Đồ án Thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục điện, Q = 12T

Mục Lục.

Lời nói đầu .1

ChươngI: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

Phạm vi sử dụng của cầu trục. .3

I_Phạm vi sử dụng .3

II_Cấu tạo . 3

ChươngII: Lựa chọn và tính toán các bộ phận của cơ cấu

Di chuyển cầu 5

I_Sơ đồ cơ cấu di chuyển cầu 5

II_Thiết kế bánh xe và ray 6

III_Chọn động cơ điện 8

IV_Tính toán và chọn phanh . 14

V_Bộ truyền .15

VI_Các bộ phận khác của cơ cấu di chuyển 17

a_Trục bánh dẫn . 17

b_ổ đỡ trục bánh xe .21

 

doc27 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục điện, Q = 12T, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế bộ máy di chuyển cầu trục điện, Q = 12T.doc
  • dwgHETHONGCAU.dwg
  • dwgHETHONGCAU_recover.dwg