Đồ án Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU:

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VỀ SẢN XUẤT KHUNG XE MÁY BẰNG PHƯƠNG

PHÁP HÀN & TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀN CO2

1.1-Giới thiệu chung về sản xuất

xe máy bằng phương pháp hàn . .10

1.2-Ứng dụng công nghệ hàn nóng

chảy trong môi trường khí bảo vệ co2 ở việt nam . .11

1.3-Nhu cầu sản xuất công nghiệp .

đối với công nghệ hàn trong môi trương khí bảo vệ co2 .14

1.4-Tình hình áp dụng công nghệ hàn

trong môi trường khí bảo vệ co2 trên thế giới.16

CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG XE WAVE 110 CC

2.1 - Phân tích chi tiết phôi 23

2.2 - Đặc điểm kết cấu hàn khung xe Wave 110 cc . .26

2.3 - Yêu cầu kỹ thuật của khung xe Wave 110 cc . 28

CHƯƠNG 3 - LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN

3.1 - Thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc . 29

3.1.1- Nguyên công 1: Hàn cụm lắp máy sau .33

3.1.2- Nguyên công 2: Hàn cụm lắp đèn sau và cụm lắp giảm sóc .34

3.1.3- Nguyên công 3: Hàn cụm đầu cổ phuốc .36

3.1.4- Nguyên công 4: Hàn hai càng xe sau .39

3.1.5- Nguyên công 5: Hàn đuôi sau .41

3.1.6- Nguyên công 6: Kiểm tra .43

3.2 - Xác định chế độ hàn . 44

3.2.1- Chế độ hàn cho nguyên công 1. .44

3.2.2- Chế độ hàn cho nguyên công 2 45

3.2.3- Chế độ hàn cho nguyên công 3 46

3.2.4- Chế độ hàn cho nguyên công 4 47

3.2.5- Chế độ hàn cho nguyên công 5 48

3.3 - Thiết kế sơ đồ phân xưởng hàn 50

CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CUA ĐỒ GÁ

4.1 - Mục đích yêu cầu của đồ gá . .52

4.1.1- Mục đích của đồ gá hàn .52

4.1.2- Yêu cầu của đồ gá hàn .52

4.2 - Đặc điểm của đồ gá cho từng nguyên công 53

4.2.1- Đồ gá cho nguyên công 1 .53

4.2.2- Đồ gá cho nguyên công 2 .53

4.2.3- Đồ gá cho nguyên công 3 .53

4.2.4- Đồ gá cho nguyên công 4 .54

4.2.5- Đồ gá cho nguyên công 5 .54

CHƯƠNG 5 - KHUYẾT TẬT CỦA KHUNG XE SAU KHI HÀN

5.1 - Các khuyết tật và nguyên nhân gây ra . .55

5.2 - Khuyết tật và biến dạng sau hàn . 58

5.2.1- Sai lệch kích thước 58

5.2.2- Các loại khuyết tật 59

 

CHƯƠNG 6 - XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

6.1 - Phôi và vật liệu hàn . .60

6.2 - Đào tạo kiểm tra tay nghề thợ hàn . .60

6.3 - Kiểm tra quy trình công nghệ hàn,thao tác của thợ hàn . .61

6.4 - Kiểm tra kích thước trong và sau khi hàn . .61

6.4.1- Kiểm tra công việc chuẩn bị mối hàn .62

6.4.2- Kiểm tra trong khi hàn 62

6.4.3- Kiểm tra sau khi hàn 62

6.5 - Kiểm tra khung khi xuất xưởng . .63

6.6 - Các phương pháp kiểm tra . .63

6.6.1- Phương pháp kiểm tra mối hang bằng mắt 63

6.6.2- Phương pháp chiếu xạ xuyên qua mối hàn 64

6.6.3- Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm .64

6.6.4- Phương pháp phát quang bằng chỉ thị màu .64

6.6.5- Phương pháp thẩm thấu bằng dầu hoả .64

6.6.6- Phương pháp thử bằng thuỷ lực tĩnh và có áp suất .64

6.6.7- Thử mẫu công nghệ .64

6.6.8- Thử kim cương .64

6.6.9- Thử cơ tính 65

6.7 - Xây dựng phương pháp kiểm tra độ

bền của khung xe bằng phương pháp thử rung .65

 

