Đồ án Công trình Chung cư Chí Linh, TP. Vũng Tàu

 

 

 

 

MỤC LỤC

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 11

1.1 Mục đích xây dựng công trình 11

1.2 Vị trí xây dựng công trình 11

1.3 Điều kiện tự nhiên 11

1.4 Qui mô công trình 12

CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 12

2.1 Giải pháp giao thông nội bộ 12

2.2 Giải pháp về sự thông thoáng 13

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 13

3.1 Hệ thống điện 13

3.2 Hệ thống nước 13

3.3 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 13

3.4 Hệ thống vệ sinh 13

3.5 Các hệ thống kỹ thuật khác 13

CHƯƠNG 4: HẠ TẦNG KỸ THUẬT 13

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 14

5.1 CÁC QUI PHẠM VÀ TIÊU CHUẨN ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THIẾT KẾ 14

5.2 Giải pháp kết cấu cho công trình 14

CHƯƠNG 6: CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾ 15

6.1 Cường độ tính toán của vật liệu 15

6.2 Cốt thép 16

6.3 Tải trọng ngang 17

CHƯƠNG 7: CÁC CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH 17

7.1 Tính toán trên máy tính: Sử dụng chương trình ETAB 9.0.4 17

7.2 Nhập dữ liệu vào máy 18

7.3 QUAN NIỆM TÍNH TÓAN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN KẾT CẤU ETABS 20

7.4 Kết quả tính toán từ phần mềm 23

 

PHẦN 2 : KẾT CẤU

CHƯƠNG 8: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 26

8.1 LỰA CHỌN VẬT LIỆU 26

8.2 HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH 26

8.3 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT 27

8.4 TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 27

CHƯƠNG 9: TẢI TRỌNG ĐỨNG 29

9.1 TẢI SÀN 29

9.2 Hoạt tải 34

9.3 Trọng lượng bản thân sàn, dầm, cột, vách 34

9.4 CÁC BƯỚC NHẬP KHỐI LƯỢNG LÊN DẦM SÀN 34

CHƯƠNG 10: ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH 36

10.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 36

10.2 TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG 37

10.3 Bảng khối lượng và tâm khối lượng từng tầng 38

CHƯƠNG 11: XÁC ĐỊNH TẢI GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 40

11.1 TẢI TRỌNG GIÓ 40

11.1.1 Thành phần tĩnh 40

11.1.2 Thành phần động 41

11.1.3 Xác định chuyển vị tỉ đối của 3 dạng dao động đầu tiên 42

11.1.4 Xác định khối lượng tập trung phần công trình thứ j: Mi 45

11.1.5 Xác định hệ số 45

11.1.6 Xác định hệ sỐ 46

11.1.7 Thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên công trình 49

11.1.8 Kết quả tải gió tác động lên công trình theo từng phương 50

11.2 CÁCH NHẬP TẢI GIÓ VÀO MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH 51

11.3 KIỂM TRA CHUYỂN VỊ ĐỈNH 52

CHƯƠNG 12: CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU

GIẢI NHÌ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2007

DỰ THI GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC SINH VIÊN EURÉKA LẦN 9 – 2007

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TÍNH KẾT CẤU ĐỂ THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN CHO CÔNG TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 53

12.1 TỔNG QUAN 53

12.2 TÍNH TOÁN TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT THEO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 59

12.2.1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TĨNH LỰC NGANG TƯƠNG ĐƯƠNG. 59

12.2.2 PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHẢN ỨNG 65

12.2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU THEO LỊCH SỬ – THỜI GIAN 81

12.2.4 XEM KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 89

12.3 Kết luận. 92

12.4 VÍ DỤ TÍNH TOÁN 93

CHƯƠNG 13: THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN CHO CÔNG TRÌNH 94

13.1 Phương pháp phân tích tĩnh tải ngang tương theo TCXDVN 375:2006 94

13.2 Phương pháp phân tích theo phổ phản ứng 100

13.2.1 Tính toán theo công thức của TCXDVN 375:2006 100

13.2.2 PHÂN TÍCH PHỔ PHẢN ỨNG BẰNG PHẦN MỀM ETBS 9.04 109

13.2.3 Sử dụng phần mềm Etabs tính toán với các giá trị ag khác nhau 111

13.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THEO LỊCH SỬ – THỜI GIAN 124

