Đồ án Thành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ

MỤC LỤC

Phần mở đầu . 1

Chương I : Quy trình thành lập bình đồ ảnh bằng

công nghệ ảnh số . 3

I. Lí thuyết nắn ảnh . .3

1. Phương pháp nắn ảnh giải tích . .4

2. Phương pháp nắn ảnh quang cơ . .4

3. Phương pháp nắn ảnh số . . .5

II. Khái niệm ảnh số . . 6

III. Nắn ảnh số . .8

1. Nắn ảnh vùng bằng phẳng . . 8

2. Nắn ảnh vùng đồi núi . 10

IV. Quy trình thành lập bình đồ ảnh bằng công nghệ ảnh số .12

1. Ảnh hàng không .12

2. Đo nối khống chế ảnh . .13

3. Quét phim . .14

4. Tạo Project 15

5. Công tác tăng dày khống chế ảnh . 15

5.1 - Định hướng trong 15

5.2 Định hướng tương đối . 16

5.3 Liên kết dải bay . .16

5.4 Định hướng tuyệt đối .17

5.5 Bình sai khối tam giác ảnh không gian 17

6. Thành lập mô hình số độ cao .17

6.1 Khái niệm mô hình số .17

6.2. Các hàm toán học dùng để biểu diễn bề mặt địa hình 18

7. Thành lập bình đồ ảnh . 21

7.1. Nắn ảnh trực giao dùng mô hình số độ cao DEM . .21

7.2. Cắt ghép ảnh theo mảnh bản đồ .23

7.3. Biên tập và in bình đồ ảnh .24

 

Chương II : Công tác đoán đọc điều vẽ phục vụ thành lập

bản đồ địa hình . .26

I – Khái niệm chung . 26

II – Cơ sở khoa học của công tác đoán đọc điều vẽ và các

chuẩn đoán đọc . .30

1. Cơ sở khoa học của công tác đoán đọc điều vẽ .30

1.1 Cơ sở địa lý của công tác đoán đọc điều vẽ .31

1.2 .Cơ sở sinh lý của công tác đoán đọc điều vẽ . .32

1.3. Cơ sở chụp ảnh của đoán đọc điều vẽ .35

2. Các chuẩn đoán đọc . 38

2.1. Chuẩn đoán đọc trực tiếp 38

2.2. Chuẩn đoán đọc gián tiếp . .42

2.3. Chuẩn đoán đọc tổng hợp .43

3. Các phương pháp đoán đọc điều vẽ .44

3.1. Công tác đoán đọc nội nghiệp 44

3.2. Điều vẽ ngoại nghiệp . .47

3.3. Đoán đọc điều vẽ bằng phương pháp kết hợp . .49

4- Nội dung công tác đoán đọc điều vẽ .52

4.1 Điều vẽ hệ thống thuỷ văn . 52

4.2 .Điều vẽ hệ thống dân cư . .54

4.3. Điều vẽ hệ thống giao thông . 56

4.4. Điều vẽ địa giới và tường rào . . .57

4.5. Điều vẽ đường dây điện . . .58

4.6. Điều vẽ các địa vật độc lập . .58

4.7. Điều vẽ hệ thống thực vật . 59

4.8. Điều vẽ địa hình 59

4.9. Ghi chú . .59

Phương án chuyển kết quả điều vẽ lên bản đồ . . .60

Chương III: Phần thực nghiệm . 62

I- Mục đích . .62

II- Yêu cầu . .62

3. Nhiệm vụ . .62

III.1 Khái quát tình hình khu đo . .63

1. Vị trí địa lý . .63

2. Đặc điểm tự nhiên .63

3. Đặc điểm về Dân cư – Kinh tế – Xã hội . .64

4. Tư liệu bản đồ . .65

5. Tư liệu ảnh chụp từ máy bay . .65

III.2 Thành lập bình đồ ảnh trên trạm ảnh số .66

III-3 – Quy định kĩ thuật điều vẽ ngoại nghiệp bản đồ địa hình

tỷ lệ 1:2000 . .75

III-4 Phương pháp điều vẽ tiến hành ngoài thực địa . . . 77

III.5. Kiểm tra nội nghiệp và chuyển kết quả lên bản đồ gốc .79

 

doc85 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThành lập bình đồ ảnh vùng đồi núi và công tác đoán đọc điều vẽ.doc
Tài liệu liên quan