Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho tuyến giao thông điện Nam Thăng Long

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƠI THỰC TẬP.4

Phương thức cấp điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chiều cao của dây dẫn tiếp xúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Hệ thống giám sát điều khiển tập trung trạm biến điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vị trí tuyến: Tuyến đi từ ga C1 (khu đô thị Ciputra, Nam Thăng LONG), đi qua

huyện Từ Liêm giáp khu vực quy hoạch trung tâm hành chính của Hà Nội (khu Tây

Hồ Tây), qua khu Viện Khoa Học Việt Nam sang quận Ba Đình theo phố Hoàng Hoa

Thám gần chợ Bưởi – Chợ cửa ngõ thành phố cũ. Trên phố Hoàng Hoa Thám có

trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa, trường trung học

cơ sở Ba Đình, trường tư thục dân lập Hàn Thuyên. Đến gần khu Bách Thảo, Văn

phòng Chính Phủ, tuyến chuyển sang đầu phố Thụy Khê, trường trung học phổ

thông, trường trung học sở Chu Văn An, qua khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng

giáp đường Thanh Niên rồi đi theo đường Phan Đình Phùng qua cụm di tích lịch sử

quốc gia, khu cấm Thành Thăng Long, về vườn hoa Hàng Đậu sang quận Hoàn

Kiếm. Theo phố Hàng Giấy, chợ Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, qua Đinh

Tiên Hoàng, Hàng Bài đến ga C11 ngã tư Hàng Bài – Trần Hưng Đạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Nhìn chung tuyến đường sắt đô thị đi qua các khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều

điểm hút khách như trường học, khu thể thao, khu di tích lịch sử, danh lam thắng

cảnh, khu phố cổ trung tâm thong mại Do đó, tuyến sẽ có mật độ hành khách lớn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1 Máy biến áp chỉnh lưu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Máy biến áp tại các ga cho nhu cầu điện tại các ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

MBA để truyền tải tín hiệu (TTTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.2. Máy cắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3 Cầu chì trung áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.4 Thanh cái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.5 Chống sét van cho các trạm TĐK và các ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.6 Biến dòng cho cả TĐK và các ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.7 Biến áp đo lường cho TĐK và các ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.8 Dao cách ly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Chương V-Chuyên đề nhỏ-Thiết kế trạm biến áp Giáp Nhất 3 kiểu trạm treo

15

5.1.1 Thuyết minh.15

5.1.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.1.3 Phạm vi, giới hạn của báo cáo thiết kế kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.1.4 Sự cần thiết phải xây trạm và mục tiêu xây dựng công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

5.1.5 Tên công trình, địa điểm, cấp công trình và các giải pháp kỹ thuật . . . . . . . . . . . . 16

5.1.6 Lựa chọn thiết bị chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.1.7 Các biện pháp phòng chống cháy nổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.2 Các bản vẽ thi công công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.2.1 Sơ đồ một sợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.2.2 Sơ đồ nguyên lý dạng trạm treo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.2.3 Sơ đồ nguyên lý tủ hạ thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

