Đồ án Chung cư An Dương Vương (Lào Cai)

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN 1: KIẾN TRÚC . Trang 1

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH . Trang 2

2. KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ . Trang 2

3. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC . Trang 2

3.1. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG . Trang 2

3.2. HÌNH KHỐI . Trang 3

3.3. MẶT ĐỨNG . Trang 3

3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG . Trang 3

4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT . Trang 3

4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN . Trang 3

4.2. HỆ THỐNG NƯỚC . Trang 4

4.3. THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG . Trang 4

4.4. PHÒNG CHÁY THOÁT HIỂM . Trang 4

4.5. CHỐNG SÉT . Trang 4

4.6. HỆ THỐNG THOÁT RÁC . Trang 4

PHẦN 2: KẾT CẤU . Trang 9

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG .

. Trang 10

1.1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU . Trang 10

1.2. HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH . Trang 10

1.2.1. THEO PHƯƠNG NGANG . Trang 10

1.2.2. THEO PHƯƠNG ĐỨNG . Trang 11

1.3. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT . Trang 11

1.4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG . Trang 11

1.4.1. SƠ ĐỒ TÍNH . Trang 11

1.4.2. TẢI TRỌNG . Trang 11

1.4.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU . Trang 12

CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU . Trang 13

2.1. HỆ KẾT CẤU SÀN:. Trang 13

2.1.1. HỆ SÀN SƯỜN . Trang 13

2.1.2. HỆ SÀN Ô CỜ . Trang 13

2.1.3. SÀN KHÔNG DẦM (KHÔNG CÓ MŨ CỘT) . Trang 13

2.1.4. SÀN KHÔNG DẦM ỨNG LỰC TRƯỚC . Trang 14

2.1.5. KẾT LUẬN . Trang 15

2.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH . Trang 15

2.3. VẬT LIỆU . Trang 15

2.4. SƠ BỘ BỐ TRÍ CỘT VÁCH VÀ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN . Trang 16

2.4.1. CHỌN CHIỀU DÀY SÀN . Trang 16

2.4.2. CHỌN TIẾT DIỆN DẦM . Trang 17

2.4.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT . Trang 17

2.4.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH THANG MÁY, SÀN CẦU THANG

. Trang 26

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH . Trang 27

3.1. TĨNH TẢI . Trang 27

3.1.1. SÀN VĂN PHÒNG-CĂN HỘ-HÀNH LANG - BAN CÔNG

. Trang 28

3.1.2. SÀN PHÒNG HỌP, SIÊU THỊ . Trang 28

3.1.3. SÀN VỆ SINH . Trang 29

3.1.4. SÀN MÁI SÂN THƯỢNG . Trang 29

3.2. HOẠT TẢI . Trang 32

3.3. TỔNG TẢI TÁC DỤNG LÊN CÁC Ô BẢN . Trang 33

3.3.1. ĐỐI VỚI BẢN KÊ . Trang 33

3.3.2. ĐỐI VỚI BẢN DẦM . Trang 33

3.3.3. SƠ ĐỒ TÍNH . Trang 33

3.4. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN CHO TỪNG Ô BẢN SÀN . Trang 34

3.4.1. SÀN BẢN KÊ BỐN CẠNH . Trang 34

3.4.2. SÀN BẢN DẦM . Trang 35

3.4.2.1. ĐỐI VỚI NHỮNG BẢN CÔNG SON CÓ SƠ ĐỒ TÍNH .

