Đồ án Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662

MỤC LỤC

Chương I: Các phương pháp đo dài trong trắc địa

I.1. Phương pháp đo dài trực tiếp

I.2. Phương pháp đo dài gián tiếp

Chương II: Giới thiệu máy toàn đạc điện tử NTS662

II.1. Sơ lược lịch sử các máy đo điện tử

II.2. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy toàn đạc điện tử

II.3. Giới thiệu chung về máy toàn đạc điện tử NTS662

Chương III: Thực nghiệm

III.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm

III.2. Đo offset cạnh

III.3 Đ o offset góc

III.4. Đo offset trụ

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Tài liệu tham khảo

 

 

 

doc74 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662.DOC