Đồ án Nghiên cứu về hình học fractal. viết chương trình cài đặt một số đường và mặt fractal

b Giống như đường Cesaro, vị trí của generator đầu tiên thay đổi từ phải sang trái và được bắt đầu ở mức đầu tiên. Đối với đường này, vị trí của generator cũng thay đổi đường so với mỗi đoạn thẳng tương đương với các mức khác nhau.

b Hình sau cho ta thấy 2 mức đầu tiên và mức 4 của hình này.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2442 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu về hình học fractal. viết chương trình cài đặt một số đường và mặt fractal, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaoCaoDATN.ppt
  • rarNguyenNgocHungCuong-TinHoc40.rar