CHƯƠNG 14: NỘI LỰC TÍNH TOÁN

14.1 So sánh tác động do gió và động đất 125

14.2 SƠ ĐỒ TÍNH 126

14.3 CÁC TRƯỜNG HƠ P TẢI 127

14.4 CẤU TRÚC TOHỢP: 128

14.5 NỘI LỰC 133

CHƯƠNG 15: TÍNH KẾT CẤU SÀN 134

15.1 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 134

15.2 TÍNH TOÁN BẢN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 134

15.3 TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO BẢN SÀN 138

15.4 KIỂM TRA ĐỘ VÕNG BẢN SÀN 141

CHƯƠNG 16: THIẾT KẾ HỆ KHUNG TRỤC C 143

16.1 Thiết kế dầm 143

16.1.1 Nội lực và Tổ Hợp Nội Lực 143

16.1.2 QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT (CỐT ĐƠN) 143

16.1.3 Kết quả tính toán và bố trí thép 143

16.2 Thiết kế cột 166

16.2.1 Nội lực và Tổ Hợp Nội Lực 166

16.2.2 Quá trình tính toán cột nén lệch tâm theo 2 phương 166

16.2.3 Tính toán cốt đai cột xem phần tính toán cốt đai cho dầm. 168

16.2.4 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT 168

CHƯƠNG 17: TÍNH TOÁN LÕI THANG V1 182

17.1 Lý thuyết tính nội lực của vách 182

17.1.1 Hệ tọa độ địa phương của phần tử tấm vỏ 182

17.1.2 Nội lực của phần tử tấm vỏ 182

17.1.3 Tổng hợp nội lực 182

17.2 Lý thuyết tính cốt thép dọc cho vách thẳng đứng 187

17.3 LÝ THUYẾT TÍNH CỐT THÉP DỌC CHO VÁCH NẰM NGANG VỊ TRÍ TRÊN LỖ CỬA 189

17.4 Tính thép vách 189

17.5 Bố trí cốt thép 212

CHƯƠNG 18: KẾT CẤU CẦU THANG 214

18.1 TÍNH TOÁN CẦU THANG CT1 214

18.2 TÍNH TOÁN CẦU THANG CT2 (trong lõi thang máy) 227

CHƯƠNG 19: KẾT CẤU HỒ NƯỚC MÁI 235

19.1 TÍNH DUNG TÍCH BỂ 235

19.2 TÍNH NẮP BỂ 236

19.3 TÍNH BẢN ĐÁY BỂ 239

19.4 TÍNH THÀNH BỂ 241

19.5 Tính toán khung bể nước 244

19.6 KIỂM TRA ĐỘ VÕNG VÀ NỨT CÁC DẦM VÀ BẢN HỒ: 254

CHƯƠNG 20: THIẾT KẾ MÓNG 259

20.1 BẢNG CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT 259

20.2 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG ÁN MÓNG 260

20.3 PHƯƠNG ÁN I - THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 260

20.3.1 LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 260

20.3.2 THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT C2 (MÓNG M1) 265

20.3.2.1 NỘI LỰC TRUYỀN XUỐNG MÓNG 265

20.3.2.2 Chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 266

20.3.2.3 Xác định sức chịu tải của cọc 266

20.3.2.4 Xác định số cọc và bố trí cọc 269

20.3.2.5 TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TÁC DỤNG ĐỒNG THỜI CỦA LỰC THẲNG ĐỨNG, LỰC NGANG VÀ MOMEN 270

20.3.2.6 Tính lún cho móng 279

20.3.2.7 Tính toán và cấu tạo đài cọc 283

20.4 PHƯƠNG ÁN 2 - THIẾT KẾ MÓNG CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC 287

20.4.1 giới thiệu sơ lược về cọc bêtông ly tâm ứng suất trước 287

20.4.2 NỘI LỰC TRUYỀN XUỐNG MÓNG 288

20.4.3 Cấu tạo cọc 298

20.4.4 Tính toán sức chịu tải của cọc 290

20.4.5 Kiểm tra cẩu cọc 297

20.4.6 Sức chịu tải của cọc theo vật lý đất nền: 298

20.4.7 Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền 299

20.4.8 Xác định số lượng cọc 301

20.4.9 TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TÁC DỤNG ĐỒNG THỜI CỦA LỰC THẲNG ĐỨNG, LỰC NGANG VÀ MOMEN 302

