Đồ án Hệ thống quản lý dân số - Kế hoạch hóa gia đình

MỤC LỤC

Mục lục 1

Lời nói đầu 7

Lời giới thiệu 8

Chương I: Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 10

I. Khái niệm về hệ thống thông tin 10

II. Phân loại HTTT. 12

III. Các phương pháp tiếp cận HTTT 14

IV. Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc 18

V. Tổng quan về SQL Server 20

VI. Tổng quan về ngôn ngữ Visual Basic 23

Chương II: Bài toán 26

I. Giới thiệu bài toán 26

II. Phát biểu bài toán 27

III. Sơ đồ hoạt động 32

Chương III: Phân tích bài toán 37

I. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh 37

2. Biểu đồ phân rã chức năng 39

3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu: 41

4. Xây dựng ma trận thực thể chức năng 42

5. Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu: 44

Chương IV: Xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm 54

I. Mô hình dữ liệu quan niệm 54

1. Liệt kê chính xác và chọn lọc thông tin. 54

2. Xác định các thực thể 55

3. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 56

4. Mô hình ER 57

II. Mô hình quan hệ 59

Chương V: Một số giao diện của chương trình 63

I. Thiết kế giao diện 63

II. Một số giao diện của chương trình 69

1. Giao diện đăng nhập 69

2. Giao diện chính 70

3. Một số giao diện cập nhật 71

4. Một số form báo cáo 78

Kết luận 83

Các tài liệu tham khảo 84

 

doc80 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hệ thống quản lý dân số - Kế hoạch hóa gia đình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống quản lý dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.doc