. Trang 35

3.4.2.2. ĐỐI VỚI NHỮNG BẢN 3 ĐẦU NGÀM 1ĐẦU TỰA ĐƠN CÓ

SƠ ĐỒ TÍNH . Trang 35

3.4.2.3. ĐỐI VỚI NHỮNG BẢN NGÀM 4 CẠNH . Trang 36

3.4.2.4. ĐỐI VỚI BẢN 1 NGÀM 3 KHỚP . Trang 36

3.5. TÍNH CỐT THÉP . Trang 37

3.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG SÀN . Trang 44

3.6.1. TÍNH ĐỘ VÕNG f1 DO TOÀN BỘ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NGẮN

HẠN . Trang 47

3.6.2. TÍNH ĐỘ VÕNG f2 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG NGẮN

HẠN . Trang 49

3.6.3. TÍNH ĐỘ VÕNG f3 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG DÀI

HẠN . Trang 50

3.7. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG XUYÊN THỦNG CỦA SÀN

. Trang 51

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG . Trang 53

4.1. KIẾN TRÚC . Trang 53

4.2. THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH . Trang 53

4.2.1. PHƯƠNG ÁN CHỊU LỰC . Trang 53

4.2.2. TẢI TRỌNG . Trang 54

4.2.2.1. TẢI TRỌNG TRÊN BẢN THANG (q1) . Trang 54

4.2.2.2. TẢI TRỌNG TRÊN BẢNCHIẾU NGHỈ (q2) . Trang 55

4.2.3. TÍNH TOÁN BẢN THANG . Trang 56

4.2.3.1. SƠ ĐỒ TÍNH . Trang 56

4.2.3.2. TÍNH TOÁN THÉP CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH . Trang 58

4.2.3.3. TÍNH TOÁN DẦM THANG (DẦM CHIẾU NGHỈ) . Trang 59

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KẾT CẤU HỒ NƯỚC MÁI . Trang 64

5.1. KIẾN TRÚC. Trang 64

5.2. LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN . Trang 64

5.2.1. KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN . Trang 64

5.2.2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG . Trang 65

5.2.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO TỪNG CẤU KIỆN . Trang 65

5.2.3.1. TÍNH TOÁN NẮP BỂ . Trang 65

5.2.3.2. TÍNH TOÁN BẢN THÀNH . Trang 69

5.2.3.3. TÍNH TOÁN SÀN ĐÁY BỂ NƯỚC . Trang 72

5.2.3.4. TÍNH TOÁN DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY HỒ NƯỚC . Trang 75

5.2.3.5. TÍNH TOÁN CỘT HỒ NƯỚC . Trang 83

5.2.3.6. KIỂM TRA NỨT BẢN THÀNH VÀ BẢN ĐÁY . Trang 84

CHƯƠNG 6. ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH . Trang 88

6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: . Trang 88

6.2. TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG: . Trang 89

6.3. KHỐI LƯỢNG VÀ TÂM KHỐI LƯỢNG TỪNG TẦNG . Trang 92

6.4. CHU KỲ DAO ĐỘNG RIÊNG VÀ TỶ SỐ KHỐI LƯỢNG THAM GIA .

. Trang 93

6.5. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH Trang 94

6.5.1. THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ . Trang 94

6.5.2. THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ . Trang 96

CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 6

. Trang 106

7.1. MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH . Trang 106

7.2. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI . Trang 107

7.3. CẤU TRÚC TỔ HỢP . Trang 107

7.4. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP DẦM KHUNG TRỤC 6 . Trang 109

7.4.1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ

NHẬT (CỐT ĐƠN) . Trang 110

7.4.2. TÍNH TOÁN DẦM CỤ THỂ B30 . Trang 113

7.4.3. BẢNG TÍNH THÉP DẦM B30, B12 . Trang 120

7.5. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP CỘTKHUNG TRỤC 6 . Trang 133

7.5.1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CỘT . Trang 134

7.5.1.1. VẬT LIỆU . Trang 134

7.5.1.2. TÍNH TOÁN . Trang 134

7.5.2. TÍNH TOÁN CỘT CỤ THỂ . Trang 137

7.5.3. BẢNG TÍNH THÉP CỘT KHUNG TRỤC 6 . Trang 141

7.6. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH: (TÍNH TOÁN THEO

TRẠNG THÁI GIỚI HẠN 2) . Trang 217

7.6.1. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG. Trang 217

7.6.2. KIỂM TRA CHỐNG LẬT . Trang 218

CHƯƠNG 8. TÍNH TOÁN MÓNG CHO KHUNG TRỤC 6

8.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH . Trang 219

8.2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH . Trang 219

8.2.1. ĐỊA TẦNG . Trang 219

8.2.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT . Trang 220

8.2.3. LỰA CHỌN MẶT CẮT ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH MÓNG . Trang 221

8.2.4. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN . Trang 221

8.3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG . Trang 221

8.4. CƠ SỞ TÍNH TOÁN . Trang 222

8.4.1. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN . Trang 222

8.4.2. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG TÍNH TOÁN . Trang 222

8.5. PHƯƠNG ÁN 1: CỌC BTCT ĐÚC SẴN . Trang 23

THIẾT KẾ MÓNG M2; M7; M8 (DƯỚI CỘT C4; C9; C14)