pdf43 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho tuyến giao thông điện Nam Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ M c l cụ ụ Nh n xét c a n i th c t p, giáo viên h ng d n.ậ ủ ơ ự ậ ướ ẫ l ờ i nói đ uầ ........................................................................................................................3 PH N IẦ GI I THI U CHUNG V N I TH C T PỚ Ệ Ề Ơ Ự Ậ .............................................4 Ph ng th c c p đi nươ ứ ấ ệ ............................................................................................................17 Chi u cao c a dây d n ti p xúcề ủ ẫ ế .............................................................................................17 H th ng giám sát đi u khi n t p trung tr m bi n đi nệ ố ề ể ậ ạ ế ệ .....................................................17 V trí tuy n: Tuy n đi t ga C1 (khu đô th Ciputra, Nam Thăng LONG), đi quaị ế ế ừ ị huy n T Liêm giáp khu v c quy ho ch trung tâm hành chính c a Hà N i (khu Tâyệ ừ ự ạ ủ ộ H Tây), qua khu Vi n Khoa H c Vi t Nam sang qu n Ba Đình theo ph Hoàng Hoaồ ệ ọ ệ ậ ố Thám g n ch B i – Ch c a ngõ thành ph cũ. Trên ph Hoàng Hoa Thám cóầ ợ ưở ợ ử ố ố tr ng ti u h c Hoàng Hoa Thám, nhà thi đ u th thao Qu n Ng a, tr ng trung h cườ ể ọ ấ ể ầ ự ườ ọ c s Ba Đình, tr ng t th c dân l p Hàn Thuyên. Đ n g n khu Bách Th o, Vănơ ở ườ ư ụ ậ ế ầ ả phòng Chính Ph , tuy n chuy n sang đ u ph Th y Khê, tr ng trung h c phủ ế ể ầ ố ụ ườ ọ ổ thông, tr ng trung h c s Chu Văn An, qua khu v c v n hoa Mai Xuân Th ngườ ọ ở ự ườ ưở giáp đ ng Thanh Niên r i đi theo đ ng Phan Đình Phùng qua c m di tích l ch sườ ồ ườ ụ ị ử qu c gia, khu c m Thành Thăng Long, v v n hoa Hàng Đ u sang qu n Hoànố ấ ề ườ ậ ậ Ki m. Theo ph Hàng Gi y, ch Đ ng Xuân, Hàng Đ ng, Hàng Ngang, qua Đinhế ố ấ ợ ồ ườ Tiên Hoàng, Hàng Bài đ n ga C11 ngã t Hàng Bài – Tr n H ng Đ o.ế ư ầ ư ạ ....................22 Nhìn chung tuy n đ ng s t đô th đi qua các khu v c có m t đ dân c cao, nhi uế ườ ắ ị ự ậ ộ ư ề đi m hút khách nh tr ng h c, khu th thao, khu di tích l ch s , danh lam th ngể ư ườ ọ ể ị ử ắ c nh, khu ph c trung tâm thong m i … Do đó, tuy n s có m t đ hành khách l n.ả ố ổ ạ ế ẽ ậ ộ ớ .........................................................................................................................................22 3.1 Máy bi n áp ch nh l uế ỉ ư ..............................................................................................37 Máy bi n áp t i các ga cho nhu c u đi n t i các gaế ạ ầ ệ ạ .....................................................38 MBA đ truy n t i tín hi u (TTTH)ể ề ả ệ .............................................................................39 3.2. Máy c t ắ ...................................................................................................................39 3.3 C u chì trung ápầ ........................................................................................................39 3.4 Thanh cái ...................................................................................................................40 3.5 Ch ng sét van cho các tr m TĐK và các gaố ạ .............................................................40 3.6 Bi n dòng cho c TĐK và các gaế ả .............................................................................40 3.7 Bi n áp đo l ng cho TĐK và các gaế ườ ......................................................................41 