Đồ án Nghiên cứu, tổng hợp và đặc trưng xúc tác Pt/Montmorillonite được chống bởi zirconia sunfat hóa (ZrO2/SO42-)

Ngày nay xu hướng nghiên cứu tìm ra xúc tác mới trong công nghiệp là phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Giá thành rẻ.

- Có hoạt tính xúc tác cao, ổn định.

- Có độ chọn lọc cao.

- Thời gian sống của xúc tác phải dài.

- Có độ bền nhiệt, bền hóa học, cơ học cao.

- Xúc tác phải dễ điều chế và có khả năng tái sinh.

- Xúc tác phải ít độc với người.

Theo như các yêu cầu ở trên thì sét khoáng hoàn toàn đủ khả năng để làm xúc tác trong công nghiệp do giá thành rẻ tuy có vài chi phí phát sinh như để hoạt hóa axit thì giá thành nó vẫn rẻ hơn nhiều zeolite, nó có môi trường tương thích, độ chọn lọc cao, có thể tái sử dụng, hoạt động đơn giản. Tuy nhiên nó vẫn còn một số những nhược điểm như tổng thể tích lỗ xốp của Na – montmorillonite là nhỏ chỉ khoảng 0,12 0,006 cm3/g [86] và để cải thiện, ổn định các lỗ xốp của sét khoáng là ta chống. Sét chống tăng diện tích bề mặt, thể tích lỗ xốp, tăng độ bền khung của sét, bền nhiệt (tùy thuộc vào chất chống), cải thiện được hoạt tính xúc tác để tăng khả năng hấp phụ và xúc tác của chúng, giúp các phân tử ngoại lai dễ thâm nhập vào trong các lớp của sét hơn, nhất là đối với phản ứng isome hóa thì chúng ta lại càng cần phải chống vì phản ứng isome hóa là phản ứng mà tạo ra các phân tử mạch nhánh nên để thực hiện được phản ứng và cho các phân tử iso có thể chui ra được khỏi mao quản.

 

doc61 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu, tổng hợp và đặc trưng xúc tác Pt/Montmorillonite được chống bởi zirconia sunfat hóa (ZrO2/SO42-), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu, tổng hợp và đặc trưng xúc tác Pt-Montmorillonite được chống bởi zirconia sunfat hóa (ZrO2-SO42-).doc
Tài liệu liên quan