8.5.1. TẢI TRỌNG . Trang 223

8.5.1.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN . Trang 223

8.5.1.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN . Trang 225

8.5.2. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ CÁC KÍCH THƯỚC

. Trang 226

8.5.3. CẤU TẠO CỌC . Trang 228

8.5.3.1. VẬT LIỆU . Trang 228

8.5.3.2. KÍCH THƯỚC CỌC . Trang 228

8.5.4. SỨC CHỊU TẢI CỌC . Trang 229

8.5.4.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC . Trang 229

8.5.4.2. THEO CHỈ TIÊU CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN . Trang 230

8.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC . Trang 237

8.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC . Trang 240

8.5.6.1. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M2

. Trang 241

8.5.6.2. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M8

. Trang 242

8.5.6.3. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M7

. Trang 244

8.5.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN (TÍNH TOÁN THEO TTGH II)

. Trang 246

8.5.7.1. KIỂM TRA MÓNG M (bxh=2500x3000) . Trang 247

8.5.7.2. KIỂM TRA MÓNG M8 (bxh=2500x4000) . Trang 249

8.5.7.3. KIỂM TRA MÓNG M7(bxh=3000x4000) . Trang 251

8.5.8. KIỂM TRA LÚN MÓNG CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH II)

. Trang 252

8.5.8.1. KIỂM TRA LÚN MÓNG M2 . Trang 253

8.5.8.2. KIỂM TRA LÚN MÓNG M7 . Trang 256

8.5.8.3. KIỂM TRA LÚN MÓNG M8 . Trang 257

8.5.8.4. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG .

. Trang 260

8.5.9. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH I)

. Trang 260

8.5.9.1.VẬT LIỆU . Trang 260

8.5.9.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG . Trang 260

8.5.9.3. TÍNH TOÁN THÉP CHO ĐÀI MÓNG . Trang 261

8.5.10. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ CẨU

LẮP

. Trang 267

8.6. PHƯƠNG ÁN 2: CỌC KHOAN NHỒI . Trang 269

THIẾT KẾ MÓNG M2; M7 ;M8 (DƯỚI CỘT C4; C9; C14)

8.6.1. CẤU TẠO CỌC . Trang 269

8.6.1.1. VẬT LIỆU . Trang 269

8.6.1.2. KÍCH THƯỚC CỌC . Trang 269

8.6.2. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . Trang 270

8.6.2.1. THEO CƯỜNG ĐỘ VẬT LIỆU . Trang 270

8.6.2.2. HEO CHỈ TIÊU CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN . Trang 271

8.6.3. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC . Trang 277

8.6.4. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC . Trang 281

8.6.4.1. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M2 .

. Trang 241

8.6.4.2. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M8

. Trang 283

8.6.4.3. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M7

. Trang 284

8.6.5. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN (TÍNH TOÁN THEO TTGH II)

. Trang 286

8.6.5.1. KIỂM TRA MÓNG M2 (bxh=2800x2800) . Trang 287

8.6.5.2. KIỂM TRA MÓNG M8 (bxh=3000x4000) . Trang 289

8.6.5.3. KIỂM TRA MÓNG M7 (bxh=2800x4600) . Trang 290

8.6.6. KIỂM TRA LÚN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (TÍNH TOÁN THEO

TTGH II) . Trang 291

8.6.6.1. KIỂM TRA LÚN MÓNG M2 . Trang 292

8.6.6.2. KIỂM TRA LÚN MÓNG M7 . Trang 294

8.6.6.3. KIỂM TRA LÚN MÓNG M8 . Trang 296

8.6.6.4. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG

. Trang 298

8.6.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH I)