3.8 Dao cách ly ................................................................................................................41 Ch ng V-Chuyên đ nh -Thi t k tr m bi n áp Giáp Nh t 3 ki u tr m treoươ ề ỏ ế ế ạ ế ấ ể ạ 15 5.1.1 Thuy t minhế ...................................................................................................15 5.1.2 Tiêu chu n k thu tẩ ỹ ậ ......................................................................................15 5.1.3 Ph m vi, gi i h n c a báo cáo thi t k k thu tạ ớ ạ ủ ế ế ỹ ậ ........................................15 5.1.4 S c n thi t ph i xây tr m và m c tiêu xây d ng công trìnhự ầ ế ả ạ ụ ự .....................15 5.1.5 Tên công trình, đ a đi m, c p công trình và các gi i pháp k thu tị ể ấ ả ỹ ậ ............16 5.1.6 L a ch n thi t b chínhự ọ ế ị .................................................................................16 5.1.7 Các bi n pháp phòng ch ng cháy nệ ố ổ ............................................................16 5.2 Các b n v thi công công trìnhả ẽ ......................................................................17 5.2.1 S đ m t s iơ ồ ộ ợ ................................................................................................17 5.2.2 S đ nguyên lý d ng tr m treoơ ồ ạ ạ ...................................................................17 5.2.3 S đ nguyên lý t h thơ ồ ủ ạ ế ............................................................................17 Trang-1 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Ph nầ II- NGHIÊN C U VÀ LÀM QUEN V I CÔNG VI C PH C V CHOỨ Ớ Ệ Ụ Ụ THI T K CUNG C P ĐI N CHO GIAO THÔNG ĐÔ TH .Ế Ế Ấ Ệ Ị ..............................17 Ch ng 1- Các tiêu chu n thi t k cung c p đi n cho giao thông đi nươ ẩ ế ế ấ ệ ệ ..............17 1.1 Tiêu chu n đ ng s t đô th Vi t Nam 2009ẩ ườ ắ ị ệ ...............................................................17 1.2 Tiêu chu n đ ng s t đô th châu Á (STRASYA)ẩ ườ ắ ị ............................................24 Ch ng IIươ - D li u đ u vào cho công vi c thi t kữ ệ ầ ệ ế ế ............................................... 19 2.1 Gi i thi u v giao thông đi nớ ệ ề ệ ........................................................................19 2.2 Quy ho ch giao thông đi n thành ph Hà N iạ ệ ố ộ ..............................................20 2.2.1 tình tr ng giao thông tp Hà N i và cách gi i quy tạ ộ ả ế .....................................20 2.2.2 Tìm hi u v d án tuy n s 2 Nam Thăng Long- Tr n H ng Đ oể ề ự ế ố ầ ư ạ .............20 2.3 Nghiên c u l a ch n các ph ng án đi cho tuy n NTL-THĐứ ự ọ ươ ế ....................22 2.4 Nghiên c u và l a ch n lo i toa tàu Metro cho tuy nứ ự ọ ạ ế .................................24 2.5 Ph ng pháp l a ch n c p ngu n cho tuy nươ ự ọ ấ ồ ế ..............................................26 2.5.1 Gi i pháp c p ngu n 110kVả ấ ồ .........................................................................26 2.5.2 Gi i pháp s d ng ngu n trung th 22kVả ử ụ ồ ế ....................................................27 2.6 Ph ng pháp l a ch n lo i hình c p dòng và l i đi n kéo ti p xúcươ ự ọ ạ ấ ướ ệ ế .......27 2.6.1 Đi n khí hóa xoay chi uệ ề ...............................................................................27 2.6.2 Đi n khí hóa m t chi uệ ộ ề .................................................................................28 2.7 Ph ng pháp l a ch n s đ c p ngu n cho