Đồ án Khai thác động cơ ZMZ-514 và tính toán chu trình công tác, động lực học ở chế độ Neđm

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

Chương 1 5

GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ZMZ- 514 5

1.1. Các thông số kỹ thuật chính của động cơ ZMZ- 514: 5

1.2. Giới thiệu đặc điểm kết cấu động cơ ZMZ- 514: 7

1.2.1. Nhóm các chi tiết cố định: 7

1.2.2.Nhóm chi tiết chuyển động: 8

1.2.3.Hệ thống bôi trơn: 19

1.2.4.Hệ thống làm mát: 24

1.2.5.Hệ thống cung cấp nhiên liệu: 28

1.2.6.Hệ thống nạp không khí và thải khí cháy. 29

Chương 2 30

TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC, ĐỘNG LỰC HỌC ĐỘNG CƠ 30

A.TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC: 30

1.2.Chọn các thông số ban đầu: 30

2.2.Tính toán chu trình công tác: 32

2.2.1.Tính toán quá trình trao đổi khí: 32

2.2.2.Tính toán quá trình nén: 33

2.2.3.Tính toán quá trình cháy: 33

2.2.4. Tính toán quá trình dãn nở: 36

2.2.5. Kiểm tra kết quả tính toán: 36

2.3.Xác định các thông số đánh giá chu trình công tác và sự làm việc của động cơ: 37

2.3.1.Các thông số chỉ thị: 37

2.3.2.Các thông số có ích: 38

2.4.Dựng đồ thị công chỉ thị của chu trình công tác: 39

2.4.1. Khái quát: 39

2.4.2. Dựng đồ thị công chỉ thị lý thuyết: 40

2.4.3.Hiệu chỉnh đồ thị công chỉ thị lý thuyết thành đồ thị công chỉ thị thực tế: 43

2.5.Dựng đặc tính ngoài của động cơ: 43

2.5.1.Khái quát: 43

2.5.2.Dựng các đường đặc tính: 43

B. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC. 45

2.1. Mục đích và nội dung: 45

2.1.1.Mục đích: 45

2.1.2.Nội dung: 46

2.2.Triển khai đồ thị công chỉ thị P-V thành đồ thị lực khí thể Pk tác dụng lên pít tông theo góc quay ỏ: 46

2.3. Quy dẫn khối lượng chuyển động: 48

2.3.1.Khối lượng chuyển động tịnh tiến mj: 48

2.3.2.Khối lượng thanh truyền và trục khuỷu. 49

2.4.Lực quán tính và tổng lực, lực tiếp tuyến và pháp tuyến. 49

2.5.Đồ thị véc tơ phụ tải tác dụng lên bề mặt cổ khuỷu. 53

2.6.Đồ thị mài mòn cổ khuỷu: 57

2.7.Đồ thị tổng lực tiếp tuyến và mô men tổng: 58

Chương 3 60

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ 60

3.1.Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ diesel: 60

3.1.1.Chức năng, phân loại: 60

3.1.2.Những yêu cầu đối với hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ diesel: 62

3.1.3.Một số đặc điểm bơm cao áp, vòi phun dùng trên động cơ diesel: 63

3.2.Bơm cao áp kiểu trên động cơ ZMZ-514: 71

3.2.1.Kết cấu bơm cao áp kiểu phân phối trên động cơ ZMZ-514: 71

3.2.2.Các ưu nhược điểm: 75

KẾT LUẬN 77

 

doc77 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khai thác động cơ ZMZ-514 và tính toán chu trình công tác, động lực học ở chế độ Neđm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhai thác động cơ ZMZ-514 và tính toán chu trình công tác, động lực học ở chế độ Neđm (+ bản vẽ).doc
  • dwgchan.dwg
  • docNHIEM VU DO AN.doc
  • docPHU LUC.doc
  • docTai lieu tham khao.doc