Đề thi Olympic hóa học Việt Nam, quốc tế, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

(Bản scan)

một học sinh điều chế dung dịch bão hòa magie hydroxit trong nước tinh khiết tại 25 độ C. Trị số pH của dung dịch bão hòa đó được tính  bằng 10,5.

a, Dùng kết quả này để tính độ tan của magie hydroxit trong nước. Phải tính độ tan theo mol.L^-1 cũng như g/100mL

b, Hãy tính tích số tan của magie hydroxit

c, Hãy tính độ tan của magie hydroxit trong dung dịch NaOH 0,010M tại 25 độ C

Khấy trộn một hỗn hợp gồm 10g Mg(OH)2 và 100mL dung dịch HCL 0.100 M bằng máy khuấy từ tính trong một thời gian tại 25 độ C

d, Hãy tính pH của pha lỏng khi hệ thống đạt cân bằng

pdf58 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 6279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi Olympic hóa học Việt Nam, quốc tế, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfolympic-hoa-hoc-sinh-vien-viet-nam-2005.pdf
Tài liệu liên quan