tr m đi n kéoươ ự ọ ơ ồ ấ ồ ạ ệ ......................30 2.8 Ph ng pháp tính toán ng n m ch và tính ch n cáp m ng trung ápươ ắ ạ ọ ạ ...........33 2.8.1 Ph ng pháp tính toán ng n m chươ ắ ạ ...............................................................33 2.8.2 Ph ng pháp tính ch n cáp m ng trung ápươ ọ ạ ..................................................34 2.9 Ph ng pháp thi t k tr m bi n áp đi n kéoươ ế ế ạ ế ệ ..............................................35 2.9.1 L a ch n lo i tr m đi n kéoự ọ ạ ạ ệ ........................................................................35 2.9.2 L a ch n v trí đ t tr mự ọ ị ặ ạ ................................................................................36 2.9.3 S đ nguyên lý tr mơ ồ ạ ....................................................................................37 CH NG III- NGHIÊN C U CÁC THI T B TRONG TR M ĐI N KÉOƯƠ Ứ Ế Ị Ạ Ệ .....37 3.1 Máy bi n ápế ...................................................................................................37 3.2 Máy c tắ ..........................................................................................................39 3.3 C u chì trung ápầ ............................................................................................39 3.4 Thanh cái ........................................................................................................39 3.5 Ch ng sét van cho các tr m đi n kéo và các gaố ạ ệ ...........................................40 3.6 Bi n dòng cho c tr m đi n kéo và các gaế ả ạ ệ ..................................................40 3.7 Bi n áp đo l ng tr m đi n kéo và các gaế ườ ạ ệ ..................................................41 3.8 Dao cách ly ....................................................................................................41 K t lu nế ậ ........................................................................................................................42 Tài li u tham kh oệ ả ....................................................................................................... 43 phụ l cụ L I NÓI Đ UỜ Ầ Trang-2 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Ngày nay, đi n năng là m t ph n thi t y u trong s n xu t công nghi p cũngệ ộ ầ ế ế ả ấ ệ nh trong đ i s ng sinh ho t hàng ngày c a con ng i. Đ đ m b o s n l ng vàư ờ ố ạ ủ ườ ể ả ả ả ượ ch t l ng đi n năng c n thi t, tăng c ng đ tin c y cung c p đi n cho các h tiêuấ ượ ệ ầ ế ườ ộ ậ ấ ệ ộ th , đ m b o an toàn cho thi t b và s làm vi c n đ nh trong toàn h th ng c nụ ả ả ế ị ự ệ ổ ị ệ ố ầ ph i s d ng m t cách r ng rãi và có hi u qu nh ng ph ng ti n b o v , thông tin,ả ử ụ ộ ộ ệ ả ữ ươ ệ ả ệ đo l ng, đi u khi n và đi u ch nh t đ ng trong h th ng đi n.ườ ề ể ề ỉ ự ộ ệ ố ệ Cùng v i vi c nhu c u s d ng đi n ngày càng tăng cao c a ng i dân thì đòiớ ệ ầ ử ụ ệ ủ ườ h i ph i có ngu n cung c p đi n đ l n. Chính vì v y vai trò c a các tr m bi n ápỏ ả ồ ấ ệ ủ ớ ậ ủ ạ ế trung gian 110kV là c u n i đ đ a năng l ng đi n đ n v i các lo i ph t i khácầ ố ể ư ượ ệ ế ớ ạ ụ ả nhau. Trong đ a bàn 1 t nh, thành ph thì nh ng tr m bi n áp 110kV chính là nh ngị ỉ ố ữ ạ ế ữ ngu n cung c p đi n đ m b o cho nhu c u tiêu th .