CHƯƠNG 7 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN

LAO ĐỘNG

7.1 - An toàn lao động . 69

7.1.1- An toàn lao động trong công nghiệp .69

7.1.2- An toàn lao động trong hàn 70

7.1.3- Độ an toàn các thiết bị đồ gá .71

7.2 - Các tai nạn có thể xảy ra trong khi hàn . .71

7.2.1- Điện giật . 71

7.2.2- Bỏng do hồ quang . 72

7.2.3- Chấn thương do cháy nổ khí hàn .72

7.3 - Những vật quay có thể gây chấn thương . 72

7.4 - An toàn nổ bình khí .73

7.5 - Ô nhiễm do khói hàn .73

7.6 - Các nguyên nhân khác 73

 

KẾT LUẬN:

 

doc80 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường đại học bách khoa ha nội độc lập - tự do - hạnh phúc ........o0o…….. nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Họ và tên……………………………………………………………………… Khoá………………………………………Khoa……………………………… Nghành………………………………………………………………………… 1.Đầu đề thiết kế: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………  2.các số liệu ban đầu: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3.Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4.các bản vẽ dồ thị (ghi rõ các loại bản vẽ về kích thước các bản vẽ): ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5.cán bộ hướng dẫn: phần họ tên cán bộ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6.ngày giao nhiệm vụ thiết kế:……………………………………………… 7.ngày hoàn thành nhiệm vụ: …….……………………………………………………………………….... Ngày ……..Tháng……..Năm Chủ nhiệm bộ môn cán bộ hướng dẫn (ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) Học sinh đã hoàn thành (và nộp toàn bộ bản thiết kế cho khoa) Ngày ……..Tháng……..Năm (ký,ghi rõ họ tên) Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… nhận xét của giáo viên duyệt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Môc lôc më ®Çu: Ch­¬ng 1 - giíi thiÖu vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph­¬ng Ph¸p hµn & t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn co2 1.1-Giíi thiÖu chung vÒ s¶n xuÊt xe m¸y b»ng ph­¬ng ph¸p hµn…………………………….……..10 1.2-øng dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ co2 ë viÖt nam……………..….11 1.3-Nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . ®èi víi c«ng nghÖ hµn trong m«i tr­¬ng khÝ b¶o vÖ co2……….....14 1.4-T×nh h×nh ¸p dông c«ng nghÖ hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ co2 trªn thÕ giíi.................................16 Ch­¬ng 2 - Ph©n tÝch kÕt cÊu khung xe WAVE 110 CC 2.1 - Ph©n tÝch chi tiÕt ph«i……………………………………………23 2.2 - §Æc ®iÓm kÕt cÊu hµn khung xe Wave 110 cc……...…………...26 2.3 - Yªu cÇu kü thuËt cña khung xe Wave 110 cc……...……………28 Ch­¬ng 3 - LËp quy tr×nh c«ng nghÖ hµn 3.1 - ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ hµn khung xe Wave 110cc….…29 3.1.1- Nguyªn c«ng 1: Hµn côm l¾p m¸y sau………………………...33 3.1.2- Nguyªn c«ng 2: Hµn côm l¾p ®Ìn sau vµ côm l¾p gi¶m sãc….34 3.1.3- Nguyªn c«ng 3: Hµn côm ®Çu cæ phuèc……………………….36 3.1.4- Nguyªn c«ng 4: Hµn hai cµng xe sau…………………………..39 3.1.5- Nguyªn c«ng 5: Hµn ®u«i sau…………………………………..41 3.1.6- Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra……………………………………….43 3.2 - X¸c ®Þnh chÕ ®é hµn……………………………………….……44 3.2.1- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 1..………………………………..44 3.2.2- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 2…………………………………45 3.2.3- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 3…………………………………46 3.2.4- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 4…………………………………47 3.2.5- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 5…………………………………48 3.3 - ThiÕt kÕ s¬ ®å ph©n x­ëng hµn…………………………………50 ch­¬ng 4 - mét sè ®Æc ®iÓm cua ®å g¸ 4.1 - Môc ®Ých yªu cÇu cña ®å g¸ ……………….