Đồ án Nghiên cứu kết cấu và hoàn thiện hệ thống thử nghiệm công suất đầu máy tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.1

Chương 1: Khái quát về quá trình thử nghiệm công suất đầu máy tại Xí Nghiệp Đầu Máy Hà Nội .2

1.1. Khái niệm chung về quá trình thử nghiệm sau sửa chữa .2

1.1.1. Các cấp bảo dưỡng sửa chữa .2

1.1.2. Thử nghiệm sau sửa chữa .3

1.2. Các phương pháp thử nghiệm công suất động cơ diezel 5

1.2.1. Thử nghiệm bằng thiết bị phanh cơ giới .5

1.2.2. Thử nghiệm bằng thiết bị phanh thuỷ lực .7

1.2.3. Thử nghiệm bằng thiết bị phanh điện .14

1.2.4. Thử nghiệm bằng thiết bị phanh điện từ .19

1.3. Thử nghiệm công suất đầu máy diezel 22

1.3.1. Thử nghiệm công suất đầu máy diezel truyền động thuỷ lực .22

1.3.2. Thử nghiệm công suất đầu máy diezel truyền động điện .23

1.4. Quá trình thử nghiệm đầu máy diezel đối với đầu máy truyền động điện tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội .24

1.4.1. Các đầu máy chủ yếu sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội .24

1.4.2. Các thông số cơ bản của các loại đầu máy diezel truyền động điện đang sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội 24

1.4.2.1. Các thông số chủ yếu đầu máy D19E .24

1.4.2.2. Các thông số cơ bản của đầu máy D12E .27

1.4.3. Phương pháp thử nghiệm công suất bằng biến trở nước .30

1.4.3.1. Nguyên lý chung của phương pháp thử nghiệm bằng biến trở nước .30

1.4.3.2. Ưu, nhược điểm của phương pháp thử nghiệm bằng biến trở nước .31

1.4.3.3. Quá trình thử nghiệm bằng biến trở nước 32

1.5. Phân tích về quá trình thử nghiệm công suất và trang thiết bị về thử nghiệm công suất hiện nay tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội .35

1.5.1. Trang thiết bị thử nghiệm công suất đầu máy D12E .35

1.5.1.1. Sơ đồ đấu nối và trang thiết bị đo .35

1.5.1.2. Bồn biến trở nước .36

1.5.1.3. Đánh giá về hệ thống .37

1.5.2. Trang thiết bị thử nghiệm công suất đầu máy D19E .38

1.5.3. Đề xuất .38

 

Chương 2: Kết cấu bệ thử công suất bằng biến trở nước cho đầu máy D19E .39

2.1. Kết cấu chung về bệ thử công suất bằng biến trở nước cho đầu máy D19E .39

2.1.1. Phần cơ khí 39

2.1.2. Hệ thống điện của bệ thử 46

2.1.3. Bàn điều khiển .50

2.1.4. Liên hệ mạch điện D19E với mạch điện bàn thử .53

2.1.5. Nguyên lý làm việc của mạch điều khiển bàn thử và mạch điện đầu máy .59

2.1.5.1. Khởi động động cơ diezel 59

2.1.5.2. Đóng (cài) tải đầu máy 65

2.2. Xây dựng quy trình thử nghiệm cho đầu máy D19E .68

2.2.1. Mục đích, yêu cầu thử nghiệm đầu máy D19E .68

2.2.2. Công việc chuẩn bị trước khi thử nghiệm công suất bằng biến trở nước .69

2.2.3. Các bước trong quá trình thử nghiệm .70

2.3. Yêu cầu phải hoàn thiện bệ thử bằng biến trở nước để thử nghiệm cho đầu máy D19E 73

 

 

Chương 3. Xây dựng quy trình thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm công suất đầu máy D12E trên bệ thử công suất TYSZ .74

3.1. Xây dựng quy trình thử nghiệm công suất đầu máy D12E .74

3.1.1. Mục đích, yêu cầu của hệ thống thử nghiệm công suất đầu máy D12E .74

3.1.2. Các tham số cần đo .74

3.2. Xây dựng phương án bệ thử nghiệm công suất đầu máy D12E trên bệ thử công suất đầu máy D19E .77

3.2.1. Xây dựng bàn điều khiển cho đầu máy D12E .77

3.2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển bàn thử và mạch điện đầu máy D12E . 83

3.2.2.1. Mạch điện đầu máy .83

3.2.2.2. Thao tác điều khiển đầu máy trên bàn thử .89

3.3. Xây dựng quy trình thử nghiệm cho đầu máy D12E .98

3.3.1. Chuẩn bị trước khi thử nghiệm .98

3.3.2. Quy trình thử nghiệm đối với đầu máy D12E .98

3.4. Hoàn thiện hệ thống đo lường trên máy tính .102

3.4.1. Yêu cầu của hệ thống đo lường trên máy tính .102

3.4.2. Sơ đồ khối hệ thống đo ghi .103

doc108 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu kết cấu và hoàn thiện hệ thống thử nghiệm công suất đầu máy tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu kết cấu và hoàn thiện hệ thống thử nghiệm công suất đầu máy tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.doc
  • dwgBan ve D12E.dwg
  • dwgBan ve D19E.dwg
  • dwgbe thu.dwg
  • docBia.doc
  • docde cuong.DOC
  • dwgm¹ch kÝch thÝch.dwg
  • docMuc Luc.doc
  • dwgtong the bon.dwg