ồ ấ ệ ả ả ầ ụ T nhu c u c a đ tài t t nghi p c a em đó là ừ ầ ủ ề ố ệ ủ “ thi t k cung c p đi n choế ế ấ ệ tuy n giao thông đi n Nam Thăng Long- Tràn H ng Đ o” ế ệ ư ạ v i x ng s ng là hớ ươ ố ệ th ng l i trung áp 22kV đ c l y t các tr m 110kV và đ ng đây trung th do cácố ướ ượ ấ ừ ạ ườ ế công ty đi n l c qu n lý, nên trong th i gian th c t p v a qua t i tr m bi n ápệ ự ả ờ ự ậ ừ ạ ạ ế 110kV Th ng Đình và Công ty Đi n l c Thanh Xuân em đã thu th p đ c nh ngượ ệ ự ậ ượ ữ d li u quý báu cho đ tài c a mình.ữ ệ ề ủ Em xin chân thành c m n các anh trong tr m và các th y giáo h ng d n đ cả ơ ạ ầ ướ ẫ ặ bi t là th y Lê M nh Vi t và th y Đ ng Vi t Phúc đã nhi t tình h ng d n, gi iệ ầ ạ ệ ầ ặ ệ ệ ướ ẫ ả đáp nh ng th c m c c a e trong quá trình th c t p. Do th i gian có h n và l ngữ ắ ắ ủ ự ậ ờ ạ ượ ki n th c th c t còn h n ch nên trong báo cáo này còn ch a đ c nh ý, mongế ứ ự ế ạ ế ư ượ ư nh n đ c s giúp đ c a các anh, các th y đ trong th i gian t i làm đ án t tậ ượ ự ỡ ủ ầ ể ờ ớ ồ ố nghi p s t t đ p h n.ệ ẽ ố ẹ ơ Em xin chân thành c m n!ả ơ PH N I- GI I THI U CHUNG V N I TH C T P T T NGHI P.Ầ Ớ Ệ Ề Ơ Ự Ậ Ố Ệ Trang-3 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Ch ng I- T ng công ty đi n l c Hà N iươ ổ ệ ự ộ 1.1 Truy n th ng t ng công ty đi n l c Hà N i.ề ố ổ ệ ự ộ T ng công ty đi n l c Hà N i đ c kh i công xây d ng vào ngày 6 tháng 12 nămổ ệ ự ộ ượ ở ự 1892 t i ph Frăng-xi-Gác-ni-ê bên c nh h Hoàn Ki m ( nay là s 69 ph Đinh Tiênạ ố ạ ồ ế ố ố Hoàng) v i 2 t máy phát đi n 1 chi u công su t 500 KW. T khi đó cho t i nay t ngớ ổ ệ ề ấ ừ ớ ổ công ty đã ch i qua nhi u giai đo n phát tri n. T năm 1995, S Đi n l c Hà N i, tả ề ạ ể ừ ở ệ ự ộ ừ m t đ n v h ch toán ph thu c, tr thành đ n v h ch toán đ c l p và đ c đ i tênộ ơ ị ạ ụ ộ ở ơ ị ạ ộ ậ ượ ổ thành Công ty Đi n l c TP. Hà N i, là thành viên c a T ng Công ty Đi n l c Vi tệ ự ộ ủ ổ ệ ự ệ Nam ( nay là T p đoàn Đi n l c Vi t Nam).ậ ệ ự ệ 1.2Lĩnh v c ho t đ ng.ự ạ ộ T ng công ty đi n l c Hà N i tr c thu c t p đoàng đi n l c Vi t Nam ho t đ ngổ ệ ự ộ ự ộ ậ ệ ự ệ ạ ộ kinh doanh nhi u lĩnh v c quanh nghành đi n nh sau: phát di n, truy n t i đi n,ề ự ệ ư ệ ề ả ệ phân ph i, bán đi n; t v n, đ u t , thi t k xây d ng công trình đ ng dây, tr mố ệ ư ấ ầ ư ế ế ự ườ ạ bi n áp đ n 110kV; l p d án đ u t , qu n lý d án xây d ng công trình; các d nh vế ế ậ ự ầ ư ả ự ự ị ụ t v n chu n b d án, th c hi n d án, qu n lý d án; xây l p các công trình đi nư ấ ẩ ị ự ự ệ ự ả ự ắ ệ các công trình b u chính vi n thông; thí nghi m đi u ch nh thi t b đi n l c; s nư ễ ệ ề ỉ ế ị ệ ự ả xu t v t t , thi t b điên- b u chính vi n thông; buôn bán các thi t b đi n- vi nấ ậ ư ế ị ư ễ ế ị ệ ễ thông- thông tin, đi n t ; tài chính, đ t dai; d y ngh , t ch c đào t o xu t kh u laoệ ử ấ ạ ề ổ ứ ạ ấ ẩ đ ng…ộ 1.3Quy trình k thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v n, hành, s a ch a,ỹ ậ ệ ả ậ ử ữ xây d ng đ ng dây và tr m đi n.ự ườ ạ ệ 1.3.1 ph n th nh tầ ứ ấ : Nguyên t c chung “nh ng đi u quy đ nh cho t t c nh ngắ ữ ề ị ấ ả ữ ng i làm công tác v đi n”.ườ ề ệ - Ph m vi áp d ng quy trìnhạ ụ - Nh ng đi u ki n đ c công tác trong nghành đi n.ữ ề ệ ượ ệ - X lý khi vi ph m quy trình.ử ạ - Ch đ phi u thao tác và cách thi hành..ế ộ ế - Nh ng bi n pháp b o đ m an toàn khi ti n hành công vi c.ữ ệ ả ả ế ệ + Bi n pháp k thu t đ m b o an toàn khi làm vi c: c t đi n, treo bi n báo và đ tệ ỹ ậ ả ả ệ ắ ệ ể ặ rào ch n, ki m tra không còn đi n, đ t ti p đ t.ắ ể ệ ặ ế ấ + Bi n pháp t ch c đ đ m b o an toàn khi làm vi c.ệ ổ ứ ể ả ả ệ - Nh ng bi n pháp an toàn khi làm vi c trên cao.ữ ệ ệ 1.3.2 Ph n th haiầ ứ :Nh ng bi n pháp an toàn khi làm công tác qu n lý, v n hành,ữ ệ ả ậ s a ch a đ ng dây cao, h áp và tr m bi n áp.