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa. TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ VẬT LÝ -KTCN **********&********** ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ I – MÔN VẬT LÍ 10 NĂM 2011-2012 (Thời gian làm bài: 45 phút) Mã đề: 002 Họ tên thí sinh :……………………………………………………Số báo danh :………… Bài 1: a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Niutơn. b) Cho vật m1 đến va chạm với vật m2 . So sánh lực tương tác giữa hai vật với nhau về phương chiều, độ lớn. Biết m2 = 2m1. Bài 2: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo trục Ox. Tại thời điểm t = 0 vật xuất phát từ O với vận tốc ban đầu bằng không, sau 5 giây chất điểm đạt vận tốc 5 m/s. Tính gia tốc của chất điểm. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 4s và tốc độ trung bình sau 4 giây. Tính quãng đường mà chất điểm đi được khi nó đạt vận tốc 6 m/s tính từ thời điểm t =0. m Hình 1a Bài 3: Một chất điểm có khối lượng m = 4 kg, đặt trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng lên chất điểm lực . Hệ số ma sát giữa chất điểm và mặt sàn là 5. Lấy g = 10 m/s2. a) Khi lực có phương nằm ngang (như hình 1a ) và có độ lớn 20 N . +) Biểu diễn các lực tác dụng lên chất điểm. m Hình 1b +) Tính gia tốc của chất điểm. b) Khi lực có phương hợp với ngang góc = 300. (như hình 1b ) và có độ lớn 16N . Tính gia tốc của vật. c) Khi góc thay đổi (góclà góc nhọn), lực có độ lớn 16 N. Hỏi góc là bao nhiêu thì có thể kéo được vật có khối lượng lớn nhất? Khối lượng lớn nhất đó là bao nhiêu? - Hết- Lưu ý: - Học sinh các lớp từ 10A5 đến 10A12 không phải làm câu c) của Bài 3. - Học sinh phải ghi mã đề vào đầu tờ bài làm trước khi làm bài. Mã đề: 002 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL KÌ I. NĂM HỌC: 2011 -2012 MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 10 - TỪ 10A1 ĐẾN 10A4 ---------------------------------------------- BÀI NỘI DUNG ĐIỂM Bài 1 ( 2đ) a) Học sinh phát biểu và viết biểu thức đúng. b) Học sinh nêu được: cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 1 1 Bài 2 ( 3đ) a) + Gia tốc của chất điểm b) + Vận tốc của chất điểm tại t = 4s: + Tốc độ trung bình sau bình sau 4 giây: c) + Quãng đường mà chất điểm đi được từ t = 0 đến khi đạt vận tốc 12 m/s là: 1 0,5 0,5 1 Bài 3 (5đ) 1. 2. a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. b)+ Phương trình động lực học của vật m: Chiếu lên trục Ox theo hướng chuyển động ta được : Ta có: 1 1 1,5 3. + Từ phương trình động lực học ta có: + Điều kiện để mmax là (cos+sin)max và (g + a)min a = 0. Vì là góc nhọn. Theo bất đẳng thức Bunhiacốpki ta có: khi đó 1,5 Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa. Mã đề: 002 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KSCL KÌ I. NĂM HỌC: 2011 -2012 MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 10 - TỪ 10A5 ĐẾN 10A12 ---------------------------------------------- BÀI NỘI DUNG ĐIỂM Bài 1 ( 3đ) a) Học sinh phát biểu và viết biểu thức đúng. b) Học sinh nêu được: cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 2 1 Bài 2 ( 3đ) a) + Gia tốc của chất điểm b) + Vận tốc của chất điểm tại t = 4s: + Tốc độ trung bình sau bình sau 4 giây: c) + Quãng đường mà chất điểm đi được từ t = 0 đến khi đạt vận tốc 12 m/s là: 1 1 1 Bài 3 (4đ) 1. 2. a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. b)+ Phương trình động lực học của vật m: Chiếu lên trục Ox theo hướng chuyển động ta được : Ta có: 1 1 2 Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi hk I vật lý 10- THPT MINH KHAI.doc
Tài liệu liên quan