. Trang 298

8.6.7.1. VẬT LIỆU . Trang 298

8.6.7.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG . Trang 298

8.6.7.3. TÍNH TOÁN THÉP CHO ĐÀI MÓNG . Trang 301

8.6.8. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG . Trang 304

8.6.8.1. TỔNG HỢP VẬT LIỆU . Trang 304

8.6.8.2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT . Trang 305

8.6.8.3. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG . Trang 305

8.6.8.4. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ . Trang 305

8.6.8.5. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC . Trang 306

8.6.8.6. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG . Trang 306

PHẦN 3: THI CÔNG . Trang 307

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH . Trang 308

1.1. VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . Trang 308

1.2. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH . Trang 308

1.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH . Trang 308

1.3.1. KIẾN TRÚC . Trang 308

1.3.2. KẾT CẤU . Trang 308

1.3.3. NỀN MÓNG . Trang 309

1.4. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG . Trang 309

1.4.1. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ . Trang 309

1.4.2. MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG . Trang 309

1.4.3. NGUỒN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG . Trang 310

1.4.4. NGUỒN NƯỚC THI CÔNG . Trang 310

1.4.5. NGUỒN ĐIỆN THI CÔNG . Trang 310

1.4.6. GIAO THÔNG TỚI CÔNG TRÌNH . Trang 310

1.4.7. THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG . Trang 310

1.5. NHẬN XÉT . Trang 311

CHƯƠNG 2. THI CÔNG ÉP CỌC . Trang 312

2.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM . Trang 312

2.2. CHỌN PHƯƠNG ÁN ÉP CỌC . Trang 312

2.3. TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC . Trang 312

2.4. CHỌN MÁY ÉP CỌC . Trang 314

2.5. CHỌN CẨU PHỤC VỤ MÁY ÉP . Trang 315

2.6. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỌC ÉP . Trang 317

2.6.1. CÁC BƯỚC THI CÔNG CỌC ÉP . Trang 317

2.6.2. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ÉP CỌC .

. Trang 318

2.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG ÉP CỌC . Trang 324

CHƯƠNG 3. THI CÔNG ÉP CỪ THÉP VÀ ĐÀO ĐẤT . Trang 325

3.1. THI CÔNG TƯỜNG VÂY . Trang 325

3.1.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN . Trang 325

3.1.2. TÍNH TOÁN TƯỜNG CỪ THÉP LARSEN . Trang 325

3.1.3. CHỌN MÁY THI CÔNG CỪ . Trang 329

3.1.4. THI CÔNG ĐÓNG CỪ THÉP . Trang 329

3.2. ĐÀO VÀ THI CÔNG ĐẤT . Trang 331

3.2.1. ĐÀO ĐẤT . Trang 331

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG VÀ

ĐÀI MÓNG ĐIỂN HÌNH . Trang 335

4.1. ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG . Trang 335

4.2. ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG . Trang 336

4.2.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG . Trang 336

4.2.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP ĐÀI MÓNG . Trang 336

4.2.3. CÔNG TÁC CỐP PHA ĐÀI MÓNG . Trang 337

4.2.4. CHỌN MÁY THI CÔNG . Trang 340

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT, DẦM SÀN . Trang 345

5.1. NHIỆM VỤ . Trang 345

5.2. PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH .

. Trang 345

5.2.1. SO SÁNH PHƯƠNG ÁN . Trang 345

5.2.2. CHỌN PHƯƠNG ÁN . Trang 345

5.3. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CHO TẦNG ĐIỂN HÌNH

. Trang 346

5.4. CHỌN MÁY THI CÔNG . Trang 348

5.4.1. CHỌN CẦN TRỤC THÁP . Trang 348

5.4.2. CHỌN MÁY VẬN THĂNG . Trang 352

5.4.3. CHỌN MÁY BƠM BÊ TÔNG . Trang 353

5.4.4. XE TRỘN – VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG VÀ MÁY ĐẦM . Trang 354

5.5. CÔNG TÁC CỐP PHA . Trang 356

5.5.1. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA SÀN . Trang 356

5.5.2. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA DẦM (400x600) . Trang 358

5.5.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA CỘT . Trang 365

5.6. THI CÔNG DẦM, SÀN, CỘT . Trang 370

5.6.1. THI CÔNG DẦM SÀN . Trang 370

5.6.2. THI CÔNG CỘT . Trang 372

5.6.3. SỬA CHỮA NHỮNG KHUYẾT TẬT DO THI CÔNG BÊ TÔNG .

. Trang 373

CHƯƠNG 6. AN TOÀN LAO ĐỘNG . Trang 374

6.1. TỔNG QUAN . Trang 374

6.2. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG CỌC ÉP . Trang 374

6.3. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG HỐ MÓNG, TẦNG HẦM .

. Trang 374

6.4. ĐÀO ĐẤT BẰNG MÁY ĐÀO GẦU NGHỊCH . Trang 375

6.5. ĐÀO ĐẤT THỦ CÔNG . Trang 375

6.6. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BÊTÔNG . Trang 375

6.7. CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN . Trang 378

6.8. AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY . Trang 379

docx367 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3284 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chung cư An Dương Vương (Lào Cai), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTHUYET MINH - PVP Co.docx
  • rarBAN VE.rar
  • docxBIA.docx
  • docKY TEN.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docxMUC LUC PHU LUC.docx
  • pdfMUC LUC THUYET MINH.pdf
  • docxPHU LUC.docx
  • pdfTHUYET MINH - PVP Co.pdf