ử ữ ườ ạ ạ ế - Bi n pháp an toàn khi công tác các tr m bi n áp.ệ ở ạ ế - Bi n pháp an toàn khi ti p xúc v i thi t b đi n.ệ ế ớ ế ị ệ - Bi n pháp an toàn khi làm công tác qu n lý, v n hành, s a ch a đ ng dây cao, hệ ả ậ ử ữ ườ ạ áp. - Làm vi c máy phát đi n và máy bù đ ng b .ệ ở ệ ồ ộ - Làm vi c nh ng đ ng c đi n áp cao.ệ ở ữ ộ ơ ệ 1.3.3 ph n th ba:ầ ứ Nh ng bi n pháp an toàn khi xây d ng đ ng cáp đi n ng m,ữ ệ ự ườ ệ ầ đ ng dây cao áp trên không, m c dây đi n và tr m bi n áp.ườ ắ ệ ạ ế - Bi n pháp an toàn khi xây d ng đ ng dây cáp ng m đi n áp 6kV đ n 35kV.ệ ự ườ ầ ệ ế Trang-4 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ - Bi n pháp an toàn khi xây d ng đ ng dây d n đi n g n đ ng dây cao áp đangệ ự ườ ẫ ệ ầ ườ có đi n.ệ - L p đ t dây d n và dây ch ng sét trong vùng nh h ng c a dây cao áp đang v nắ ặ ẫ ố ả ưở ủ ậ hành. - Bi n pháp an toàn khi xây d ng đ ng dây cao, h áp trên không.ệ ự ườ ạ - Nh ng bi n pháp an toàn khi làm công tác m c dây, đ t đi n h áp.ữ ệ ắ ặ ệ ạ - Bi n pháp an toàn khi xây d ng tr m bi n áp trong nhà và ngoài tr i.ệ ự ạ ế ờ 1.3.4 Ph n th t :ầ ứ ư nh ng bi n pháp an toàn khi làm công tác thí nghi m và đoữ ệ ệ đ m.ế - Nh ng bi n pháp an toàn khi thí nghi m thi t b đi n cao áp.ữ ệ ệ ế ị ệ - Nh ng bi n pháp an toàn khi tháo l p đ ng hô, r le và thi t b thông tin.ữ ệ ắ ồ ơ ế ị - Nh ng bi n pháp an toàn khi gi công t đi n.ữ ệ ữ ơ ệ 1.3C c u t ch c c a t ng công ty.ơ ấ ổ ứ ủ ổ Hình 1.1- s đ t ch c c a t ng công ty đi n l c Hà N i.ơ ồ ổ ứ ủ ổ ệ ự ộ Trang-5 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Ch ng II-T ng quát v Công ty L i đi n cao thươ ổ ề ướ ệ ế 2.1 Gi i thi u v Công ty l i đi n Cao Th Hà N i.ớ ệ ề ướ ệ ế ộ Là 1 công ty con c a t ng công ty đi n l c Hà N i, ho t đ ng theo hình th c côngủ ổ ệ ự ộ ạ ộ ứ ty m công ty con. Công ty tr c ti p qu n lý t t c các tr m bi n áp, các đ ng dâyẹ ự ế ả ấ ả ạ ế ườ t i đi n có c p đi n áp 110KV cung c p cho toàn b đi n bàn thành ph Hà N i vàả ệ ấ ệ ấ ộ ệ ố ộ Hà Tây cũ. 2.2Ch c năng nhi m vứ ệ ụ Qu n lý, s a ch a, thí nghi m, v n hành các tr m bi n áp 110KV, đ ng dâyả ử ữ ệ ậ ạ ế ườ 110kV và các thi t b đi n cao th t i c p đi n áp 110kV trên đ a bàn thành phế ị ệ ế ớ ấ ệ ị ố Hà N i.ộ 2.3 S đ t ch c c a công ty.ơ ồ ổ ứ ủ S đ t ch c c a công ty cũng t ng t đ i v i t ng công ty. T c là, cũng có cácơ ồ ổ ứ ủ ươ ự ố ớ ổ ứ phòng- ban qu n lý tham gia các ho t đ ng đ u th u, kinh doanh và qu n lý- v nả ạ ộ ấ ầ ả ậ hành- s a ch a các tr m đi n 110kV trên đ a bàn thành ph .ử ữ ạ ệ ị ố Hình 1.2- s đ t ch c công ty l i đi n cao th Hà N i.ơ ồ ổ ứ ướ ệ ế ộ Trang-6 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Ch ng III- Gi i thi u v tr m 110kV E5- Th ng Đìnhươ ớ ệ ề ạ ượ 3.1 Gi i thi u.ớ ệ Tr m bi n áp E5 đ c xây d ng trên đ a ph n ph ng Th ng Đình qu n Thanhạ ế ượ ự ị ậ ườ ượ ậ Xuân- Hà N i. Đây là tr m tr ng đi m c p đi n cho toàn b qu n Thanh Xuân, 1ộ ạ ọ ể ấ ệ ộ ậ ph n cho các qu n Hoàng Mai, Đ ng Đa, huy n T Liêm và Thanh Trì.ầ ậ ố ệ ừ Tr m có 3 máy bi n áp đ h l i đi n t 110kV xu ng 22kV và 6kV đ t oạ ế ể ạ ướ ệ ừ ố ể ạ thành l i trung th c p cho ph t i. Bên c nh đó là các h th ng b o v , an toàn,ướ ế ấ ụ ả ạ ệ ố ả ệ bù công su t đi kèm là các dao cách ly, máy c t, các lo i r le, các thi t b đo l ngấ ắ ạ ơ ế ị ườ đi u khi n, scada…ề ể Tr m E5 g m có tr m tr ng và 6 tr ng kíp, 4 nhân viên làm vi c v n hành theoạ ồ ạ ưở ưở ệ ậ l ch đi c a tr ng ca.