20.4.10 Tính lún cho móng 306

20.4.11 Tính toán và cấu tạo đài cọc 309

20.5 So sánh lựa chọn 2 phương án móng 311

CHƯƠNG 21: KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 312

21.1 KIỂM TRA CHUYỂN VỊ ĐỈNH 312

21.2 KIỂM TRA LẬT 312

21.3 KIỂM TRA TRƯỢT 314

 

PHẦN 3 : THI CÔNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH 317

1.1 NHIỆM VỤ, YÊU CẦU THIẾT KẾ 317

1.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, ĐIỀU KIỆN THI CÔNG, QUY MÔ CÔNG TRÌNH 317

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 321

2.1 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG 321

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 322

3.1 Về mặt kiến trúc 322

3.2 Về mặt kết cấu 322

3.3 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG PHẦN NGẦM 323

CHƯƠNG 4: CHUYÊN ĐỀ THI CÔNG 324

CỌC BÊTÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC: CHẾ TẠO – THI CÔNG – XỬ LÝ SỰ CỐ

4.1 giới thiệu sơ lược về cọc bêtông ly tâm ứng suất trước 324

4.2 Giới thiệu sơ lược về công nghệ chế tạo cọc bêtông ly tâm ứng suất trước của công ty phan vũ và sài gòn pile 325

4.3 Giới thiệu sơ lược về máy ép ôm 341

4.4 CƠ SỞ VÀ DỮ LIỆU TRIỂN KHAI THI CÔNG 350

4.4.1 Đặc điểm thiết kế móng 350

4.4.2 Đặc điểm địa chất 351

4.4.3 CHỌN MÁY THI CÔNG 351

4.4.4 THI CÔNG ÉP CỌC 354

4.4.5 Các biện pháp xử lí sự cố 357

4.4.6 Tổ chức thực hiện 370

CHƯƠNG 5: THI CÔNG ÉP CỪ THÉP 351

5.1 Lựa chọn phương án 351

5.2 Tính toán tường cừ thép Larsen 372

CHƯƠNG 6: ĐÀO ĐẤT VÀ THI CÔNG ĐẤT 379

6.1 Quy trình thi công 379

6.2 Tính toán khối lượng đào 379

6.3 Chọn máy đào đất 379

6.4 Chọn ô tô vận chuyển đất 380

6.5 TỔ CHỨC MẶT BẰNG VẬN CHUYỂN ĐẤT 382

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG MÓNG 383

7.1 THI CÔNG CỌC ÉP BÊTÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC 383

7.2 THI CÔNG ĐÀI CỌC 384

7.3 THI CÔNG NỀN TẦNG HẦM 391

CHƯƠNG 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG 395

8.1 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ, VẬT LIỆU 395

8.2 AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY 396

8.3 AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 397

8.4 AN TOÀN KHI ĐỔ ĐẦM BÊ TÔNG 398

8.5 AN TOÀN KHI DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG 398

8.6 AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 398

8.7 AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC CỐT THÉP 399

TÀI LIỆU THAM KHẢO 400

 

doc86 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Công trình Chung cư Chí Linh, TP. Vũng Tàu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc19_N_ thicong(316-399).doc
 • doc1_BIA PHU LUC.doc
 • doc2_GVHD.doc
 • doc3_MUC LUC TM.doc
 • doc3_N_MUC LUC.doc
 • doc4_N_ MO DAU(10-24).doc
 • doc5_N_ TAI TRONG DUNG(25-35).doc
 • doc6_N_ DAC TRUG DOG HOC(36-39).doc
 • doc7_N_ GIO(40-52).doc
 • doc8_N_CHUYEN DE DONG DAT(53-93).doc
 • doc9_N_ LUC DONG DAT(94-124).doc
 • doc10_N_ NOI LUC TT(125-133).doc
 • doc11_N_SAN(134-142).DOC
 • doc12_N_KHUNG(143-181).doc
 • doc13_N_ VACH(182-213).doc
 • doc14_N_CAU THANG(214-234).DOC
 • doc15_N_BE NUOC(235-258).DOC
 • doc16_N.C KHOAN NHOI(259-286).DOC
 • doc17_N_COC UST(287-311).DOC
 • doc18_N_ ON DINH TONG THE(312-315).doc
 • pdf19_N_ thicong(316-399).pdf
 • docCopy of 3_MUC LUC TM.doc
 • docloi cam on.doc
Tài liệu liên quan