Đồ án Kết cấu thép nhà công nghiệp

Nhánh cầu trục:

*,Dầm đế:

Tải trọng phân bố đều lên dầm đế ở nhánh cầu trục:

q1dd=nh1.Bchịu tải=84,47.(3+1+13/2)=886,935(daN/cm).

Tổng phản lực truyền lên mổi dầm đế:

N2dd=q2dd.l=886,935.20=17738,7(daN).

Lực này phân đều cho hai đường hàn hai bên bản cánh của tiết diện chữ I.

Nh=N2dd/2=17738,7/2=8869,35 (daN)

Chọn chiều cao đường hàn hh=8mm.Suy ra chiều dài cần thiết của đường hàn liên kết dầm đế và bản cánh chữ I:

lh=8869,35/(0,8.1260)=8,9 (cm).

Vẫn chọn tiết diện dầm đế như ở chân cột nhánh mái :250x10mm.

 

Xem dầm đế là một đầm đơn giản có mút thừa có hai gối tựa là hai đường hàn hai bên tiết diện chữ I đã tính ở trên, ta kiểm tra dầm đế chịu mômen uốn.Với sự phân bố nhịp như trên hình vẽ ta chỉ cần kiểm tra với mômen uốn lớn nhất giữa nhịp :

Muốn= 15659,95(daNcm)<M mà ta đã kiểm tra ứng với trường hợp dầm mái, cho nên ta không cần kiểm tra lại.

*,Tính sườn:

Tải trọng phân bố đều lên sườn ở nhánh cầu trục:

q1s=nh1.Bchịu tải=84,47.14=1182,58(daN/cm).

Kiểm tra cho tiết diện nguy hiểm:

M=1/2.q1s.(20/2-0,6/2)2=1/2.1182,58.9,72=55634,476(daNcm).

Q=1/2.q1s.(20/2-0,6/2)=1/2.1182,58.9,7=11471,026(daN).

 

doc50 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4360 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Kết cấu thép nhà công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDONG.DOC
 • rar1.rar
 • rar2.rar
 • rar4.rar
 • pdfBan ve DA thep - To 1.pdf
 • pdfBan ve DA thep - To 2.pdf
 • pdfBan ve DA thep - To 3.pdf
 • xlsBang tinh do an thep II(chuan).xls
 • docBia.doc
 • rarDo An Thep - Pham Minh Bang.rar
 • dwgDo An Thep - Quang MINH.dwg
 • rarDo An Thep.rar
 • rarHuynh Khanh Duy.rar