ị ủ ưở Nhân viên tr c tr m E5 ph i n m rõ các quy trình, các tính năng và s d ng m tự ạ ả ắ ử ụ ộ cách thành th o các thi t b v n hành t i tr m E5 nh n l nh thao tác các thi t b tr cạ ế ị ậ ạ ạ ậ ệ ế ị ự ti p c a các đi u đ viên A1, B1.ế ủ ề ộ 3.2 S đ ho t đ ng c a tr m.ơ ồ ạ ộ ủ ạ 3.2.1 s đ nguyên lý tr m. (ph l c)ơ ồ ạ ụ ụ Tr m E5 đ c c p ngu n t 2 l 174 và 176 t i tr m 220kV Hà Đông.ạ ượ ấ ồ ừ ộ ạ ạ Hình 1.3- s đ nguyên lý tr m E5.ơ ồ ạ 3.2.2 Thuy t minh s đ .ế ơ ồ Trang-7 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Phía cao áp c a tr m có c u trúc theo ki u c u đ . T c là, g m có 5 máy c t caoủ ạ ấ ể ầ ủ ứ ồ ắ áp, 2 máy c t phía đ ng dây là ắ ườ 171 và 172, 2 máy c t phía máy bi n áp là ắ ế 131 và 132, máy c t liên l c ắ ạ 112. Đi kèm v i các máy c t đó là các dao cách ly đ c đánh tênớ ắ ượ gi ng máy c t đi kèm và thêm 1 s ch l n l t là: ố ắ ố ỉ ầ ượ 171-1, 172-2, 131-1, 132-2, 133-3, 112-1 và 112-2. B o v phía đ ng dây khi c t máy c t đ ng dây có dao ti p đ aả ệ ườ ắ ắ ườ ế ị 171-76 và 172-76, 133-35 còn phía máy bi n áp có các ch ng sét van đ t các phíaế ố ặ ở đ u ra c a máy: phía 110kV là ầ ủ CS -1T1 và CS -1T2, CS-133 phía 22kV là CS- 4T1 và CS-4T2, CS-4T3, phía 6kV là CS-6T1, CS-6T2, CS- 6T3. Hai thanh cái C41 và C42 l n l t đ c c p ngu n t đ u ra c a 2 máy bi n ápầ ượ ượ ấ ồ ừ ầ ủ ế T1 và T2, liên l c gi a hai thanh cái C41 và C41 đ c liên đ ng b i máy c t liên l cạ ữ ượ ộ ở ắ ạ 412. Thanh cái C62 đ c c p ngu n t đ u ra 6kV c a máy bi n áp T2 còn thanh cáiượ ấ ồ ừ ầ ủ ế C63 đ c c p ngu n t máy bi n áp T3. Liên l c gi a hai thanh cái C62 và C63 nhượ ấ ồ ừ ế ạ ữ ờ có máy c t ắ 623. Các l đ u ra c a các máy bi n áp đ c cáp trung áp ng m đ a t i các thanh cáiộ ầ ủ ế ượ ầ ư ớ đ t trong phong phân ph i 22kV và 6kV. Trong phòng này s chia ra các ngăn lặ ố ẽ ộ riêng. Ngăn l thanh cái C41 ch a máy c t ộ ứ ắ 431 và thanh cái C41. T đây, s chia raừ ẽ thành các ngăn l nh ộ ư 471, 473, 475, 477… cung c p cho l i trung th thành ph .ấ ướ ế ố T i m i thanh cái s có 1 ngăn l ch a máy bi n đi n áp ạ ỗ ẽ ộ ư ế ệ TU nh m th c hi n đoằ ự ệ l ng và b o v , đ i v i thanh cái C41 thì đó là ngăn l ườ ả ệ ố ớ ộ TU-C$41. Đ i v i thanh cái C42 cũng có các ngăn l t ng ng nh C41 đó là: ố ớ ộ ươ ứ ư 470, 472, 474,476,478, 480, 482. Ngoài ra đ liên l c gi a hai thanh cái này có thêm ngăn l 412ể ạ ữ ộ ch a máy c t ứ ắ 412 làm nhi m v liên l c gi a 2 thanh cái. Máy c t này ph i đ c mệ ụ ạ ữ ắ ả ượ ở ra trong đi u ki n C41 và C42 đ c c p đi n bình th ng.ề ệ ượ ấ ệ ườ Đ i v i hai thanh cái phía 6kV là C62 và C63 cũng có c u trúc t ng t nh haiố ớ ấ ươ ự ư thanh cái C41 và C42. Vi c đi u khi n các máy c t và dao cách lý c phía cao áp và trung áp đ u có haiệ ề ể ắ ả ề ph ng pháp đi u khi n: b ng đi n và b ng c khí. Đ i v i cách đi u khi n b ngươ ề ể ằ ệ ằ ơ ố ớ ề ể ằ đi n thì có th đi u khi n t xa ho c t i ch b ng cách v n núm đi u ch nh bênệ ể ề ể ừ ặ ạ ỗ ằ ặ ề ỉ trong t c a máy c t ho c dao cách ly đ t t i chân c t đ chúng và ch nh núm đóủ ủ ắ ặ ặ ạ ộ ỡ ỉ sang v trí “Remote” là đi u khi n t xa hay “local” là đi u khi n t i ch . N u đi uị ề ể ừ ề ể ạ ỗ ế ề khi n t i ch thì sau khi ch nh xong thì m i có th n vào 2 nút ể ạ ỗ ỉ ớ ế ấ open hay close đ c,ượ n u ch a ch nh v local thì 2 nút đó s b vô tác d ng. Còn trong tr ng h pế ư ỉ ề ẽ ị ụ ườ ợ “Remote” thì ch có th quan sát qua tr ng thái đèn báo. N u tr ng h p không thỉ ể ạ ế ườ ợ ể đi u khi n b ng đi n đ c thì ph i thao tác b ng c khí b ng cách đ a tay khóaề ể ằ ệ ượ ả ằ ơ ằ ư chuyên dùng c a máy c t, dao cách ly vào núm xoay t i t tích năng c a lò xo xoayủ ắ ạ ủ ủ đ thao tác đong- c t.