Đồ án Chung cư tái định cư thị trấn Thường Tín-Hà Nội

MụC LụC

Mục lục ML-1

Lời nói đầu LNĐ-1

Chương 1: Giới thiệu chung về công trình 1

1.1 Giới thiệu chung về công trình 1

1.1.1.Tên công trình 1

1.1.2.Giới thiệu chung 1

1.2. Điều kiên tự nhiên 1

1.2.1. Điều kiện kinh tế xã hội 1

1.2.2.Điều kiện tự nhiên 1

1.3. Các giải pháp kiến trúc của công trình 2

1.3.1.Giải pháp mặt bằng 2

1.3.2. Giải pháp mặt đứng 4

1.4. Các giảI pháp kỹ thuật cho công trình 4

1.4.1. Hệ thống điện 4

1.4.2.Hệ thống nước 4

1.4.3. Hệ thống giao thông nội bộ 5

1.4.4. Hệ thống thông gió chiếu sáng 5

1.4.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 5

Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu 6

2.1 Sơ bộ phương án kết cấu 6

2.1.1 Phân tích các dạng kết cấu khung 6

2.1.2.Phương án lựa chọn 6

2.1.3.Kích thước sơ bộ của kết cấu và vật liệu 9

2.2.Tải trọng tính toán 12

2.2.1.Tĩnh tải 12

2.2.2.Hoạt tải 17

2.2.3.Tải trọng gió 17

2.3.Tính toán nội lực công trình 20

Chương 3: Tính toán bản sàn 22

3.1 Số liệu tính toán 22

3.2 thiết kế ô sàn hành lang 22

3.2.1 Sơ đồ tính 22

3.2.2 Xác định nội lực 22

3.2.3 Tính toán cốt thép 23

3.3. Tính toán ô sàn phòng ở lớn 24

3.3.1 Xác định nhịp,sơ đồ tính toán 24

3.3.2 Xác định nộ lực 24

3.3.3 Tính toán cốt thép 25

3.4 Tính toán ô sàn vệ sinh 26

3.4.1 Xác định nhịp và sơ đồ tinh 26

3.4.2 Xác định nội lực 26

3.4.3 Tính toán cốt thép 27

Chương 4: Tính toán dầm 56

4.1 Cơ sở tính toán 56

4.1.1 Tính toán cốt dọc 56

4.1.1.1 Thông số thiết kế 56

4.1.1.2 Tiết diện chịu mômen âm 56

4.1.1.3 Tiết diện chịu mômen dương 57

4.1.2 Tính toán cốt đai 57

4.1.3 Thiết kế thép cho cấu kiện điển hình 58

4.1.3.1 Thông số tính toán 58

4.1.3.2 Thiết kế cốt dọc 59

4.1.3.3 Thiết kế cốt đai 61

4.1.4 Kết quả tính toán cho toàn bộ cấu kiện D-E khung trục 12 62

4.1.5 Kết quả tính toán cho toàn bộ cấu kiện B-C-D khung trục 12 63

Chương 5: Tính toán cột 64

5.1 Tính toán cột 64

5.1.1 Cơ sở tính toán 64

5.2 Tính toán thép cột điển hinh 65

5.2.1 Nội lực tính toán 65

5.2.2 Tính cốt thép dọc 66

5.2.3 Tính ví dụ cột trục E, nhịp 12 tầng 1 67

5.2 Tính toán cốt thép cho toàn cột khung trục 12 70

Chương 6: Tính toán cầu thang 72

6.1 Tính toán bản thang đợt 1 và đợt 3 72

6.1.1 Xác định kích thước sơ bộ 72

6.1.2 Xác định tải trọng tác dụng 73

6.1.3 Xác định nội lực 74

6.1.4 Tính toán thép cho bản thang đợt 1 và đợt 3 75

6.2 Tính toán bản thang đợt 76

6.2.1 Xác định tải trọng của bản thang đợt 2 76

6.2.2 Tính toán bản thang đợt 2 77

6.3 Tính dầm chiếu tới, chiếu nghỉ 78

6.3.1 Xác định sơ bộ kích thước 78

6.3.2 Xác định tải trọng tác dụng 78

Chương 7:Tính toán nền móng và tính toán tường vây 81

7.1 Cơ sở tính toán 81

7.1.1 Quy trình thiết kế móng 81

7.1.1.1 Tài liệu cho việc thiết kế nền móng công trình 81

7.1.1.2 Quy trình thiết kế móng cọc 81

7.1.2 Thiết kế móng cho cột trục D- khung trục 12 82

7.1.2.1 Thông số thiết kế 82

7.1.2.2 Vật liệu 84

7.1.2.3 Tải trọng dùng thiết kế móng 85

7.2 Tính toán móng 85

7.2.1 Xác định sức chịu tải của cọc 86

7.2.2 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc cho móng 88

7.2.3 Kiểm tra móng theo điều kiện biến dạng 89

7.2.4 Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 92

Chương 8: Thi công phần ngầm 94

8.1 Giới thiệu về công trình 94

8.1.1 Tên công trình và quy mô xây dựng công trình 94

8.1.2 Địa điểm xây dựng 94

8.1.3 Đặc điểm công trình 94

8.1.4 Điều kiện địa chất thủy văn 94

8.1.5 Đặc điểm của đơn vị thi công 95

8.1.6 Công tác chuẩn bị 95

8.1.7 Công tác chuẩn bị mặt bằng 95

8.1.8 Giác móng công trình 96

