Đồ án Chế tạo máy Càng gạt

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 2: Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 3: Chọn phương pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 4: Lập thứ tự các nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 5: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.

Chương 6: Tính chế độ cắt cho một nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 7: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. .

Chương 8: Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 6560 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chế tạo máy Càng gạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án Chế tạo máy Càng gạt (có hình CAD) -HUI.doc
  • rarbản vẽ.rar
Tài liệu liên quan