ể ắ Trong đi u ki n làm vi c bình th ng thì các máy c t cao áp, dao cách ly cao ápề ệ ệ ườ ắ phía đ ng dây và phía máy bi n áp ph i đ c đóng l i còn máy c t liên l c ph iườ ế ả ượ ạ ắ ạ ả đ c m ra ch khi nào có s c , b o d ng ho c tách máy bi n áp nào đó thì m iượ ở ỉ ự ố ả ưỡ ặ ế ớ cho phép đóng máy c t này. Các dao ti p đ a cũng ph i đ c m ra, nó ch đ c đóngắ ế ị ả ượ ở ỉ ượ l i khi đã c t máy c t và dao cách ly. Trong tr ng h p thao tác thì ph i ch c ch nạ ắ ắ ườ ợ ả ắ ắ r ng đã c t máy c t, dao cách ly đ m b o đóng dao ti p đ a và th đèn h t đi n thìằ ắ ắ ả ả ế ị ử ế ệ m i đ c thao tác. ớ ượ Nguyên t c thao tác đ i v i các thi t b phía cao áp. Trong tr ng h p c t đi nắ ố ớ ế ị ườ ợ ắ ệ phía 110kV ng ng cung c p cho tr m và c t toàn b ph t i đ u ra nh m cô l pừ ấ ạ ắ ộ ụ ả ầ ằ ậ tr m ph c v m c đích nào đó thì ph i làm l n l t theo trình t quy đinh:ạ ụ ụ ụ ả ầ ượ ự Trang-8 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Th nh t, ph i c t các máy c t ph t i t i t ng ngăn l .ứ ấ ả ắ ắ ụ ả ạ ừ ộ Th hai, m i c t đ n máy c t phân đo n cho thanh cái. ứ ớ ắ ế ắ ạ Th ba, c t các máy c t cao áp ứ ắ ắ 131, 132, 133 phía máy bi n áp. ế Th t , c t các máy c t ứ ư ắ ắ 171, 172 phía đ ng dây. ườ Th năm, c t các dao cách ly ứ ắ 171-1, 172-2, 133-3, 131-1, 132-2. Th sáu, đóng các dao ti p đ a ứ ế ị 171-76, 172-76, 133-35. Ch trong các tr ng h p đ c bi t nh h ng l n đ n tài s n hay tính m ng conỉ ườ ợ ặ ệ ả ưở ớ ế ả ạ ng i m i cho phép thao tác c t kh n c p t i phía 110kV.ườ ớ ắ ẩ ấ ạ 3.3 M t s s đ AC-DC c a tr m.ộ ố ơ ồ ủ ạ 3.3.1 S đ ngu n xoay chi u tr m.ơ ồ ồ ề ạ Hình 2.1- s đ phân ph i ngu n xoay chi u tr m E5.ơ ồ ố ồ ề ạ H th ng cung c p đi n xoay chi u cho tr m E5 đ c c p năng l ng b i haiệ ố ấ ệ ề ạ ượ ấ ượ ở máy bi n áp t dùng ế ự TU1 và TU2 l y đi n t hai thanh cái C42 và C62 đ h ápấ ệ ừ ể ạ xu ng 0,4kV đ a đ n thanh cái t ng sau đó phân ph i cho các ph t i. ố ư ế ổ ố ụ ả 3.3.2 S đ phân ph i đi n m t chi u.ơ ồ ố ệ ộ ề Trang-9 SVTH: Tr nh Quang Dũng.ị GVHD: PGS-TS Lê M nh Vi t- KS Đ ng Vi t Phúc.ạ ệ ặ ệ Báo cáo th c t p t t nghi p – T ng Công ty Đi n l c Hà N i.ự ậ ố ệ ổ ệ ự ộ Hình 2.2- s đ t dùng m t chi u tr m E5.ơ ồ ự ộ ề ạ Trên s đ hình 2.2 ta th y c u t o h th ng cung c p đi n 1 chi u cho tr m E5ơ ồ ấ ấ ạ ệ ố ấ ệ ề ạ g m có b c qui có dung l ng 236AH- 220VDC, đ c ghép n i ti p t các c quiồ ộ ắ ượ ượ ố ế ừ ắ d i. Hai t n p 1 và n p 2 có nhi m v n n dòng đi n xoay chi u thành 1 chi u đờ ủ ạ ạ ệ ụ ắ ệ ề ề ể n p cho b ăcqui khi ăcqui phóng h t hay c p đi n tr c ti p vào thanh cái đ c pạ ộ ế ấ ệ ự ế ể ấ đi n cho các ph t i dùng đi n 1 chi u. Đ b o v các t n p và b ăcqui có b tríệ ụ ả ệ ề ể ả ệ ủ ạ ộ ố các c u chì t ng và c u chì nhánh t i các đ u ra c a t n p và t i thanh cái t ng.ầ ổ ầ ạ ầ ủ ủ ạ ớ ổ 3.4 Các lo i b o v t i tr m E5.ạ ả ệ ạ ạ B o v đ ng dây thì g m có b o v kho ng cách và ch ng sét van.ả ệ ườ ồ ả ệ ả ố B o v thanh cái thì bao g m ch ng so l ch pha, m t pha, quá dòng, ch m đ t,ả ệ ồ ố ệ ấ ạ ấ quá áp… B o v máy bi n áp g m cóả ệ ế ồ B o v so l ch, b o v dòng d u, b o v ng n m ch, b o v khí gas, b o v ápả ệ ệ ả ệ ầ ả ệ ắ ạ ả ệ ả ệ l c d u, b o v quá nhi t đ .ự ầ ả ệ ệ ộ B o v máy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế cung cấp điện cho tuyến giao thông điện Nam Thăng Long.pdf
Tài liệu liên quan