Đồ án Thi công khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

+ Để xác định nội lực và chuyển vị, sử dụng các chương trình phần mềm tính kết cấu như SAP hay ETABS. Đây là những chương trình tính toán kết cấu rất mạnh hiện nay. Các chương trình này tính toán dựa trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn, sơ đồ đàn hồi.

+ Lấy kết quả nội lực ứng với phương án tải trọng do tĩnh tải .

+ Hoạt tải toàn bộ (có thể kể đến hệ số giảm tải theo các ô sàn, các tầng) để xác định ra lực dọc lớn nhất ở chân cột, từ kết quả đó ta tính ra diện tích cần thiết của tiết diện cột và chọn sơ bộ tiết diện cột theo tỉ lệ môđun, nhìn vào biểu đồ mômen ta tính dầm nào có mômen lớn nhất rồi lấy tải trọng tác dụng lên dầm đó và tính như dầm đơn giản để xác định kích thước các dầm đó và tính như dầm đơn giản để xác định kích thước các dầm theo công thức.

 

doc75 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thi công khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKET CAU 30 %.doc
  • rarBAN VE.rar
  • docMONG HOP KHOI sang15%i.doc
  • docsang TC phan ngam1.doc