8.2 Biện pháp thi công phần ngầm 97

8.2.1 Lập biện pháp thi công ép cọc 97

8.2.1.1 Ưu khuyết điểm của cọc ép 97

8.2.1.2 Lựa chọn phương án ép cọc 97

8.2.1.3 Các yêu cầu chung đối với công tác thi công ép cọc 99

8.2.1.4 Chọn máy móc thiết bị ép cọc 100

8.2.1.5 Quy trình ép cọc 103

8.2.1.6 Các sự cố có thể xẩy ra trong qua trình ép cọc 105

8.2.1.7 Sơ đồ ép cọc trong đài 106

8.2.1.8 An toàn lao động khi thi công ép cọc 106

8.2.2 Lập biện pháp thi công bê tông móng 110

8.2.2.1 Thi công ván khuôn móng, dầm giằng móng 110

8.2.2.2 Phân đoạn thi công,hướng đổ,phương án thi công bêtông móng 115

8.2.2.3 Gia công lắp dựng ván khuôn 115

8.2.2.4 Gia công lắp cốt thép đài móng và dầm giằng 116

8.2.2.5 Biện pháp kỹ thuật bơm bê tông móng 117

8.2.2.6 An toàn lao động trọng khi thi công bê tông móng 123

Chương 9: Kỹ thuật thi công phần thân 124

9.1 Giải pháp thi công chung cho phần thân công trình 124

9.2 Lập biện pháp thi công tầng điển hình 124

9.2.1 Lập biện pháp thi công cột tầng 3, dầm sàn tầng 4 124

9.2.1.1 Tính toán khối lượng bê tông 125

9.2.1.2 Quy trình và biện pháp thi công 126

9.2.2 Lựa chọn giải pháp ván khuôn đà giáo 127

9.2.2.1 Thiết kế cho cột 30x60 127

9.2.2.2 Thiết kế cho dầm 130

9.2.2.3 Tính toán ván khuôn cho sàn 133

9.2.3 Thi công bê tông 135

9.2.3.1 Thi công bê tông cột 135

9.2.3.2 Thi công bê tông dầm sàn 141

9.3 Biện pháp an toàn lao đông 150

9.3.1 Đối với người lao động 150

9.3.2 Đối với công trường 150

Chương 10: Tổ chức thi công 152

10.1 Lập tiến độ thi công 152

10.1.1 Khái niệm 152

10.1.2 Trình tự 152

10.1.3 Phương pháp tối ưu hóa biểu đồ nhân lực 152

10.1.4 Tinh toán khối lượng các công tác chính 153

10.1.5 Tính khối lượng công việc 153

10.2 Lập tổng mặt bằng thi công 157

10.2.1 Cơ sở và mục đích tính toán 157

10.2.2 Tính toán lập tổng mặt bằng 158

10.2.2.1 Tính số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường 158

10.2.2.1 Tính diện tích các công trình phục vụ 158

10.2.2.3 Tính toán nhu cầu điện nước phục vụ thi công và sinh hoạt 159

10.2.2.4 Tính toán mang lưới cấp nước cho công trường 162

10.2.3 Tổng lưu lượng nước sử dụng trên công trường 162

10.2.3.1 Lượng nước thi công 162

10.2.3.2 Xác định tiết diện ống dẫn nước 163

10.3 An toàn lao động 164

10.3.1 An toàn lao động trong thi công đào đất 164

10.3.2 An toàn lao động trong công tác bê tông 164

10.3.3 Công tác làm mái 167

10.3.4 Công tác xây và hoàn thiện 168

10.4 Biện pháp vệ sinh môi trường 169

Chương 11: Lập dự toán công trình 171

11.1 Cơ sở lập dự toán 171

11.1.1 Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu 171

11.1.2 Các căn cứ lập trên cơ sở thực tế công trình 172

Chương 12: Kết luận và kiến nghị 180

12.1 Kết luận 180

12.2 Kiến nghị 180

12.2.1 Sơ đồ tính và chương trình tính 180

12.2.2 Kết cấu móng 180

Tại liệu tham khảo TLTK-1

 

 

 

 

 

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư tái định cư thị trấn Thường Tín-Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong7_nenmong.doc
 • rarban ve da sua.rar
 • docchuong 11.1-du toan.doc
 • docchuong 12 kien nghi .doc
 • docchuong1-thuyet minh phan kien truc truc- Loi cam ta.doc
 • docchuong2_lua chon gpkc.doc
 • docchuong3_tinh toan san.doc
 • docchuọng4_tinh toan dam.doc
 • docchuong5_tinh toan cot.doc
 • docchuong6_tinh toan cau thang.doc
 • docchuong8_thi cong phan ngam.doc
 • docchuong9_thi cong phan than va hoan thien.doc
 • docchuong10_to chuc thi cong.doc
 • rarkc.rar
 • docloi noi dau.doc
 • docML.doc
 • docmuc luc.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • rarthicong.rar
Tài liệu liên quan