…………………..52 4.1.1- Môc ®Ých cña ®å g¸ hµn………………………………………...52 4.1.2- Yªu cÇu cña ®å g¸ hµn……………………………………….....52 4.2 - §Æc ®iÓm cña ®å g¸ cho tõng nguyªn c«ng……………………53 4.2.1- §å g¸ cho nguyªn c«ng 1………………………………………..53 4.2.2- §å g¸ cho nguyªn c«ng 2………………………………………..53 4.2.3- §å g¸ cho nguyªn c«ng 3………………………………………..53 4.2.4- §å g¸ cho nguyªn c«ng 4………………………………………..54 4.2.5- §å g¸ cho nguyªn c«ng 5………………………………………..54 ch­¬ng 5 - khuyÕt tËt cña khung xe sau khi hµn 5.1 - C¸c khuyÕt tËt vµ nguyªn nh©n g©y ra……….………………..55 5.2 - KhuyÕt tËt vµ biÕn d¹ng sau hµn………………….……………58 5.2.1- Sai lÖch kÝch th­íc………………………………………………58 5.2.2- C¸c lo¹i khuyÕt tËt………………………………………………59 ch­¬ng 6 - x©y dùng ph­¬ng ph¸p kiÓm tra 6.1 - Ph«i vµ vËt liÖu hµn……………………………….…………….60 6.2 - §µo t¹o kiÓm tra tay nghÒ thî hµn…………….……………….60 6.3 - KiÓm tra quy tr×nh c«ng nghÖ hµn,thao t¸c cña thî hµn….….61 6.4 - KiÓm tra kÝch th­íc trong vµ sau khi hµn………………….….61 6.4.1- KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ mèi hµn………………………….62 6.4.2- KiÓm tra trong khi hµn…………………………………………62 6.4.3- KiÓm tra sau khi hµn……………………………………………62 6.5 - KiÓm tra khung khi xuÊt x­ëng……………….……………….63 6.6 - C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra………………………….………….63 6.6.1- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra mèi hang b»ng m¾t……………………63 6.6.2- Ph­¬ng ph¸p chiÕu x¹ xuyªn qua mèi hµn……………………64 6.6.3- KiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p siªu ©m………………………….64 6.6.4- Ph­¬ng ph¸p ph¸t quang b»ng chØ thÞ mµu…………………...64 6.6.5- Ph­¬ng ph¸p thÈm thÊu b»ng dÇu ho¶………………………..64 6.6.6- Ph­¬ng ph¸p thö b»ng thuû lùc tÜnh vµ cã ¸p suÊt…………...64 6.6.7- Thö mÉu c«ng nghÖ……………………………………………..64 6.6.8- Thö kim c­¬ng…………………………………………………..64 6.6.9- Thö c¬ tÝnh………………………………………………………65 6.7 - X©y dùng ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®é bÒn cña khung xe b»ng ph­¬ng ph¸p thö rung…………….....65 ch­¬ng 7 – an toµn lao ®éng vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng 7.1 - An toµn lao ®éng ……………………………………….………69 7.1.1- An toµn lao ®éng trong c«ng nghiÖp…………………………..69 7.1.2- An toµn lao ®éng trong hµn……………………………………70 7.1.3- §é an toµn c¸c thiÕt bÞ ®å g¸…………………………………...71 7.2 - C¸c tai n¹n cã thÓ x¶y ra trong khi hµn………….…………...71 7.2.1- §iÖn giËt…………………………………………………… . …71 7.2.2- Báng do hå quang…………………………………… ..………72 7.2.3- ChÊn th­¬ng do ch¸y næ khÝ hµn……………………………...72 7.3 - Nh÷ng vËt quay cã thÓ g©y chÊn th­¬ng……...………………72 7.4 - An toµn næ b×nh khÝ…………………………………………….73 7.5 - ¤ nhiÔm do khãi hµn…………………………………………...73 7.6 - C¸c nguyªn nh©n kh¸c…………………………………………73 kÕt luËn: LêI NãI §ÇU Qua 3 n¨m häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, chóng em ®· ®­îc c¸c thÇy, c« truyÒn ®¹t cho nh÷ng kiÕn thøc c¶ vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh,®Ó chóng em ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ vµ lµm quen c«ng viÖc ®éc lËp cña ng­êi kü s­ trong t­¬ng lai, th«ng qua mét c«ng viÖc cô thÓ, chÝnh v× lý do ®ã mµ chóng em ®· ®­îc nhËn ®Ò tµi tèt nghiÖp rÊt thùc tÕ ®ã lµ: "Nghiªn cøu thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ hµn khung xe Wave 110cc". Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n chóng em ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Thµnh lµ gi¶ng viªn bé m«n Hµn & CNKL. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n chóng em cßn nhiÒu bì ngì, do ch­a cã kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, chóng em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp vµ nhiÖm vô häc tËp t¹i tr­êng . CH¦¥NG 1- giíi thiÖu vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph­¬ng Ph¸p hµn vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn co2 1.1- Giíi thiÖu chung vÒ s¶n xuÊt khung xe m¸y b»ng ph­¬ng ph¸p hµn Ngµy nay xe g¾n m¸y lµ mét ph­¬ng tiÖn phæ biÕn víi tÊt c¶ mäi ng­êi.Tõ vµi n¨m trë l¹i ®©y xe m¸y míi ®­îc l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. Nh­ng phÇn m¸y chóng ta vÉn ph¶i nhËp c¸c linh kiÖn cña n­íc ngoµi vÒ l¾p. Sù tån t¹i nhiÒu ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam lµ phæ biÕn, cã 2 ph­¬ng thøc sau: + Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i (tù ®éng ho¸ cao). + Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt b¸n tù ®éng vµ thñ c«ng. Ph­¬ng thøc 1: Lµ cña c¸c h·ng lín nh­ Honda, Suzuki, Yamaha. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i xe g¾n m¸y chÊt l­îng cao nh­ng gi¸ thµnh cao. Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt khung xe cña hä hoµn toµn tù ®éng tõ kh©u hµn ®Õn kiÓm tra, chÝnh v× thÕ chÊt l­îng hoµn toµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng . Ph­¬ng thøc 2: Lµ ph­¬ng thøc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ, c¸c m¸y c¬ khÝ gia c«ng theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Do khã kh¨n vÒ vèn lÉn chuyªn m«n, chÝnh v× thÕ s¶n phÈm chÊt l­îng kÐm h¬n nh­ng ng­îc l¹i gi¸ thµnh thÊp, tho¶ m·n mét lùc l­îng ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp thÊp . Tuy lµ 2 ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, nh­ng khung xe m¸y ngµy nay chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p hµn v× ­u ®iÓm cña nã so víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­ sau: + Hµn ®­îc tÊt c¶ c¸c vËt liÖu, c¸c vÞ trÝ. + ChÊt l­îng mèi hµn tèt. ChÝnh v× thÕ dÉn ®Õn kÕt cÊu khung xe gän nhÑ, tiÕt kiÖm vËt liÖu, tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. C¸c ph­¬ng ph¸p hµn chñ yÕu lµ hµn khÝ b¶o vÖ, v× nã ®¹t ®­îc yªu cÇu chÊt l­îng mèi hµn so víi kim lo¹i c¬ b¶n, céng víi kÕt cÊu ®a d¹ng cña khung xe nªn chØ cã ph­¬ng ph¸p hµn khÝ b¶o vÖ lµ ­u ®iÓm nhÊt. 1.2 - øng dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ co2 ë ViÖt Nam C«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 ë n­íc ta ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h¬n 15 n¨m, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng liªn quan ®Õn ®Æc thï nÒn kinh tÕ, tr×nh ®é s¶n xuÊt c«ng nghÖ vµ thêi tiÕt khÝ hËu ViÖt Nam. Thùc tÕ qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ hµn nµy trong nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tõ nh÷ng n¨m b¶y m­¬i .C¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ c¸c ngµnh qu¶n lý s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· quan t©m ®Õn lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn CO2 . T¹i héi nghÞ hµn toµn quèc lÇn thø nhÊt 1979, b¸o c¸o cña PGS NguyÔn T¨ng Long, ViÖn khoa häc c«ng nghÖ Quèc phßng, còng nh­ b¸o c¸o cña ViÖn khoa häc X©y dùng ®· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vai trß quan träng cña c«ng nghÖ hµn CO2 trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ sù cÇn thiÕt nghiªn cøu øng dông lÜnh vùc c«ng nghÖ nµy vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n­íc ta nãi chung. ë mét sè ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nh­ ngµnh ®­êng s¾t ViÖt Nam, ngµnh giao th«ng vËn t¶i (GTVT), X©y dùng, quèc phßng nãi riªng c«ng nghÖ hµn CO2 ®· ®­îc quan t©m ®Õn trong nhiÒu b¸o c¸o, c¸c héi th¶o vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt . C«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çu tiªn vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn CO2 ë n­íc ta ®­îc triÓn khai t¹i ViÖn khoa häc kü thuËt x©y dùng. ViÖc nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së trang thiÕt bÞ vµ vËt liÖu cña Thôy §iÓn. B¸o c¸o gi¸m ®Þnh ®Ò tµi nµy ®· kh¼ng ®Þnh râ nh÷ng ­u ®iÓm, tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, vµ triÓn väng to lín cña viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo s¶n xuÊt c¬ khÝ cña ®Êt n­íc. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n­íc cña ViÖn Khoa häc kü thuËt x©y dùng ®· gi¸m ®Þnh. Song, sau ®ã h¬n 10 n¨m, viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. ViÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 trong giai ®o¹n tr­íc n¨m 1990 vµo s¶n xuÊt ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, cã thÓ cã nhiÒu nguyªn nh©n chÝnh xuÊt ph¸t tõ hai khÝa c¹nh. Mét lµ do thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang trong c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp nh­ng ch­a cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng thø 2 cã thÓ c¨n b¶n h¬n ®ã lµ sù nghiªn cøu ®Çu t­ lµm chñ c«ng nghÖ hµn CO2 trong s¶n xuÊt cßn Ýt, nªn cã nhiÒu khã kh¨n ¸ch t¾c n¶y sinh. §ã lµ sù kh«ng æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh hµn dÉn ®Õn kh«ng æn ®Þnh chÊt l­îng, vµ cã thÓ ®©y chÝnh lµ do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng g©y ra, nh­ng do h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn kinh phÝ nªn ®· ch­a ®­îc gi¶i quyÕt ®óng møc vµ v× vËy ta vÉn ch­a øng dông ®¹i trµ c«ng nghÖ hµn CO2 vµo s¶n xuÊt ®­îc . Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, còng ®· nghiªn cøu c«ng nghÖ hµn CO2 ®Ó hµn thÐp hîp kim c¸c lo¹i . Tõ n¨m 1978 trë l¹i ®©y, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ hµn CO2 trong n­íc ta nãi chung ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ phôc vô tr­íc m¾t vµ t­¬ng lai. Cho ®Õn kho¶ng n¨m 1990 viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh­ vËy c¸c nghiªn cøu tr­íc ®©y tuy ®· t¹o ®­îc tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ hµn CO2 ë ViÖt Nam. Song viÖc ¸p dông c«ng nghÖ hµn nµy vµo thùc tÕ vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Nã ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt mét sè néi dung khoa häc - c«ng nghÖ g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam. Vµ chØ khi ®· nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung khoa häc kü thuËt ®ã, tõng b­íc chÕ ®é c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh chÕ ®é c«ng nghÖ hµn phï hîp th× míi cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 vµo thùc tÕ ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ta ®­îc. Nh­ ®· kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch ë phÇn trªn, c«ng nghÖ hµn CO2 còng nh­ c¸c c«ng nghÖ kh¸c, nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ, vËt liÖu, c«ng nghÖ. Trong mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi b¶n chÊt vËt lÝ cña qu¸ tr×nh hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2, thiÕt bÞ hµn ®· ®­îc thÕ giíi nghiªn cøu kü. Thùc tÕ ngµy nay, trªn ®Êt n­íc ta hiÖn nay ®ang tån t¹i nhiÒu thiÕt bÞ hµn dïng cho c«ng nghÖ hµn CO2. §Æc biÖt cã nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c h·ng hµng lín trªn thÕ giíi nh­ : Xs 200 ®Õn Xs 600 cña h·ng DAIHEN; RF 200 ®Õn RF 1000 cña h·ng Panasonic ; c¸c lo¹i thiÕt bÞ míi cña c¸c h·ng SAF ; ESAB; LINCON còng ®ang ®­îc chµo b¸n trªn thÞ tr­êng n­íc ta. VÊn ®Ò chÕ t¹o vËt liÖu liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kü thuËt, c«ng nghÖ kh¸c nhau: kü thuËt lß cao , kü thuËt luyÖn kim. H¬n n÷a, d©y hµn dïng cho c«ng nghÖ hµn CO2 ®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸ vµ nhiÒu n­íc ®· s¶n xuÊt ®¹i trµ, viÖc nhËp mua còng rÊt thuËn lîi. Nh­ vËy cßn l¹i vÊn ®Ò c«ng nghÖ lµ cÇn quan t©m nghiªn cøu. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu Khoa häc - c«ng nghÖ trong n­íc ta tr­íc ®©y còng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. Mét vÊn ®Ò quan t©m n÷a lµ khÝ b¶o vÖ CO2 . ViÖc mua nhËp khÝ CO2 ë n­íc ngoµi lµ kh«ng thùc tÕ, v× gi¸ c¶ kh«ng hîp lý. Nh­ vËy nghiªn cøu sö dông CO2 cña ViÖt Nam ®Ó dïng cho c«ng nghÖ hµn CO2 sÏ cã ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cao. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm b­íc ®Çu trong n­íc ta cho thÊy: YÕu tè m«i tr­êng khÝ hËu vµ khÝ CO2 cña ViÖt Nam cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh hµn nãng ch¶y trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2. §Ó ¸p dông ®­îc c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ë n­íc ta, cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu kh¶o s¸t mét sè yÕu tè cña m«i tr­êng khÝ hËu trong mèi quan hÖ víi qu¸ tr×nh lý ho¸ cña qu¸ tr×nh luyÖn kim mèi hµn, c¸c qu¸ tr×nh nhiÖt víi c¸c yÕu tè vËt liÖu vµ thiÕt bÞ hµn. Trªn c¬ së ®ã, ta cã thÓ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ hµn cô thÓ ®èi víi nhãm thÐp, hoÆc tõng lo¹i h×nh kÕt cÊu cña yªu cÇu s¶n xuÊt. Nh­ vËy c¸c yÕu tè m«i tr­êng khÝ hËu, khÝ b¶o vÖ CO2 lµ c¸c ®èi t­îng cÇn quan t©m trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ë ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. 1.3 -Nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®èi víi c«ng nghÖ hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ co2 Tõ n¨m 1980 nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tuy ®ang ë giai ®o¹n chuÈn bÞ, nh­ng còng ®· cã mét sè ngµnh vµ c¬ së s¶n xuÊt m¹nh d¹n nhËp vÒ hµng lo¹t c¸c thiÕt bÞ hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 nh­ ngµnh ®­êng s¾t ViÖt Nam ®· nhËp vÒ hµng tr¨m tæ hîp thiÕt bÞ hµn b¸n tù ®éng trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 lo¹i MAGPOL – 400 vµ MAGPOL - 630. Nhµ m¸y ®ãng tÇu B¹ch §»ng, nhµ m¸y c¬ khÝ CÈm Ph¶, nhµ m¸y söa ch÷a tÇu biÓn Phµ Rõng, Liªn hîp ®ãng tÇu Ba Son .... Còng ®· nhËp vÒ mét sè tæ hîp thiÕt bÞ hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 . T¹i mét sè cuéc héi th¶o chuyªn ngµnh hµn vµ chuyªn ®Ò khoa häc kh¸c nh­ héi th¶o vÒ " M¸y C«ng nghÖ hµn " t¹i tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi (1994); héi nghÞ khoa häc 30 n¨m ngµy thµnh lËp ViÖn Khoa häc cña GS.PTS Ph¹m H÷u Phøc (Bé GTVT); PGS.PTS Hoµng Tïng (§HBK Hµ Néi) còng ®· ®Ò cËp vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh cÊp b¸ch cña viÖc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña ®Êt n­íc . T×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 trong giai ®o¹n nµy ch­a cã hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. NhiÒu nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hµn. T×nh h×nh ®ã ®· lµm cho tÝnh cÊp thiÕt cña viÖc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 t¨ng lªn do c¶ hai nh©n tè: Nhu cÇu øng dông phôc vô s¶n xuÊt vµ khai th¸c nguån thiÕt bÞ hµn ®ang cÇn thiÕt. N¨m 1991, mét sè c¬ së nghiªn cøu, ViÖn C«ng nghÖ Quèc gia, ViÖn Hµn RITST, Tr­êng §HBK Hµ Néi, ViÖn Nghiªn cøu m¸y ®· quan t©m vµ ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 , cã thÓ nãi næi bËt nhÊt lµ ViÖn Hµn RITST. Sau khi triÓn khai nghiªn cøu ®Ò tµi b­íc mét cã hiÖu qu¶, ®· ®Ò nghÞ dïng khÝ CO2 do ViÖt nam s¶n xuÊt cho c«ng nghÖ hµn CO2 . §Ò tµi cÊp bé ®· ®­îc ®Æt ra. §Ò c­¬ng ®· kh¼ng ®Þnh râ nhu cÇu s¶n xuÊt c¬ khÝ (trong vµ ngoµi ngµnh GTVT) ®ßi hái øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 ë møc ®é ngµy cµng bøc b¸ch. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trong ngµnh GTVT, c¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu th¨m dß cña RITST vÒ ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ hµn CO2 Bé GTVT ®· duyÖt kinh phÝ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé: “Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 b»ng khÝ cña ViÖt Nam, phôc vô s¶n xuÊt c¬ khÝ trong vµ ngoµi ngµnh GTVT”. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt c¬ khÝ cña ngµnh GTVT nãi riªng, cña n­íc ta nãi chung rÊt ®a d¹ng. Nhu cÇu vÒ hµn ®èi víi khu vùc s¶n xuÊt , ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ rÊt lín , kh«ng nh÷ng trong lÜnh vùc ®ãng míi mµ ngay c¶ trong khu vùc söa ch÷a phôc håi ph­¬ng tiÖn còng cã nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ hµn nãi chung vµ c«ng nghÖ hµn CO2 nãi riªng lµ rÊt lín. Thùc tr¹ng kÕt cÊu, vËt liÖu, chi tiÕt m¸y . . . ®èi víi d¹ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ ®a d¹ng, cã nhiÒu lo¹i thÐp kh¸c nhau , ®Æc biÖt lµ thÐp hîp kim thÊp . MÊy n¨m qua, ë n­íc ta viÖc øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 vµo s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trªn thùc tÕ ®· kh«ng thu ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. C¸c hiÖn t­îng dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ hµn CO2 th­êng lµ: - Mèi hµn bÞ rç khÝ c¸c lo¹i - BÒ mÆt mèi hµn gå ghÒ, bÞ lâm HiÖn t­îng b¾n toÐ kim lo¹i láng ra ngoµi bÓ hµn ë møc kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc. HiÖn t­îng nµy võa lµm t¨ng tæn thÊt vËt liÖu hµn, g©y l·ng phÝ lín, võa g©y t¾c d©y hµn, lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh hµn. KÕt qu¶ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng tíi møc kÐm h¬n hµn tay, h­ háng c¶ c¸c chi tiÕt hµn, gi¶m chÊt l­îng mèi hµn. Cho ®Õn mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ hµn CO2 ë n­íc ta ®· ®­îc kh¾c phôc nhiÒu vµ ®· ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc vµ c¸c c«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi . 1.4 - T×nh h×nh ¸p dông c«ng nghÖ hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ CO2 trªn thÕ giíi. Hµn lµ mét ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ nh»m ®¹t ®­îc mèi hµn kh«ng th¸o ®­îc b»ng c¸ch dïng nguån nhiÖt nung nãng vËt liÖu chç hµn ®Õn tr¹ng th¸i ch¶y hoÆc dÎo, sau ®ã vËt hµn ®«ng ®Æc hoÆc nhê lùc Ðp mèi liªn kÕt ®­îc h×nh thµnh gäi lµ mèi hµn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh­ c¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸. §iÒu ®ã gióp cho n¨ng suÊt ®­îc cao h¬n vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt . Liªn X« lµ mét trong nh÷ng n­íc cã ngµnh hµn ph¸t triÓn sím nhÊt vµ cã nhiÒu thµnh tùu trong ngµnh hµn nhÊt.Vµo n¨m 1802, ViÖn sÜ hµn l©m khoa häc Nga BERNARDOS ®· ph¸t minh ra hå quang ®iÖn, ®©y lµ mét ph¸t minh quan träng vÒ nguån n¨ng l­îng míi, cã c«ng suÊt lín cã thÓ ¸p dông ®­îc cho ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. §Æc biÖt trong lÜnh vùc c«ng nghÖ hµn. Sau h¬n mét thÕ kû, c«ng nghÖ hµn ®· ph¸t triÒn rÊt nhanh vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ vÒ khoa häc, c«ng nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong mäi ngµnh c«ng nghÖ. Sau thÕ kû 20, viÖc dïng ph­¬ng ph¸p hµn hå quang ®· lan sang c¸c n­íc kh¸c nh­ : §øc, Mü , NhËt, Ph¸p, Thuþ §iÓn . . . vµ nhiÒu n­íc kh¸c. Tõ ®ã tíi nay, ngµnh hµn cµng ph¸t triÓn réng r·i vµ cã rÊt nhiÒu c¸c trung t©m nghiªn cøu , c¸c viÖn nghiªn cøu ®i s©u vµo nghiªn cøu c«ng nghÖ hµn vµ ®· ph¸t minh ra nhiÒu ph­¬ng ph¸p hµn hiÖn ®¹i nh­ : Hµn ®iÖn tö , hµn plasma .... ®· cho n¨ng suÊt cao ®ång thêi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng mèi hµn lªn rÊt nhiÒu lÇn. §i ®«i víi viÖc tù ®éng ho¸ trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ trªn thÕ giíi, ngµnh hµn ngµy cµng ®­îc tù ®éng ho¸ ®Ó ®¸p øng ®­îc kÞp thêi nhu cÇu ®ßi hái cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh hµn nãi riªng. Trªn c¬ së tù ®éng ho¸, hµn ®­îc ph¸t triÓn trªn 2 lÜnh vùc: hµn tù ®éng vµ hµn b¸n tù ®éng. Hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng d­íi líp thuèc. Hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ. Trong hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p hµn, kim lo¹i ®Òu ®­îc nung nãng lªn ®Õn nhiÖt ®é rÊt cao mµ t¹i ®ã c¸c lùc ho¸ häc cña kim lo¹i víi «xy vµ c¸c khÝ kh¸c (hy®ro, Ni t¬) lµ rÊt m¹nh. VÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ b¶o vÖ hiÖu qu¶ kim lo¹i vïng hµn vµ vïng ¶nh h­ëng nhiÖt. Cã ph­¬ng ph¸p hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ b»ng CO2 , CO2 + Ar vµ He + Ar b»ng ®iÖn cùc nãng ch¶y ®­îc sö dông réng r·i nhÊt hÇu nh­ ë tÊt c¶ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh­ : Nga, Anh, Ph¸p, Mü, NhËt, Thôy §iÓn, TiÖp Kh¾c. V× c¸c lÝ do sau : Ph­¬ng ph¸p hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ lµ mét ph­¬ng ph¸p cã tÝnh n¨ng ®éng nhÊt. §èi víi hµn b¸n tù ®éng th× cã thÓ hµn ®øng, hµn sÊp , hµn trÇn . . . tèc ®é hµn so víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c lµ rÊt nhanh vµ cho mèi hµn ®¶m b¶o. Hµn trong m«i tr­êng khÝ b¶o vÖ cã hai ph­¬ng ph¸p ®ã lµ hµn tù ®éng vµ hµn b¸n tù ®éng. Hai ph­¬ng ph¸p hµn trªn ®Òu cho hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng mèi hµn nh­ nhau, song ph­¬ng ph¸p hµn tù ®éng l¹i cho n¨ng suÊt cao h¬n , nh­ng trong hµn b¸n tù ®éng th× l¹i hµn ®­îc ë nhiÒu t­ thÕ h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc.DOC