Đồ án Công tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghiệp đo ảnh số

MỤC LỤC

Mở đầu .1

Chương 1: Bản đồ địa hình .2 1.1. Khái niệm về bản đồ địa hình .2 1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa hình .8 1.3. Nội dung và độ chính xác của bản đồ địa hình .13 1.4. Các phương pháp thành lập bản đồ địa hình .17

Chương 2: Giới thiệu về Microstation và

công tác ứng dụng trong bản đồ địa hình .19

2.1. Giới thiệu về Microstation và

một số phần mềm chuyên dụng biên tập bản đồ .19 2.2. Các chức năng của Microstation 22 2.3. Tổ chức dữ liệu trong Microsation .39

Chương 3: Công tác biên tập bản đồ địa hình .41 3.1. Mục đích và nhiệm vụ công tác biên tập 41 3.2. Các công cụ biên tập trong Microstation 43 3.3. Thực nghiệm .54 Kết luận 65

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2760 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Công tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghiệp đo ảnh số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác biên tập bản đồ địa hình trong công nghệ đo ảnh số.doc
Tài liệu liên quan