Đồ án Thiết kế Cầu dầm super T căng trước 38m

MỤC LỤC

TIÊU ĐỀ TRANG

+ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 1

+ THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN I – DẦM SUPER-T 5

+ THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN II – DẦM THÉP LIÊN HỢP 83

+ SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN 158

+ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẦM SUPER – T 160

+ THIẾT KẾ DẦM SUPER-T 164

+ THIẾT KẾ GỐI CAO SU 220

+ THIẾT KẾ TRỤ 223

+ THIẾT KẾ MỐ 251

+ THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 293

+ THIẾT KẾ BẢN LIÊN TỤC NHIỆT 327

+ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 353

+ DỰ TOÁN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÍNH 364

BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ 374

doc62 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 7455 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế Cầu dầm super T căng trước 38m, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCầu dầm super T căng trước 38 m (kèm bản vẽ).doc
 • dwg1-11-TC MATCAU-BOTRICHUNG.dwg
 • dwg2-3-BMC-LC-TN-LTN.dwg
 • dwg4-MCN-PA2-4.dwg
 • dwg5-super-T-5.dwg
 • dwg6-7super-T-6-7.dwg
 • dwg8-COT THEP MO-8.dwg
 • dwg9-COT THEP TRU T3-9.dwg
 • dwg10-COCKN-10.dwg
 • dwg12-THI CONG MO-12.dwg
 • dwg13-TC CKN-13.dwg
 • dwg14-TC CAUDAM-14.dwg
 • dwg15THI CONG TRU-15.dwg
 • dwg16-THI CONG THAN TRU-16.dwg
 • docA-chuong I-IV(lan can-BMC-le)(1-38).doc
 • docB-DAM NGANG-(39-52).doc
 • docD-CAU THEP_ PAII(110-180).doc
 • docE-sosanh(181-182).doc
 • docF-gioithieuchung-(183-186).doc
 • docG-Chuong V(187-217) - Ban LTN.doc
 • docH-Chuong(218-226) - Goi cau.doc
 • docI-MO CAU(227-302).doc
 • docK-TRU CAU(303-378).doc
 • docL- TCTC(378-408).doc
 • docLoi cam on.doc
 • docMUCLUC.doc
 • docNhan xet GVHD.doc
 • docTM PA thi cong(409-439) .doc