Đồ án Hầm chui cho người đi bộ và đi xe đạp

MỤC LỤC

Chương Mở Đầu: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 6

I. LÝ CHO CHỌN ĐỀ TÀI 7

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 8

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 9

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 9

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10

VI. ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐỀ TÀI 10

VII. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 11

VIII. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 13

Chương I: SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HẦM VÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HẦM Ở NƯỚC TA 12

Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 18

A- ĐƯỜNG NGẦM BỘ HÀNH 22

1. Lĩnh vực ứng dụng 22

2. Các đường ngầm bộ hành trong các đô thị được xây dựng 24

3. Mặt bằng và trắc dọc 25

4. Lối vào và lối ra của đường hầm 25

5. Mặt cắt ngang 27

B- KHẢO SÁT KỸ THUẬT PHỤC VỤ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẦM 30

1. Vai trò của địa kỹ thuật trong xây dựng 30

2. Các phương pháp và giai đoạn khảo sát 33

3. Khảo sát địa hình công trình 36

C- PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG NGẦM 38

1. Thi công bằng phương pháp lộ thiên 38

2. Thi công bằng phương pháp đào kín 38

D- TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU HẦM 39

1. Các nguyên tắc chung 39

2. Tải trọng chủ động thường xuyên 41

3. Lực kháng đàn hồi của đất 45

4. Các dạng tải trọng khác 49

5. Tính toán kết cấu hầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn 53

5.1 Khái quát về phương pháp phần tử hữu hạn 54

5.2 Trình tự tính toán 55

5.2.1 Rời rạc hóa vùng tính toán 55

5.2.2 Chọn hạn tiếp cận 55

5.2.3 Xác định các tính chất của phần tử 55

5.2.4 Ghép nối phần tử 55

5.2.5 Giải hệ phương trình 56

5.2.6 Các tính toán phụ 56

5.2.7 Những quan hệ cơ bản của phần tử hữu hạn 56

5.2.8 Xác định tính chất của phần tử 59

5.3 Sự khái quát của quan hệ đối với các phần tử 60

5.4 Nguyên tắc tính công trình trong điều kiện nứt nẻ 60

5.5 Các điều kiện biên tính toán bằng PTHH 62

E- VẬT LIỆU CHO KẾT CẤU HẦM 62

F- THÔNG GIÓ BÊN TRONG HẦM 64

1. Thông gió tự nhiên 66

2. Thông gió nhân tạo 67

G- PHÒNG VÀ THOÁT NƯỚC TRONG HẦM 69

1. Các biện pháp phòng nước 69

2. Thiết bị thoát nước 69

H- CHIẾU SÁNG BÊN TRONG HẦM 70

I- ẢNH HƯỜNG TỚI MÔI TRƯỜNG 72

J- SO SÁNH HẦM ĐI BỘ VÀ VẦU VƯỢT ĐI BỘ 74

Chương III: KẾT QUẢ ĐỀ TÀI 76

A. TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ ĐẶT HẦM CHUI 77

1. Vị trí được chụp từ vệ tinh và bản đồ Biên Hòa 78

2. Tình giao thông 79

B. KIẾN NGHỊ VỀ HÌNH THỨC HẦM CHUI CHO NGƯỜI ĐI BỘ 81

1. Lựa chọn chiều sâu đặt hầm và chiều dày vỏ hầm 84

2. Giải quyết các bài toán sau 84

3. Tính toán 85

3.1 Bài toán 1 86

3.2 Bài toán 2 87

3.3 Bài toán 3 88

4. Kết luận 89

C. TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 90

1. Phương án thi công 90

2. Dự toán công trình 92

Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

 

doc106 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3558 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hầm chui cho người đi bộ và đi xe đạp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH118.doc
Tài liệu liên quan