Đồ án Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác TAPO

MụC LụC

Mở đầu.

Phần 1 : Tổng quan

I. Giới thiệu về rây phân tử .

II. Tổng quan về Zeolit.

II.1 Khái niệm .

II.2 Phân loại .

II.3 Cấu trúc của zeolit .

II.4 Tính chất của zeolit.

II.5 ứng dụng của zeolit.

III. Tổng quan về rây phân tử aluminophotphat.

III.1 Khái niệm.

III.2 Cấu trúc rây phân tử aluminophotphat.

III.3 Rây phân tử metal aluminophotphat.

III.4 ứng dụng của rây phân tử trên cơ sở aluminophotphat.

IV. rây phân tử TAPO.

IV.1 Giới thiệu về rây phân tử TAPO.

IV.2 Thay thế đồng hình của Titan.

IV.3 Lý thuyết quá trình tổng hợp TAPO.

IV.4 ứng dụng của xúc tác TAPO.

V. các phương pháp phân tích xúc tác.

V.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X.

V.2 Phương pháp phổ hồng ngoại.

V.3 Phương pháp kính hiển vi điện tử quét.

V.4 Phương pháp phân tích nhiệt vi sai.

Phần 2: Thực nghiệm

I. Phương pháp tổng hợp rây phân tử.

I.1 Phương pháp tổng hợp.

I.2 Tiến hành tổng hợp.

Phần 3 : Kết quả và thảo luận

I. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng

hợp.

I.1 ảnh hưởng của nồng độ kim loại Titan.

I.2 ảnh hưởng của các nguồn nhôm khác nhau.

I.3 ảnh hưởng của chất tạo cấu trúc (Templat).

I.4 ảnh hưởng của thời gian kết tinh.

I.5 ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh.

II. Kết luận quá trình tổng hợp TAPO.

III. So sánh hoạt tính xúc tác của TAPO với hoạt tính

của các xúc tác dị thể khác và xúc tác đồng thể đối

với phản ứng oxi hóa n- parafin trong pha lỏng.

III.1 So sánh hoạt tính xúc tác của TAPO với hoạt tính của các

xúc tác dị thể khác đối với phản ứng oxi hóa n- parafin trong pha

lỏng.

III.2 So sánh xúc tác dị thể TAPO và xúc tác đồng thể cho phản

ứng oxi hoá n-parafin.

Kết luận.

Lời cám ơn.

Tài liệu tham khảo.

 

pdf69 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác TAPO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác TAPO.pdf
Tài liệu liên quan