Đồ án Phân tích khai thác hệ thống lái ô tô tải và mô phỏng hệ thống

MỤC LỤC

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ 4

PHẦNII - PHÂN TÍCH KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI TRÊN CÁC ÔTÔ

A.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG HỆ THỐNG LÁI TRÊN ÔTÔ

I. Công dụng, Phân loại, Yêu cầu hệ thống lái trên ôtô 5

1. Công dụng 5

2. Phân loại 5

3. Yêu cầu 6

II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống lái đơn giản 7

III.Các chỉ tiêu đánh giá hệ thống lái 8

1. Tỉ số truyền 8

2. Độ rơ vành tay lái 8

3. Hiệu suất thuận, hiệu suất nghịch 9

B. PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI

CHƯƠNG I - CƠ CẤU LÁI 10

I. Đặc điểm chung 10

II. Cơ cấu lái bánh răng – thanh răng 10

III. Cơ cấu lái trục vít con lăn 13

1. Đặc điểm chung 13

2. Cơ cấu lái trục vít con lăn trên xe tải Kraz – 608 14

IV. Cơ cấu lái trục vít – êcu bi – thanh răng 15

1. Đặc điểm chung 15

a. Cấu tạo 15

b. Nguyên lý làm việc 16

2. Cơ cấu lái trục vít – êcu bi – thanh răng trêm xe tải Kraz – 250 17

a. Cấu tạo 17

b. Nguyên lý làm việc 18

3. Cơ cấu lái trục vít – êcu bi – thanh răng trên xe Maz – 500 18

a. Cấu tạo 18

b. Nguyên lý làm việc 18

4. Cơ cấu lái trục vít – êcu bi – thanh răng xe Kamaz 19

a. Cấu tạo 20

b. Nguyên lý làm việc 20

5. Cơ cấu lái trục vít - êcu bi – thanh răng trên xe tải Landrover 21

a. Cấu tạo 21

b. Nguyên lý làm việc 22

V. Trục lái và vành tay lái 23

1. Giới thiệu chung 23

2. Trục lái và vành tay lái xe Landrover 24

CHƯƠNG II - DẪN ĐỘNG LÁI 25

1. Đặc điểm chung 25

2. Các phương án bố trí dẫn động lái trên ôtô 26

1.1 Trường hợp bố trí đòn ngang bên và đòn ngang trước cầu trước 26

1.1.1 Dẫn động lái trên xe Yaz – 451M 26

1.2 .Trường hợp đòn ngang bên và đòn ngang đặt sau cầu xe 27

1.2.1 Sơ đồ chung 27

1.2.2 Dẫn động lái trên xe Kamaz 5320 27

1.2.3 Dẫn động lái trên xe tải Landrôver có bộ giảm chấn 28

1.3 Dẫn động lái trên cơ cấu lái trục răng - thanh răng 29

1.3.1 Trường hợp cơ cấu lái và dẫn động lái đặt sau cầu trước 29

1.3.2 Dẫn động lái trên xe Gaz – 3102 30

1.4 Dẫn động lái trên cơ cáu lái dạng đòn quay dùng với hệ thống treo độc lập 31

CHƯƠNG IV –TRỢ LỰC LÁI

I. Các vấn đề tổng quan về trợ lực lái 33

1. Các yêu cầu của trợ lực lái 33

2. Các bộ phận chủ yếu của trợ lực lái 33

a. Nguồn cung cấp (bơm) 33

b. Bộ phận phân phối (van phân phối) 34

c. Cơ cấu chấp hành (xi lanh lực) 34

d. Các phương án bố trí hệ thống trợ lực 34

II. Nguồn cung cấp (Bơm) 38

1. Bơm cánh gạt 38

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cánh gạt 38

Bơm trợ lực kiểu cánh gạt trên xe Kraz – 250 39

a.Cấu tạo 40

b.Nguyên lý hoạt động 41

Bơm trợ lực xe tải Kamaz 45

a. Cấu tạo 45

b. Nguyên lý hoạt động 46

Bơm trợ lực xe Z130 49

1. Cấu tạo 49

2. Nguyên lý hoạt động 50

2. Bơm bánh răng 51

Đặc điểm chung 51

a. Cấu tạo 51

b. Nguyên lý hoạt động 51

Bơm bánh răng sử dụng trên xe Maz – 6422 52

a. Cấu tạo 52

b. Nguyên lý hoạt động 53

III. Bộ phận phân phối của trợ lực lái 55

1. Van phân phối 55

 

doc84 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 11869 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phân tích khai thác hệ thống lái ô tô tải và mô phỏng hệ thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích khai thác hệ thống lái ô tô tải và mô phỏng hệ thống.doc
  • rarBan Ve.rar