Đồ án Nghiên cứu cơ sở thiết kế hộp số trên ôtô

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Chương 1: Nghiên cứu cơ sở thiết kế hộp số ôtô

1.1 Công dụng, phân loại và yêu cầu đối với hộp số . 2

1.2 Trình tự thiết kế hộp số . 5

Chương 2: Xây dựng chương trình trợ giúp tính toán thiết kế hộp số

2.1 Mục đích. . 49

2.2 Yêu cầu . . 49

2.3 Giới thiệu phần mềm ứng dụng cho thiết kế . 49

2.4 Chương trình trợ giúp tính toán thiết kế hộp số . . 51

2.5 Phạm vi ứng dụng của chương trình . 58

Chương 3: Ứng dụng chương trình thiết kế hộp số ôtô quân sự

3.1 Chọn sơ đồ động học và nguyên lý làm việc cho hộp số thiết kế . 59

3.2 Số liệu ban đầu . 60

3.3 Tính toán thiết kế hộp số . 60

3.4 Nhận xét . . 78

Kết luận . 80

Tài liệu tham khảo . 81

Phụ lục . . 82

 

doc48 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2487 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu cơ sở thiết kế hộp số trên ôtô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong-1.doc
 • doc1a xong.doc
 • doc1b xong.doc
 • doc1c. Nhiem Vu DA.doc
 • doc4.tai lieu tham khao.doc
 • doc4ML.doc
 • rarcad + matlab.rar
 • docChuong-2.doc
 • docChuong-3.doc
 • docKet luan.doc
 • docPhu luc.doc
 • docPhu luc2.doc